Výběr jiného typu grafu

U většiny dvojrozměrných grafů můžete měnit typ grafu u jednotlivých Datová řada nebo u celého grafu. U XY bodových grafů lze změnit pouze typ celého grafu. Změna typu grafu ovlivní u většiny prostorových grafů celý graf. U prostorových pruhových a sloupcových grafů můžete datovou řadu změnit na typ kuželový, válcový nebo jehlanový.

  1. Proveďte jeden z následujících kroků:

    Pokud chcete změnit typ grafu u celého grafu, klepněte na graf.

    Chcete-li změnit typ grafu u datové řady, klepněte na datovou řadu.

  2. V nabídce Graf klepněte na příkaz Typ grafu.

  3. Na kartě Standardní typy nebo Vlastní typy klepněte na požadovaný typ grafu.

    Chcete-li u prostorových pruhových nebo sloupcových datových řad použít kuželový, válcový nebo jehlanový typ grafu, klepněte na položku Válcový, Kuželový nebo Jehlanový v seznamu Typ grafu na kartě Standardní typy a potom zaškrtněte políčko Použít u výběru.

Poznámka : Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Použít u výběru, změní se typ celého grafu i v případě, že jste vybrali pouze jednu datovou řadu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×