Vše o motivech, rychlých stylech, stylech buněk a stylech pozadí

V tomto článku

Motivy dokumentů sady Office

Barvy motivu

Písma motivů

Efekty motivů

Rychlé styly

Styly buňky v aplikaci Excel

Styly pozadí aplikace PowerPoint

Motivy dokumentů sady Office

V minulosti zabralo formátování dokumentů sady Microsoft Office, aby si odpovídaly jejich styly, hodně času, protože jste museli vybírat možnosti barvy nebo stylu pro tabulky, grafy, tvary a diagramy jednotlivě. V sadě Microsoft Office 2007 zjednodušují proces vytváření odpovídajících si dokumentů profesionálního vzhledu ne pouze v jedné aplikaci, ale v rámci více aplikací, Motiv. Stejné motivy jsou nyní k dispozici v aplikaci Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 a Microsoft Office Outlook 2007 a motiv můžete použít snadno jediným klepnutím. Použití motivů umožní dát všem informacím v organizaci jednotný vzhled.

Příklad stejného motivu použitého ve více aplikacích

Stejný motiv použitý v aplikaci Office PowerPoint 2007, Office Excel 2007 a Office Word 2007

Veškerý obsah je propojený s příslušným motivem. Pokud motiv změníte, použije se u celého dokumentu sady Office 2007 kompletní sada nových barev, písem a motivů. I když se motivy podobají názvem předchozí funkci aplikace Word, představují zcela nový způsob, jak dát všem dokumentům sady Office 2007 moderní a profesionální vzhled.

Chcete-li vyzkoušet různé motivy, umístěte ukazatel myši na miniaturu v galerii Motivy a podívejte se, jak se dokument změní.

Různé motivy použité u stejného obrázku SmartArt

Čtyři motivy použité u stejného obrázku SmartArt. Po směru hodinových ručiček odshora vlevo: Metro, výchozí motiv sady Office, Vrchol a Cesta.

Tip : Další motivy si můžete stáhnout z webu služby Microsoft Office Online. V galerii Motivy klepněte na odkaz Další motivy na webu služby Microsoft Office Online.

Použitím nového motivu změníte hlavní detaily v dokumentu. U nadpisů se použijí efekty Objekt WordArt, nikoli však v dokumentech aplikace Office Word 2007. Tabulky, grafy, obrázky SmartArt, tvary a další Objekt budou aktualizovány tak, aby se vzájemně doplňovaly. V aplikaci Office PowerPoint 2007 se u jednotlivých motivů mohou významně změnit i rozložení a pozadí snímků. Pokud se vám líbí, jak motiv vypadá, když ho použijete u dokumentu, znamená toto jediné klepnutí konec práce s formátováním dokumentu. Pokud chcete dokument dále změnit, můžete změnit barvy motivu, písma motivu nebo efekty motivu.

Můžete použít předem definované motivy dokumentů nebo vytvořit vlastní motivy úpravou existujícího motivu dokumentu a potom ho uložit jako vlastní motiv dokumentu.

Poznámka : Pokud používáte aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, aniž byste měli nainstalovanou aplikaci Microsoft Office Word 2007, motivy nejsou k dispozici.

Motivy a šablony

Motivy najdete v galerii Motivy. Ačkoli může být motiv samostatný typ souboru, má každý dokument, který vytvoříte pomocí sady Office 2007, uvnitř zabudovaný motiv  – motiv je použitý dokonce i u prázdných nových dokumentů. Předdefinované motivy neobsahují text ani data, ale barvy motivů, písma motivů nebo efekty motivů, které jsou použity u všech částí dokumentu, včetně textu a dat.

Soubor motivu, soubor dokumentu a soubor šablony

Šablona je speciální úvodní typ dokumentu. Když otevřete šablonu, otevře se nový dokument s obsahem, rozložením, formátováním, styly (v dokumentech aplikace Office Word 2007) a motivem z této šablony.

