Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců listu

Na listu můžete rychle vybrat buňky, oblasti, řádky, sloupce nebo všechna data a pak například vybraná data naformátovat nebo vložit další buňky, řádky nebo sloupce. Můžete také vybrat celý nebo částečný obsah buněk, zapnout režim úprav a upravit data.

Buňky a oblasti v tabulce aplikace Microsoft Excel lze vybrat stejným způsobem jako na listu, ale způsob výběru řádků a sloupců v tabulce je odlišný od způsobu výběru řádků a sloupců na listu.

Poznámka : Pokud je list chráněn, nebudete na něm pravděpodobně moci vybírat buňky ani jejich obsah.

Co chcete udělat?

Vybrat buňky, oblasti, řádky, sloupce nebo všechna data na listu

Vybrat obsah buňky

Vybrat řádky, sloupce nebo všechna data v excelové tabulce

Výběr buněk, oblastí, řádků, sloupců nebo všech dat na listu

Požadovaný výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením ukazatele myši přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti, podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku oblasti. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

Všechny buňky na listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

Note Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Potom podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Note Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce
(1) záhlaví řádku a (2) záhlaví sloupce

Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

Note Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klikněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru. Poté podržte klávesu CTRL a klikněte na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka (Šipka vlevo nebo Šipka vpravo pro řádky, Šipka nahoru nebo Šipka dolů pro sloupce).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahujícím data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+End rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi aktivní buňkou a buňkou, na kterou jste kliknuli.

Poznámky : 

  • Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

  • Aplikace Excel označuje vybrané buňky nebo oblasti jejich zvýrazněním. Zvýraznění se nezobrazí ve výtisku. Pokud chcete zobrazit zvýraznění buněk při tisku listu, můžete použít funkce formátování a přidat stínování buněk.

  • Je-li zapnuta funkce SCROLL LOCK, zobrazí se na stavovém řádku text Scroll Lock. Stisknete-li v takové situaci klávesu se šipkou, posunete list o jeden řádek nahoru či dolů nebo o jeden sloupec doleva nebo doprava. Budete-li chtít pomocí kláves se šipkami přecházet mezi buňkami, bude třeba funkci SCROLL LOCK vypnout.

  • Když se budete chtít posunout na jiné místo na listu (buď kliknutím na jinou buňku, nebo stisknutím kláves) a dojde místo toho k rozšíření výběru, může to být tím, že byla stisknuta klávesa F8 pro rozšíření výběru nebo kombinace kláves SHIFT+F8 pro přidání k výběru (na stavovém řádku je v tomto případě zobrazen text Rozšířit výběr nebo Přidat k výběru). Pokud chcete funkci rozšíření výběru nebo přidání k výběru ukončit, stiskněte znovu klávesu F8 nebo kombinaci kláves SHIFT+F8.

Výběr obsahu buňky

Výběr obsahu buňky

Akce

V buňce

Poklikejte na buňku a potom přetáhněte ukazatel myši přes obsah buňky, který chcete vybrat.

V řádku vzorců Obrázek tlačítka

Klikněte na buňku a poté v řádku vzorců přetáhněte ukazatel myši přes obsah buňky, který chcete vybrat.

Pomocí klávesnice

Stisknutím klávesy F2 přejděte do režimu úpravy obsahu buňky, pomocí kláves s šipkami umístěte kurzor a stisknutím kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA vyberte obsah.

Výběr řádků, sloupců nebo všech dat v excelové tabulce

Buňky a oblasti v tabulce lze vybrat stejným způsobem jako na listu, ale způsob výběru řádků a sloupců v tabulce je odlišný od způsobu výběru řádků a sloupců na listu.

Požadovaný výběr

Akce

Sloupec tabulky se záhlavím nebo bez záhlaví

Klikněte na horní okraj záhlaví sloupce nebo sloupce tabulky. Zobrazí se následující šipka výběru, která označuje, že kliknutím vyberete sloupec.

Šipka výběru sloupce tabulky

Poznámka:    Jedním kliknutím na horní okraj vyberete data ve sloupci tabulky. Dvojím kliknutím vyberete celý sloupec tabulky.

Můžete také kliknout na libovolné místo ve sloupci tabulky a potom stisknout kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK, nebo na první buňku ve sloupci tabulky a potom stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ.

Poznámka:    Stisknete-li jednou kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK, vyberete data ve sloupci tabulky. Jestliže kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK stisknete dvakrát, vyberete celý sloupec tabulky.

Řádek tabulky

Klikněte na levý okraj řádku tabulky. Zobrazí se následující šipka výběru, která označuje, že kliknutím vyberete řádek.

Šipka výběru řádku tabulky

Můžete také kliknout na první buňku v řádku tabulky a potom stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO.

Všechny řádky a sloupce tabulky

Klikněte do levého horního rohu tabulky. Zobrazí se následující šipka výběru, která označuje, že kliknutím vyberete data v celé tabulce.

Šipka výběru v rohu tabulky

Pokud do levého horního rohu tabulky poklikáte, vyberete celou tabulku včetně záhlaví.

Můžete také kliknout na jakékoli místo v tabulce a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+A vybrat všechna data v tabulce, nebo na levou horní buňku tabulky a potom stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+END.

Pokud kombinaci kláves CTRL+A stisknete dvakrát, vyberete celou tabulku včetně záhlaví.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×