Office
Přihlásit se
Zlepšení přístupnosti a snadnější použití

Výukové nástroje ve Wordu

Výukové nástroje ve Wordu

Výukové nástroje jsou navržené tak, aby pomáhaly zlepšovat vaše čtenářské dovednosti – pomůžou vám správně vyslovovat slova, rychle a přesně číst a rozumět čtenému textu.

Díky výzkumu víme, že čtení vyžaduje tyto schopnosti:

 • Dekódování: schopnost vyslovovat slova správně

 • Plynulost: schopnost číst rychle a přesně

 • Porozumění: schopnost rozumět tomu, co čtete

Výukové nástroje ve Wordu vám umožní čtenářské schopnosti rozvíjet a zlepšovat.

Poznámka: Další informace o výzkumu problematiky čtení najdete v článku Výukové nástroje určené ke zdokonalování čtení a psaní.

Novinky u Výukových nástrojů

Jednou z novinek ve Wordu je možnost používat funkce Výukových nástrojů při úpravách a psaní dokumentu. Výukové nástroje přidávají vizuální změny, takže na dokumentu můžete s důvěrou pracovat a víte, že se vytiskne jako normálně, a spoluautoři ho i tak můžou v původním zobrazení upravovat.

K dispozici předplatitelům ve verzi 1707 (build 8326.2058).

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Výukové nástroje ve Wordu 2016 nabízejí následující funkce, které pomáhají s plynulostí a porozuměním při čtení: 

 • Funkce Číst nahlas umožňuje nechat si číst dokument nahlas a současně vidět každé slovo v dokumentu zvýrazněné.

  Poznámka: Funkce Číst nahlas nepodporuje jazyky, které se čtou zprava doleva. Funkce Číst nahlas čte text ve výchozím mluveném jazyce operačního systému. Informace o tom, jak přidat další hlasy převodu textu na řeč, najdete v článku Jak si stáhnout jazyky převodu textu na řeč pro Windows.

 • Příkaz Slabiky zobrazí v obsahu rozdělení slov na slabiky. Může to zlepšit rozpoznávání a výslovnost slov.

  Poznámka: Slabikování je dostupné pro tyto jazyky: angličtina, baskičtina, brazilská portugalština, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, galicijština, holandština, chorvatština, islandština, italština, katalánština, kazaština, litevština, lotyština, maďarština, němčina, norština (bokmål), norština (nynorsk), polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, slovenština, slovinština, srbština, španělština, švédština, turečtina, ukrajinština a velština. Text musí být správně nastavený. Další informace najdete v nastavení jazykových předvoleb. Pokud je text nastavený na nepodporovaný jazyk, nebude slabikovaný, i když by měl být podporovaný. Příklad: Pokud zkopírujete anglický text do čínského dokumentu, musíte anglický text vybrat a nastavit ho na angličtinu, jinak nebude slabikovaný.

 • Příkaz Mezery v textu zvětší mezery mezi slovy, znaky a řádky. Může to usnadnit prolétnutí textu a také to přispěje k plynulosti čtení.

  Poznámka: Funkce Mezery v textu je dostupná u všech jazyků kromě jazyků se složitým nebo propojeným zápisem. Není například podporovaná arabština.

 • Pomocí příkazu Šířka sloupce se dá změnit šířka (délka) řádků. Umožňuje to omezit efekty vizuálního zahuštění a lépe se soustředit na slova a znaky v dokumentu s velkým množstvím textu a porozumět jim.

 • Barva stránky může být nastavená jako Sépie (světle žlutá stránka vypadající jako vytištěná), Inverzní (bílý text na černém pozadí) – text se pak dá snadno prolétnout a číst, nebo ponechaná jako Žádná.

Jednou z novinek ve Wordu je možnost používat funkce Výukových nástrojů při úpravách a psaní dokumentu. Výukové nástroje přidávají vizuální změny, takže na dokumentu můžete s důvěrou pracovat a víte, že se vytiskne jako normálně, a spoluautoři ho i tak můžou v původním zobrazení upravovat.