Když vytvoříte a uložíte šablonu, otevřete ji později v dialogovém okně Název aplikace Nová aplikace, ve kterém jste šablonu vytvořili. Motiv, který vytvoříte a uložíte, naleznete v galerii Motivy.

Rozdíl mezi motivy a šablonami návrhů aplikace PowerPoint

Když začneme u šablon aplikace Office PowerPoint 2007, jedná se o úvodní typ dokumentu, stejně jako v aplikaci Office Word 2007 a Office Excel 2007, a může obsahovat zahajující obsah nebo často používaný text. Motivy nahrazují návrhy snímků v aplikaci PowerPoint a mohou obsahovat jednu nebo více Předloha snímků. Každá prezentace obsahuje předlohu pro jednotlivé hlavní součásti: snímky, úvodní snímky, poznámky lektora a podklady pro posluchače.

Také v předchozích verzích aplikace PowerPoint měly šablony návrhů vlastní sady barevných schémat a schémat písem, které fungovaly pouze pro příslušnou šablonu návrhu. V aplikaci Office PowerPoint 2007, fungují barvy motivy a písma motivů u všech dokumentů sady Office 2007. Šablony návrhu mají poskytovat jedno rychlé a zajímavé řešení a motivy poskytují více možností.

Interakce mezi motivy a šablonami v aplikaci Office Word 2007

Šablony obsahují formátování, které je založené na motivu. Často se formátování v šabloně provádí pomocí stylů, což definuje formátování odstavců a aspekty formátování textu, jako je velikost. Styly mohou také zahrnovat styly tabulek. V aplikaci Office Word 2007 určují motivy barvy a písma, které budou v těchto stylech použity. Definice stylů použitých pro text je možné změnit nezávisle na motivu. Další informace naleznete v článku Změna stylu nebo Vytvoření nového rychlého stylu.

Pokud používáte šablonu životopisu nebo průvodního dopisu, u které byl použit jeden motiv, můžete tento motiv změnit a vytvořit tak životopis nebo průvodní dopis, které budou mít výraznější vzhled. Pokud má například životopis motiv Urbanistický, můžete použít motiv Slunovrat a vytvořit tak jedinečný dokument.

Úpravy motivů

Pro hlavní předdefinované motivy můžete vytvořit hodně různých vlastních motivů. Možnosti úprav barev motivů, písem motivů a efektů motivů naleznete vedle galerie Motivy. Vyberte si motiv, změňte jeho nastavení nebo definujte vlastní nastavení a potom toto nastavení uložte do galerie jako nový motiv. Vlastní motiv můžete také odstranit, když už ho nepotřebujete.

Pás karet aplikace PowerPoint

Ještě více nových barev, písem a efektů si můžete stáhnout z webu služby Microsoft Office Online následujícím způsobem:

  • V aplikaci PowerPoint 2007klepněte na kartě Návrh ve skupině Motivy na tlačítko Více Obrázek tlačítka a potom na možnost Další motivy na webu služby Microsoft Office Online.

  • V aplikaci Excel 2007, Outlook 2007 a Word 2007 klepněte na kartě Rozložení stránky ve skupině Motivy na možnost Motivy a potom klepněte na možnost Další motivy na webu služby Microsoft Office Online.

Informace o tom, jak postupovat při změně nebo úpravě barev a písem motivů, naleznete v článku Použití nebo úprava motivu dokumentu.

Začátek stránky

Barvy motivu

Změna Barvy motivu představuje nejvýraznější změnu vedle změny motivu, kterou je možné provést u dokumentu sady Office. Při změně barvy motivu můžete jediným klepnutím změnit tón dokumentu z běžného na formální nebo naopak.

