Výběr obrazců

Co chcete udělat?

Výběr jednoho obrazce

Výběr několika obrazců

Výběr všech obrazců na stránce

Výběr všech objektů jednoho druhu

Zrušení výběru nejméně jednoho obrazce

Poradce při potížích s výběrem

Před prováděním dalších akcí ve výkresech aplikace Microsoft Office Visio, jako je přesunutí, otočení a změna velikosti obrazců, je obvykle nutné nejprve obrazce vybrat. Aplikace Visio obsahuje několik nástrojů sloužících k výběru obrazců. Pokud víte, kdy jednotlivé nástroje použít, je práce s obrazci snadnější.

Výběr jednoho obrazce

Chcete-li pracovat s obrazcem, je třeba ho na stránce výkresu nejprve vybrat. Potom můžete provést požadovanou úlohu, například použít formátování, přesunout nebo zarovnat obrazec či přidat text.

 1. Na panelu nástrojů Standardní klepněte na nástroj Ukazatel a přejděte na stránce výkresu na obrazec, který chcete vybrat.

 2. Jakmile se ukazatel změní na čtyřnásobnou šipku, klepněte na obrazec.

  select a single shape

  U vybraného obrazce se zobrazí zelené úchyty.

  Poznámka : Přetažením těchto úchytů můžete změnit velikost obrazce. U dvojrozměrných obrazců se tyto úchyty nazývají úchyty výběru a u plošných obrazců koncové body. Zelený kroužek, který se zobrazuje nad obrazcem, se nazývá úchyt pro otáčení. Jeho přetažením můžete otočit obrazce libovolným směrem.

Začátek stránky

Výběr několika obrazců

Chcete-li přesunout nebo formátovat několik obrazců, můžete vybrat více obrazců a pracovat s nimi současně. Metoda, kterou použijete, závisí na několika faktorech: na povaze požadované akce, na výběru primárního obrazce a na uspořádání obrazců, které chcete vybrat, ve výkresu – zda jsou umístěny vedle sebe nebo rozmístěny po celé stránce.

Více obrazců můžete vybrat některým z následujících způsobů:

pomocí nástroje Výběr oblasti

pomocí nástroje Nepravidelný výběr

pomocí nástroje Vícenásobný výběr

pomocí klávesových zkratek

Použití nástroje Výběr oblasti

area select tool

Nástroj Výběr oblasti použijte, jestliže chcete okolo obrazců snadno nakreslit obdélníkovou síť výběru. (Síť výběru označuje zelenou čárou oblast zahrnující všechny obrazce, které mají být vybrány.)

 1. Klepněte na šipku dolů vedle nástroje Ukazatel a potom klepněte na nástroj Výběr oblasti.

 2. Umístěte ukazatel nad obrazce a vlevo od obrazců, které chcete vybrat, a přetažením vytvořte okolo obrazců síť výběru.

  select multiple shapes using the area select tool

  Po výběru se okolo vybraných obrazců zobrazí zelené úchyty a okolo jednotlivých obrazců purpurové čáry.

  Primární obrazec má silný purpurový obrys.

Použití nástroje Nepravidelný výběr

lasso select tool

Pomocí nástroje Nepravidelný výběr můžete vybrat několik obrazců v oblasti, která nemá obdélníkový tvar.

 1. Klepněte na šipku dolů vedle nástroje Ukazatel a potom klepněte na nástroj Nepravidelný výběr.

 2. Přetáhněte volnou síť výběru přes obrazce, které chcete vybrat.

  select multiple shapes using the lasso select tool

  Po výběru více obrazců se okolo vybraných obrazců zobrazí zelené úchyty.

Tip : Ve výchozím nastavení musí síť výběru při použití nástrojů Výběr oblasti a Nepravidelný výběr úplně obklopovat každý obrazec, aby byl tento obrazec vybrán. Větší flexibility dosáhnete tak, že rozšíříte síť výběru, aby byly vybrány i obrazce, které se uvnitř sítě nacházejí jen z části. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartě Obecné zaškrtněte políčko V oblasti vybírat obrazce částečně.

Použití nástroje Vícenásobný výběr

multiple select tool

Pomocí nástroje Vícenásobný výběr můžete do výběru přidávat další obrazce. Tento nástroj umožňuje definovat primární obrazec.

Jestliže jsou obrazce umístěny velmi blízko sebe, můžete klepnutím nastavit požadovaný obrazec jako primární a potom klepnutím na další obrazce je přidat do výběru.