 1. Na kartě Zobrazení ve skupině Moderní vyberte Výukové nástroje.

  Výukové nástroje na kartě Zobrazení

  Výukové nástroje

  Přepnete tak ve Wordu do zobrazení Rozložení webové stránky s automaticky povolenými funkcemi Výukových nástrojů. Při prvním přechodu do tohoto zobrazení se automaticky použijí funkce Mezery v textu a Šířka sloupce – Úzký.

 2. V závislosti na tom, jak se chcete soustředit na obsah dokumentu, můžete provést jednu nebo všechny následující akce:

  • Nastavte barvu stránky na Sépie (světle žlutá stránka vypadající jako vytištěná), Inverzní (bílý text na černém pozadí) – text se pak dá snadno prolétnout a číst, nebo ji ponechte na nastavení Žádná.

  • Vyberte příkaz Šířka sloupce a změňte šířku (délku) řádků. V tomto zobrazení jsou čtyři možnosti: Velmi úzký, Úzký, Střední nebo Široký. Použijte nastavení, které vám nejvíc vyhovuje.

  • Výběrem příkazu Slabiky zobrazíte v obsahu rozdělení slov na slabiky. V tomto režimu úprav můžete psát a upravovat dokument a značky slabik se budou zobrazovat v reálném čase.

  • Když vyberete možnost Číst nahlas, bude se dokument číst nahlas a současně uvidíte každé slovo v dokumentu zvýrazněné. Pokud začnete při zapnuté možnosti Číst nahlas psát, předčítání se pozastaví, abyste mohli udělat potřebné úpravy. Potom můžete předčítání snadno obnovit.

Poznámka: Možnost Číst nahlas je ve Wordu dostupná také na kartě Revize, abyste mohli funkci předčítání použít v libovolném zobrazení Wordu – když chcete tuto funkci použít, nemusíte být v zobrazení Výukové nástroje.

Funkce Číst nahlas ve Wordu umožňuje nechat si číst dokument nahlas a současně vidět každé slovo v dokumentu zvýrazněné. Pokud chcete začít poslouchat předčítání dokumentu, zvolte kartu Revize a vyberte Číst nahlas.

Čtení můžete ovládat pomocí následujících tlačítek, která se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky.

Nastavení Výukových nástrojů
 • Předčítání spustíte nebo zastavíte zvolením ikony Přehrát/Pozastavit. Pokud chcete, aby se při předčítání přeskočila aktuální věta a začalo se číst od dalšího odstavce, vyberte ikonu Další. Pokud chcete, aby se při předčítání přeskočila aktuální věta a začalo se číst od předchozího odstavce, vyberte ikonu Předchozí. Rychlost čtení a hlas můžete změnit v nabídce Nastavení.

  Ikona Zavřít zastaví předčítání a ukončí režim Číst nahlas.

  Předčítání začíná ve Wordu v zobrazení pro úpravy standardně od pozice kurzoru a v Režimu čtení od začátku stránky. Pokud jste ale vybrali nějaké slovo, začne čtení od tohoto vybraného slova. Než spustíte čtení nahlas, můžete ale také vybrat blok textu. Předčítání se tak omezí jenom na tento výběr.

  Pro čtení nahlas můžete používat tyto klávesové zkratky:

  1. CTRL+ALT+MEZERNÍK:  Spustit nebo ukončit čtení nahlas

  2. CTRL+MEZERNÍK:  Pozastavit čtení nahlas

  3. ALT+ŠIPKA VPRAVO:  Zrychlit čtení

  4. ALT+ŠIPKA VLEVO: Zpomalit čtení

  5. CTRL+ŠIPKA VPRAVO: Číst předchozí odstavec

  6. CTRL+ŠIPKA VLEVO: Číst následující odstavec

  Když kliknete na kartu Výukové nástroje, uvidíte tyto možnosti:

 • Výběrem možnosti Slabiky zobrazíte v obsahu rozdělení slov na slabiky. Může to zlepšit rozpoznávání a výslovnost slov.