Barvy motivů mají 12 barevných linií. První čtyři vodorovné barvy jsou určeny pro text a pozadí. Text, který vytvoříte pomocí světlých barev, bude vždy čitelný na tmavých barvách a text, který vytvoříte pomocí tmavých barev, bude vždy čitelný na světlých barvách. Dalších šest barev slouží pro zdůraznění a jsou vidět vždy na příslušných čtyřech potenciálních barvách pozadí. Poslední dvě barvy, které nejsou na obrázku dole vyobrazeny, jsou vyhrazeny pro Hypertextový odkaz a Použitý hypertextový odkaz.

Barvy motivů

Barvy motivů vždy používají světlé i tmavé pozadí, protože pozadí stránek v dokumentech aplikace Word 2007 a sešitech aplikace Excel 2007 často bývají bílá. Aplikace PowerPoint 2007 používá velké množství textu, který je někdy světle zbarvený na tmavém pozadí. Aplikace Word 2007 používá menší, tmavý text, téměř vždy na bílém pozadí. Obecně aplikace Word 2007nepoužívá pro text barvy motivů . Text je v aplikaci Word 2007 spíše formátován pro použití automatické barvy, protože většina dokumentů aplikace Word 2007 se čte na bílém pozadí. Do motivů jsou integrována pravidla viditelnosti, aby bylo možné barvy kdykoli změnit a veškerý obsah zůstal čitelný a stále vypadal dobře.

Když klepnete na možnost Barvy (nebo Barvy motivu v aplikaci Word 2007), představují barvy ve skupině Motivy zobrazené vedle názvu motivu barvy zvýraznění a barvy hypertextových odkazů pro příslušný motiv. Pokud kteroukoli z těchto barev změníte tak, aby vznikla vaše vlastní sada barev motivů, budou barvy, které se zobrazí na tlačítku Barvy (nebo Barvy motivu v aplikaci Word 2007) a vedle názvu motivu, aktualizovány příslušným způsobem.

Barvy motivů

Barvy motivů se zobrazí v každé galerii barev společně se sadou barevných nádechů a odstínů založených na příslušné barvě motivu. Když vybíráte barvy z této rozšířené sladěné sady, můžete provádět výběry formátování pro jednotlivé části obsahu, které se řídí příslušným motivem. Když se barvy motivu změní, změní se galerie barev a také veškerý obsah dokumentu, který používá barvy příslušného motivu.

Volba barev motivu

V galerii Barvy motivu se zobrazí všechny barevné sady z předdefinovaných motivů. Chcete-li vytvořit vlastní barvy motivů, klepněte ve skupině Motivy na možnost Barvy (nebo Barvy motivu v aplikaci Word 2007), a potom klepněte na možnost Vytvořit nové barvy motivu.

Informace o podrobném postupu vlastního nastavení barev motivů najdete v článku Použití nebo vlastní nastavení motivu dokumentu.

Začátek stránky

Písma motivů

Profesionální návrháři dokumentů vědí, že použití jediného řezu písma pro celý dokument je vždy vkusná a bezpečná možnost návrhu. Lepší možností jsou dvě písma, pokud jsou použita opatrně pro účely kontrastu. Každý motiv sady Office definuje dvě písma  – jedno pro nadpisy a jedno pro text. Může se jednat o stejné písmo (které se použije všude) nebo dvě odlišná písma. Každá aplikace sady Office 2007 používá tato písma k vytvoření automatických stylů textu. Kromě toho používají galerie Rychlé styly pro text a Objekt WordArt tato stejná Písma motivu.

Po změně písem motivu v aplikaci Office PowerPoint 2007 se změní i veškerý text nadpisů a odrážek ve vaší prezentaci. V předchozích verzích aplikace PowerPoint bylo nutné provést takovouto globální změnu na Předloha snímků.

Když klepnete na možnost Písma ve skupině Motivy, zobrazí se názvy písma nadpisu a textu použitá jako písma jednotlivých motivů pod názvem příslušného motivu. Obě tato písma lze změnit tak, abyste vytvořili vlastní sadu písem motivu.

Výběr písma motivu

Kromě toho bylo aktualizováno dialogové oknoVytvořit nová písma motivu, které nyní zobrazuje aktuálně používaná písma.

