Více než dvě přímé barvy

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde.

Jsou-li v publikaci použity více než dvě Přímá barva, tisk publikace v komerční tiskárně bude nákladný, protože tiskárna musí pro každou přímou barvu použít samostatný plát.

Kontrola je provedena jen v případě, že je pro publikaci nastaven tisk přímými barvami nebo tisk výtažkovými barvami společně s přímými barvami.

Tento nedostatek můžete odstranit ručně tak, že vyberete prvky návrhu, které budou přeměněny do určitých přímých barev, nebo je možné nahradit přímé barvy výtažkovými barvami, což by vedlo, za předpokladu že tisknete publikaci, která používá jednu ze čtyř Výtažkové barvy, k úspoře peněz.

Automatická oprava

Odstranění přímé barvy.     Klepnutím na toto tlačítko otevřete Barevný tisk dialogové okno pole a nahradí přebytek inkousty přímých barev.Při odstranění přímé barvy v seznamu barev, Nahradit barvu Otevře dialogové okno a vybrat jinou barvu, která je již používán.

 1. V dialogovém okně Nahradit barvu klepněte na kartu Barvy.

 2. Namiřte ukazatelem na přímou barvu, kterou chcete smazat, klepněte na šipku, a potom klepněte na tlačítko Odstranit.

 3. Je-li přímá barva označena popisem Používá se, aplikace Microsoft Office Publisher zobrazí dialogové okno Nahradit barvu.

 4. V dialogovém okně Nahradit barvu vyberte jednu z používaných barev.

 5. Opakujte kroky 3 až 5, dokud nebudete mít v dialogovém okně Barevný tisk na kartě Barvy vyjmenované jen dvě přímé barvy.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Ruční oprava

Chcete-li předejít vysokým nákladům na tisk, musíte nahradit jednu nebo více přímých barev, použitých v publikaci. Jestliže smažete jednu přímou barvu, objeví se dialogové okno Nahradit barvu a v něm můžete vybrat jinou přímou barvu, která se v publikaci již používá.

Chcete-li potíže odstranit ručně, proveďte jednu z následujících akcí:

Nahrazení přímých barev

 1. Klepněte na tlačítko Soubor Backstage zobrazení otevřít, přejděte na kartu Informace stránky, klepněte Nastavení pro komerční tisk a pak vyberte tlačítko Zvolit barevný model .

 2. Klepněte na kartu Barvy.

 3. Namiřte ukazatelem na přímou barvu, kterou chcete smazat, klepněte na šipku, a potom klepněte na tlačítko Odstranit.

 4. Je-li přímá barva označena popisem Používá se, aplikace Microsoft Office Publisher zobrazí dialogové okno Nahradit barvu.

 5. V dialogovém okně Nahradit barvu klepněte na jednu z používaných barev, a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. 3\endash 5 Kroky opakujte, dokud jen dvě přímé barvy, barvy, které jsou uvedeny v Tiskové barvy na kartě Barevný model dialogovém.

Přeměna přímých barev na výtažkové

Pokud používáte více než dvě přímé barvy nebo pokud používáte přímé barvy spolu s výtažkovými barvami, můžete přeměnit přímé barvy na barvy výtažkové.

 1. Klepněte na tlačítko Soubor Backstage zobrazení otevřít, přejděte na kartu Informace stránky, klepněte Nastavení pro komerční tisk a pak vyberte tlačítko Zvolit barevný model .

 2. V části Definovat všechny barvy jako vyberte položku Výtažkové barvy (CMYK).

 3. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

Právní omezení strojového překladu

Zadejte svůj názor na tento článek zde.Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×