Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Na List, můžete vybrat buněk, oblastí, řádků nebo sloupců – například formátovat data do výběru nebo vložit druhé buněk, řádků nebo sloupců. Můžete také vybrat část nebo celý obsah buněk a zapněte režim úprav tak, aby mohli upravovat data.

Buňky a oblasti v tabulce aplikace Microsoft Excel lze vybrat stejným způsobem jako na listu, ale způsob výběru řádků a sloupců v tabulce je odlišný od způsobu výběru řádků a sloupců na listu.

Poznámka : Pokud je list chráněn, nebudete na něm pravděpodobně moci vybírat buňky ani jejich obsah.

Co chcete udělat?

Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

Výběr obsahu buňky

Výběr řádků a sloupců v tabulce aplikace Excel

Další informace

Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

Výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klepněte na první buňku oblasti. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku oblasti. Pokud není poslední buňka viditelná, použijte posuvník.

Rozsáhlá oblast buněk bez procházení

Klikněte na první buňku v oblasti a vyberte ho, klepněte do pole název na levém konci Řádek vzorců.

Pole Název

Pole Název

Zadejte odkaz na buňku rohu poslední buňky v oblasti, kterou chcete vybrat a pak podržte klávesu SHIFT a stiskněte klávesu ENTER.

Všechny buňky v listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Poznámka: Pokud list obsahuje data, CTRL + A slouží k výběru aktuální oblasti. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL + A slouží k výběru celého listu.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Note Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

Záhlaví v listě

Záhlaví řádku.

Záhlaví sloupce

Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

Poznámka: Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, vybere kláves CTRL + SHIFT + ŠIPKA řádku nebo sloupce na poslední použitou buňku. Stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + ŠIPKA klíč podruhé slouží k výběru celého řádku nebo sloupci.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klepněte na záhlaví prvního sloupce či řádku výběru. Pak podržte klávesu CTRL a klepněte na záhlaví dalších řádků či sloupců, které chcete přidat do výběru.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi active cell a buňkou, na kterou jste kliknuli.

Tip : Výběr buněk zrušíte klepnutím na libovolnou buňku v listu.

Poznámka : 

  • Aplikace Excel označuje vybrané buňky nebo oblasti jejich zvýrazněním. Zvýraznění se nezobrazí ve výtisku. Pokud chcete zobrazit zvýraznění buněk při tisku listu, můžete použít funkce formátování a přidat stínování buněk.

  • Je-li zapnuta funkce SCROLL LOCK, zobrazí se na stavovém řádku text Scroll Lock. Stisknete-li v takové situaci klávesu se šipkou, posunete list o jeden řádek nahoru či dolů nebo o jeden sloupec doleva nebo doprava. Budete-li chtít pomocí kláves se šipkami přecházet mezi buňkami, bude třeba funkci SCROLL LOCK vypnout.

  • Pokud dojde po klepnutí na buňku nebo stisknutí kláves s cílem přesunout se na listu k rozšíření výběru, je to způsobeno pravděpodobně tím, že byla stisknuta klávesa F8 pro rozšíření výběru nebo kombinace kláves SHIFT+F8 pro přidání k výběru (na Stavový řádek je v tomto případě zobrazen text Rozšířit výběr nebo Přidat k výběru). Chcete-li funkci rozšíření výběru nebo přidání k výběru zastavit, stiskněte znovu klávesu F8 nebo kombinaci kláves SHIFT+F8.

Začátek stránky

Výběr obsahu buňky

Výběr obsahu buňky

Akce

V buňce

Poklikejte na buňku a potom přetáhněte ukazatel myši přes obsah buňky, který chcete vybrat.

V Řádek vzorců Obrázek tlačítka

Klikněte na buňku a poté v řádku vzorců přetáhněte ukazatel myši přes obsah buňky, který chcete vybrat.

Pomocí klávesnice

Stisknutím klávesy F2 úprava buňky, pomocí kláves se šipkami umístěte kurzor a stiskněte klávesu SHIFT + ŠIPKA vyberte obsah.

Začátek stránky

Výběr řádků a sloupců v tabulce aplikace Excel

Buňky a oblasti v tabulce lze vybrat stejným způsobem jako na listu, ale způsob výběru řádků a sloupců v tabulce je odlišný od způsobu výběru řádků a sloupců na listu.

Výběr

Akce

Sloupec tabulky se záhlavím nebo bez záhlaví

Klikněte na horní okraj záhlaví sloupce nebo sloupce tabulky. Zobrazí se následující šipka výběru, která označuje, že kliknutím vyberete sloupec.

Šipka výběru sloupce tabulky

Poznámka:    Jedním kliknutím na horní okraj vyberete data ve sloupci tabulky. Dvojím kliknutím vyberete celý sloupec tabulky.

Můžete také klepnout na libovolné místo ve sloupci tabulky a potom stisknout kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK nebo můžete klepnout na první buňku ve sloupci tabulky a potom stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ.

Poznámka:    Stisknete-li jednou kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK, vyberete data ve sloupci tabulky. Jestliže kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK stisknete dvakrát, vyberete celý sloupec tabulky.

Řádek tabulky

Klikněte na levý okraj řádku tabulky. Zobrazí se následující šipka výběru, která označuje, že kliknutím vyberete řádek.

Šipka výběru řádku tabulky

Můžete také klepnout na první buňku v řádku tabulky a potom stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO.

Všechny řádky a sloupce tabulky

Klikněte do levého horního rohu tabulky. Zobrazí se následující šipka výběru, která označuje, že kliknutím vyberete data v celé tabulce.

Šipka výběru v rohu tabulky

Pokud do levého horního rohu tabulky poklikáte, vyberete celou tabulku včetně záhlaví.

Můžete také kliknutím kamkoli do tabulky a stiskněte kombinaci kláves CTRL + A vyberte všechny tabulková data v tabulce nebo klikněte na levou horní buňku tabulky a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + END.

Pokud kombinaci kláves CTRL+A stisknete dvakrát, vyberete celou tabulku včetně záhlaví.

Začátek stránky

Další informace

Poznámka : V některých případech výběr buňky, můžete mít výběru i více sousedních buněk. Tipy pro tento problém vyřešit, najdete v tomto příspěvku jak ukončit aplikace excel z zvýraznění dvou buněk v celém dokumentu? v rámci komunity.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×