Dialogové okno Vytvořit nová písma motivu

Informace o podrobném postupu vlastního nastavení písem motivů najdete v článku Použití nebo vlastní nastavení motivu dokumentu.

Začátek stránky

Efekty motivů

Efekty motivu určují způsob použití efektů v grafech, obrázcích SmartArt, tvarech a obrázcích (a také tabulkách, Objekt WordArt a textu v aplikaci Office PowerPoint 2007). Použitím galerie Efekty motivů můžete nahradit různé sady efektů a rychle tak změnit vzhled těchto Objekt. I když nelze vlastní sadu efektů motivu vytvořit, můžete vybrat efekt, který chcete použít ve vlastním motivu.

V každém motivu je matrice efektů, která slouží ke generování efektu motivu. Matrice efektů má tři úrovně stylu pro čáry, výplně a speciální efekty, jako jsou stíny a trojrozměrné efekty. Profesionální návrháři je často označují termíny čára, tón a hloubka. Kombinací tří rozměrů formátování  – čar, výplní a efektů – můžete generovat vzhledy, které všechny vyhovují stejným efektům motivu.

Zde naleznete matrici efektu pro motiv sady Office (výchozí motiv).

Matice efektů pro motiv systému Office

Každý motiv má pro jiný vzhled jinou matrici efektu. Jeden motiv může mít například kovový vzhled a další může vypadat jako námraza na skle.

Když klepnete na možnost Efekty (nebo Efekty motivu v aplikaci Word 2007) ve skupině Motivy, můžete vidět efekty čar a výplní, které se používají u jednotlivých sad efektů motivů v galerii, která se zobrazí s příslušným motivem.

Informace o podrobném postupu vlastního nastavení efektů motivů najdete v článku Použití nebo vlastní nastavení motivu dokumentu.

Začátek stránky

Rychlé styly

Motivy mění celkové použité barvy, písma a efekty, Rychlé styly (styly) ovšem mění způsob, jakým jsou různé barvy, písma a efekty zkombinovány, a to, která barva, písmo nebo efekt bude dominantní. Když umístíte ukazatel myši na miniaturu Rychlé styly, uvidíte, jaký vliv bude mít příslušný rychlý styl na vaši tabulku, obrázek SmartArt, graf nebo tvar.

Popis návrhu (Barvy motivu, Písma motivu a Efekty motivu) motivů obsahuje galerie rychlých stylů, které vždy vyhovují motivu příslušného dokumentu. Motivy a rychlé styly vytvářejí vizuální návrháři, aby všechny dokumenty měly profesionální vzhled. Když vyberete z různých galerií rychlých stylů, bude obsah dobře sladěný s celkovým motivem dokumentu.

Galerie Rychlé styly obrazců

Galerie Rychlé styly tvarů

Jednotlivé aplikace sady Office 2007 mají jedinečné možnosti formátování, které jsou uzpůsobeny typu dokumentu, který vytváří. Office Word 2007 Rychlé styly, styly buněk v aplikaci Office Excel 2007 a styly pozadí v aplikaci Office PowerPoint 2007 provádějí podobné akce jiným způsobem. Barvy motivů, písma motivů a efekty motivů jsou jako seznam přísad formátování a jednotlivé rychlé styly jsou jako recept.

Rychlé styly aplikace Word

V aplikaci Office Word 2007 můžete vybrat sadu stylů pro text v dokumentu nebo sady předem navržených rychlých stylů (jako například Výrazný), které byly navrženy tak, aby společně vytvářely dokumenty přitažlivého a profesionálního vzhledu. Například jedna sada rychlých stylů aplikace Office Word 2007 může zahrnovat styly pro několik úrovní nadpisů, text, uvozovky a název. Všechny barvy stylu a formáty v jedné sadě stylů byly navrženy tak, aby se používaly společně za účelem vytvoření dokumentu přitažlivého a přesvědčivého vzhledu.

