Výběr buněk nebo položek grafu pomocí klávesových zkratek

Výběr buněk, sloupců a řádků v datovém listu pomocí klávesových zkratek

Klávesy

Akce

CTRL+MEZERNÍK

Výběr celého sloupce

SHIFT+MEZERNÍK

Výběr celého řádku

CTRL+A

Výběr celého datového listu

F8

Zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu

SHIFT + klávesa se šipkou

Rozšíření výběru o jednu buňku

CTRL + SHIFT + klávesa se šipkou

Rozšíření výběru k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém je umístěna aktivní buňka

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru k začátku řádku

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru k levé horní buňce datového listu

CTRL+SHIFT+END

Rozšíření výběru k poslední buňce datového listu (pravý dolní roh)

SHIFT + PAGE DOWN

Rozšíření výběru dolů o jednu obrazovku

SHIFT + PAGE UP

Rozšíření výběru nahoru o jednu obrazovku

SHIFT+BACKSPACE

Výběr pouze aktivní buňky, pokud je vybráno více buněk


Výběr položek grafu pomocí klávesových zkratek

Klávesy

Akce

ŠIPKA DOLŮ

Výběr předchozí skupiny položek

ŠIPKA NAHORU

Výběr následující skupiny položek

ŠIPKA VPRAVO

Výběr další položky ve skupině

ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozí položky ve skupině


Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×