 1. Klepněte na šipku dolů vedle nástroje Ukazatel a potom klepněte na nástroj Vícenásobný výběr.

 2. Klepněte na jednotlivé obrazce, které chcete vybrat.

  select multiple shapes using the multiple select tool

  První vybraný obrazec je orámován silným purpurovým rámečkem a všechny ostatní obrazce jsou orámovány tenkou purpurovou čárou.

Poznámka : Použijete-li nástroj Vícenásobný výběr a přetáhnete ukazatel myši okolo obrazců, chová se ukazatel jako nástroj Výběr oblasti.

Použití klávesových zkratek

Pokud chcete vybrat více obrazců najednou, můžete podržet klávesu SHIFT nebo CTRL a klepnout na požadované obrazce.

Tyto klávesy můžete také použít k přidání dalších obrazců do aktuálního výběru. Jestliže například chcete přidat obrazec do výběru, který jste vytvořili pomocí nástroje Výběr oblasti, můžete podržet klávesu SHIFT nebo CTRL a potom klepnout na obrazec.

select shapes using the shift or ctrl keys

Výběr všech obrazců na stránce

Jestliže jste zvětšili stránku a chcete toto zobrazení zachovat, můžete snadno vybrat všechny obrazce na stránce, aniž by bylo nutné klepnutím vybírat obrazce jeden za druhým či přetahovat okolo nich síť výběru.

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Vybrat vše.

 • Stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

Pokud vyberete všechny obrazce na stránce, stane se poslední obrazec umístěný na stránku primárním obrazcem.

Začátek stránky

Výběr všech objektů jednoho druhu

Můžete snadno vybrat všechny konkrétní typy objektů, jako jsou obrazce, skupiny nebo vodítka:

 • Klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Vybrat podle typu a zaškrtněte typ objektu, který chcete vybrat, např. obrazce, skupiny či vodítka.

Začátek stránky

Zrušení výběru nejméně jednoho obrazce

Jestliže neúmyslně zahrnete do výběru více obrazců, než požadujete, můžete výběr některých obrazců snadno zrušit.

Zrušení výběru všech obrazců:

 • Klepněte do prázdné oblasti ve výkresu nebo stiskněte klávesu ESC.

Zrušení výběru jednoho obrazce, je-li vybráno několik obrazců:

 • Stiskněte klávesu SHIFT a klepněte na obrazec, jehož výběr chcete zrušit.

Začátek stránky

Poradce při potížích s výběrem

Jestliže se při výběru obrazců na stránce výkresu setkáte s potížemi, může být jejich příčinou uzamčení nebo seskupení obrazců.

Jsou obrazce uzamčeny?

Pokud není možné vybrat obrazec, může být obrazec chráněn před výběrem, což brání jeho odstranění či provádění jakýchkoli změn, jako je umístění, změna velikosti, formátování, úprava textu nebo otočení.

Odebrání zámku chránícího před výběrem:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Okno průzkumníka výkresu.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na název výkresu a potom klepněte na příkaz Zamknout dokument.

 3. V dialogovém okně Zamknout dokument zrušte zaškrtnutí políčka Obrazce a klepněte na tlačítko OK.

Pokud je možné obrazec vybrat, ale nelze ho změnit, může být tento obrazec stále zamknut. Jestliže se u vybraného obrazce zobrazí šedé úchyty, jsou u obrazce zamknuty všechny změny.

Odebrání zámku chránícího před všemi změnami:

 1. 1. Vyberte obrazec a v nabídce Formát klepněte na příkaz Zámek.

 2. 2. Zrušte zaškrtnutí políček, která se týkají požadovaných změn, a klepněte na tlačítko OK.

Jsou obrazce seskupeny?

Jestliže je možné vybrat obrazec, ale nelze s ním pracovat podle očekávání, může obrazec tvořit skupinu. Obrazce seskupené dohromady fungují jako jednotka. Jsou-li obrazce seskupeny, můžete například najednou změnit jejich barvu.

Zjištění, zda obrazec tvoří skupinu:

 • Vyberte obrazec a v nabídce Formát klepněte na příkaz Speciální. Pokud je jako Typ obrazce uvedena Skupina, tvoří obrazec skupinu.

Výběr obrazce v rámci skupiny:

 • Vyberte skupinu a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Otevřít skupinu.

  Otevře se okno se skupinou obrazců. V okně můžete vybrat obrazec a změnit jej. Po provedení změn zavřete okno klepnutím na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu okna.

Tip : Obrazec v rámci skupiny můžete také vybrat tak, že jednou klepnete na skupinu a potom klepnete na konkrétní obrazec ve skupině.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×