Galerie Rychlé styly aplikace Word

Uživatel musí pouze vybrat sadu rychlých stylů vhodnou pro vytvářený dokument a poté při vytváření dokumentu používat stylyz praktické galerie rychlých stylů.

Galerie Rychlé styly

Galerie rychlých stylů otevřená pomocí minipanelu nástrojů

Ve většině případů nebudete měnit styly v sadě rychlých stylů, protože tyto styly byly navrženy tak, aby se navzájem doplňovaly, a je jednodušší použít jinou sadu rychlých stylů. Za určitých okolností však můžete chtít změnit atributy stylu v sadě rychlých stylů nebo přidat zcela nový styl, například nový styl tabulky nebo seznamu. Když uložíte sadu rychlých stylů jako výchozí pro nové dokumenty, bude také motiv aktuálně použitý u dokumentu nastaven jako výchozí.

Použití jiného motivu u dokumentu, který byl vytvořen pomocí sady rychlých stylů, usnadňuje vytvoření profesionálního a jedinečně vypadajícího dokumentu.

Začátek stránky

Styly buňky v aplikaci Excel

Styl buňky je definovaná sada charakteristik formátování, jako jsou Písmo a velikosti písma, číselné formáty, ohraničení buněk a stínování buněk. Chcete-li zabránit tomu, aby ostatní uživatelé měnili konkrétní buňky, můžete také použít styl buňky, který buňky zamkne. V aplikaci Office Excel 2007 je několik předdefinovaných stylů buněk, které můžete použít nebo upravit. Můžete také upravit nebo duplikovat styl buňky a vytvořit vlastní styl.

Styly buňky jsou založeny na Motiv, který se použije u celého sešitu. Když přepnete na jiný motiv, styly buněk se aktualizují tak, aby vyhovovaly novému motivu.

Další informace o stylech buněk naleznete v článku Použití, vytvoření nebo odstranění stylu buňky.

Začátek stránky

Styly pozadí aplikace PowerPoint

Styly pozadí jsou pro aplikaci Office PowerPoint 2007 jedinečné a používají nový model Barvy motivu, který definuje dvě tmavé a dvě světlé barvy, které mají být použity pro text a pozadí. Světlé barvy jsou vždy vidět na tmavém pozadí a naopak, například, když je použit text tmavé barvy na světlém pozadí. K dispozici je šest barev pro zdůraznění, které vypadají dobře na kterékoli ze čtyř možných barev pozadí.

Dostupné barvy stylu pozadí

Příklady barev ve stylech pořadí

Každý Motiv také obsahuje tři definice výplně pozadí: jemné, střední a intenzivní. Kombinací 4 barev pozadí se 3 pozadími motivu dostaneme 12 možných stylů pozadí.

V předdefinovaných motivech má horní řada galerie Styly pozadí vždy výplň syté barvy. Galerii Styly pozadí zobrazíte tak, že na kartě Návrh ve skupině Pozadí klepnete na možnost Styly pozadí.

Galerie Styly pozadí

Příklad galerie Styly pozadí

Pokud použijete styly pozadí ze druhé řady galerie zobrazené na obrázku nahoře, dostanete čtyři variace zobrazené na následujícím obrázku.

Variace galerie pozadí

Čtyři variace stylů pozadí

Všimněte si, jak se tmavý a světlý text a barvy pozadí automaticky přepínají, podle toho, které pozadí vyberete. Mnoho projektorů zobrazuje tmavé pozadí a světlý text lépe než světlá pozadí a tmavý text. Styly pozadí můžete použít jako rychlý způsob transformace prezentace, aby ji bylo možné lépe promítat.

Podrobné informace o předání pozadí k snímku naleznete v článku Přidání pozadí k prezentaci.

Tip : Chcete-li styl pozadí nebo motiv použít pouze pro některé snímky v prezentaci, klepněte pravým tlačítkem myši na styl pozadí nebo motiv a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Použít u vybraných snímků.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×