Vývoj praktických, dosažitelných a uvěřitelných standardů kvality

Autor: Lonnie Pacelli

Jeden z mých dřívějších klientů měl velkou IT organizaci zaměřenou na řízení kvality. Vedoucí oddělení IT zavedl pravidlo, že každý projekt musí mít manažera kvality, který bude zajišťovat, aby projekt dodržoval schválené standardy. Když začal projekt mého týmu, manažer kvality nám dal dlouhý seznam standardů. Když jsme je studovali, zdálo se nám, že mnohé z nich se našeho projektu netýkají nebo jsou tak vágní, že nevíme, jak je implementovat. Hodně lidí přiřazených na projekt standardy kvality odmítlo jako zbytečnou práci a jednoduše je ignorovali. Ostatní se pokusili pochopit, jak se standardy týkají našeho projektu, a statečně se snažili o jejich dodržování. Náš projekt sice prošel revizí standardů kvality, ale pro náš tým to bylo spíš rušivé a nepřineslo to moc velké hodnoty.

Na kvalitě záleží

Navzdory tomuto zážitku jsem ale stále silným propagátorem standardů kvality. Jsou neocenitelným pomocníkem pro splnění očekávání během vývoje produktu a v případě, že se produkt musí upravit. Standardy kvality ale nesmí začít žít vlastním životem a vyžadovat stále více práce kvůli splnění nějakého standardu bez definované související hodnoty. Ano, standardy kvality musí existovat a projekty by je měly dodržovat. Ale tyto standardy musí být dostupné pro všechny, praktické, dosažitelné a uvěřitelné. Ještě důležitější je, že musí být zřejmá hodnota, kterou standardy kvality poskytují. Pokud hodnotu nejde pochopit nebo předvést, bude pro projektový tým těžší, aby potřebnou kvalitu přijal za svou a implementoval.

Začátek stránky

Pokyny k vývoji standardů kvality

Jak můžete zavést praktické, dosažitelné a uvěřitelné standardy kvality? Při práci na nich zvažte následující pokyny:

 • Zjistěte, jestli standardy kvality ve vaší organizaci už existují:    Pokud jste ve velké organizaci, je možné, že někdo už vyvinul standardy kvality pro typ projektů, které řídíte. Zeptejte se kolegů, nadřízených a dalších zainteresovaných lidí, jestli jsou potřebné standardy už definované. Pokud nějaké objevíte, vyhodnoťte, jestli by se daly přijmout nebo použít jako výchozí bod.

 • Zřiďte si poradní orgán pro standardy kvality:     Sestavte si tým lidí ze zainteresovaných skupin, kterých se dotýkají projekty, jež řídíte. Vaším cílem přitom není podělit se o pracovní zátěž s tímto týmem, ale využít ho jako poradce, kteří vám pomůžou zajistit, aby definované standardy kvality odpovídaly vašim potřebám.

 • Pochopte, jak zúčastněné skupiny vnímají kvalitu:    Promluvte si se zástupci všech zainteresovaných skupin a zjistěte, jaké mají očekávání ohledně dodávek. V případě standardů kvality pro IT například proberte očekávání s vedoucími pracovníky zodpovídajícími za použitelnost, podporu produkce a další klíčové oblasti. Zeptejte se jich, co je podle nich potřebné k úspěšnému dokončení projektu. Možná vám to přijde jako triviální otázka, ale některé odpovědi vám můžou vyjasnit hodnoty zúčastněných stran a taky to, co pro ně není důležité. Tyto rozhovory není dobré podceňovat: pomáhají totiž sladit vaše vnímání kvality s tím, jak ji vnímají ostatní.

 • Začněte se šablonou:     Existuje spousta standardních plánů a šablon kvality, takže by nemělo být nutné, abyste začínali s prázdným listem papíru. Využijte dobrou, robustní šablonu s možnostmi volby a vyberte to, co platí pro vaši organizaci a projekt.

 • Vyviňte konsekvence pro každý standard kvality:    Toto rád označuji jako test „Komu na tom záleží?“. Pro každý standard, který identifikujete, vyviňte logické, promyšlené konsekvence, které nastanou, pokud se standard nesplní. Pokud vy a váš poradní orgán nedokážete identifikovat realistický výsledek nebo pokud jsou konsekvence málo podstatné, zvažte možnost standard revidovat nebo odstranit. Je až příliš snadné nasázet do seznamu standardů kvality všechno, co vás napadne. Více ale neznamená vždycky lépe, takže se zaměřte jenom na to nejdůležitější.

 • Zaveďte vyhodnocení standardů kvality jako běžnou součást závěrečného zhodnocení projektu:    Zavedení praktických standardů je skvělý první krok na cestě ke splnění očekávání všech zainteresovaných stran. Pokud tedy chcete zajistit, aby se vaše standardy kvality vyplácely, je důležité zahrnout je do běžného závěrečného zhodnocení projektu. Ptejte se například na tyto otázky:

  • Ignorovaly se některé standardy kvality? Pokud ano, byly konsekvence závažné?

  • Braly se standardy kvality do úvahy při návrhu produktu, nebo až když byl produkt navržený a bylo potřeba ho otestovat?

  • Bral tým standardy kvality seriózně, nebo jenom dodržovali pokyny, protože museli?


   Pokud dobře pochopíte, jak projektové týmy vnímaly standardy kvality, pomůže vám to zlepšit vaše opatření a standardy se v průběhu času budou moct vyvíjet společně s vaší organizací.

Začátek stránky

Závěr

Standardy kvality jsou důležitou součástí metodologie řízení projektů. Aby byla opatření efektivní, musí být praktická, uvěřitelná a dosažitelná. Pokud vytvoříte standardy kvality, které neodpovídají realitě, bude v nich váš projektový tým hledat mezery nebo je bude úplně ignorovat.

Začátek stránky

O autorovi:    Lonnie Pacelli je vlastník firmy, konzultant a autor s více než 20 lety zkušeností s řízením projektů. Spolupracoval se společnostmi ze seznamu Fortune 500, jako jsou Microsoft, Accenture, Motorola, Hughes Electronics, AT&T a Northrop Grumman, a úspěšně řídil projekty sahající od instalace složitých systémů informačních technologií až po drobná vylepšení procesů. Aktuálně je ředitelem Banzai Sushi v Seattlu. Lonnie je autorem knih The Project Management Advisor: 18 Major Project Screw-ups and How to Cut Them Off at the Pass (Poradce pro řízení projektů: 18 velkých projektových chyb a jak se jim vyhnout, Prentice Hall, 2004), The Truth About Getting Your Point Across (Pravda o prosazování vašich bodů, Prentice Hall, 2006) a Leadership Made Simple (Snadné vedení, Amazon.com, 2006).

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×