Výběr obrazců, ze kterých budou exportována data

Všechny obrazce na stránce

Budou exportována data ze všech obrazců na stránce výkresu.

Vybrané obrazce na stránce

Budou exportována data z aktuálně vybraných obrazců na stránce výkresu. Jestliže chcete exportovat data z vybraných obrazců, ale dosud jste žádné nevybrali, klepněte na tlačítko Vybrat obrazce.

Všechny obrazce v jedné či více vrstvách

Budou exportována pouze data obrazců přiřazených k určitým vrstvám.

Vrstvy

Je k dispozici pouze v případě, že výkres obsahuje vrstvy a klepli jste na tlačítko Všechny obrazce v jedné či více vrstvách. Vyberte vrstvy obsahující obrazce s daty, která chcete exportovat. Stiskněte klávesu SHIFT a poté klepnutím vyberte více vrstev.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×