Výběr nebo vytvoření zdroje dat (Průvodce databází)

Obsahuje seznam všech dostupných zdrojů dat (DSN) kompatibilních se standardem ODBC (Open Database Connectivity). Soubory zdrojů dat (DSN) obsahují informace o místě uložení databáze a o ovladači, který se má použít. Mají jedinečné názvy, takže je můžete snadno vyhledat pro pozdější použití.

Seznam zdrojů dat

Vyberte zdroj dat v seznamu.

Vyhledání názvu DSN souboru

Je-li zdroj dat uložen v jiném než výchozím umístění, vyhledejte soubor klepnutím na tlačítko Vyhledat název DSN souboru.

Vytvoření zdroje dat

Jestliže chcete vytvořit nový zdroj dat, klepněte na tlačítko Vytvořit zdroj dat. Postupujte podle pokynů průvodce Vytvoření nového zdroje dat. Po klepnutí na tlačítko Dokončit se zobrazí dialogové okno Nastavení ODBC. V něm můžete buď vybrat existující databázi, nebo vytvořit novou. Tabulku v databázi vytvoříte později.

tiplist

Používáte-li jako zdroj dat aplikaci Microsoft Office Excel, můžete vybrat již existující sešit. Sešit nelze vytvořit v průvodci.

Zvolíte-li sešit aplikace Excel, nezapomeňte v dialogovém okně Vybrat sešit zrušit zaškrtnutí políčka Jen pro čtení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×