 • Možnost Mezery v textu vyberte, pokud chcete zvětšit mezery mezi slovy, znaky a řádky. Může to usnadnit prolétnutí textu a také to přispěje k plynulosti čtení.

 • Možnost Šířka sloupce zvolte, když chcete změnit šířku (délku) řádků. Umožňuje to omezit efekty vizuálního zahuštění a lépe se soustředit na slova a znaky v dokumentu s velkým množstvím textu a porozumět jim.

 • Barva stránky může být nastavená jako Sépie (světle žlutá stránka vypadající jako vytištěná), Inverzní (bílý text na černém pozadí) – text se pak dá snadno prolétnout a číst, nebo ponechaná jako Žádná.

Výukové nástroje v Režimu čtení můžete používat jenom při čtení dokumentu.

 1. Na kartě Zobrazení vyberte ve skupině Zobrazení možnost Režim čtení.

  Režim čtení_C3_2017610132925

 2. Nebo vyberte Režim čtení na stavovém řádku.

  Režim čtení – stavový řádek_C3_2017610132942

 3. V závislosti na tom, jak se chcete soustředit na obsah dokumentu, můžete v nabídce Zobrazení provést jednu nebo všechny následující akce:

  Výukové nástroje – Režim čtení – karta Zobrazení_C3_201761013307

 • Výběrem příkazu Slabiky zobrazíte v obsahu rozdělení slov na slabiky.

 • Výběrem možnosti Mezery v textu můžete zvětšit mezery mezi slovy, znaky a řádky.

 • Když vyberete možnost Číst nahlas, bude se dokument číst nahlas a současně uvidíte každé slovo v dokumentu zvýrazněné.

Poznámka: V Režimu čtení jsou možnosti Šířka sloupce a Barva stránky dostupné jenom v případě, že jste v nabídce Rozložení vybrali Rozložení sloupce.

Související informace

Výukové nástroje určené ke zdokonalování čtení a psaní

Čtení dokumentů ve Wordu

Novinky ve funkcích přístupnosti pro Word

Vytvářejte přístupné wordové dokumenty

Nové Výukové nástroje pomáhají pedagogům s inkluzí ve třídách

Dejte nám vědět, co si o Výukových nástrojích ve Wordu 2016 myslíte, a navrhněte zlepšení

Svoje návrhy posílejte na web Pole pro návrhy pro Word pro Windows (desktopová aplikace).

Používání Výukových nástrojů v dokumentu Wordu Online

 1. Na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení dokumentu vyberte Moderní čtečka.

  Moderní čtečka

  Dokument se otevře v Moderní čtečce.

 2. V závislosti na tom, jak se chcete soustředit na obsah dokumentu, můžete v Moderní čtečce provést jednu nebo všechny následující akce:

  • Když v dolní části okna vyberete Přehrát, bude se dokument číst nahlas a současně uvidíte text zvýrazněný. Předčítání začíná standardně od začátku stránky. Pokud jste ale vybrali nějaké slovo, začne čtení od tohoto vybraného slova. Pokud chcete předčítání zastavit, vyberte Pozastavit.

   Pokud chcete změnit rychlost předčítání, vyberte Možnosti hlasu v pravém horním rohu dokumentu.

   Nastavení hlasu
  • Možnosti textu   

   Vzhled dokumentu můžete změnit pomocí Možností textu. Zvolené možnosti textu můžou přenést pozornost na obsah a odebrat vizuálně rušivé prvky.

   Nastavte Velikost textu, Mezery, Písmo a Motivy tak, aby vyhovovaly vašim potřebám učení. Můžete zvětšit nebo zmenšit velikost textu a velikost mezer mezi písmeny a slovy. Barva motivu, kterou vyberete, se stane barvou pozadí dokumentu.

   Možnosti textu
  • Slovní druhy   

   Vyberte některé z těchto možností:

   • Slabiky pro rozdělení slov na slabiky.

   • Podstatná jména pro zvýraznění podstatných jmen v dokumentu fialovou barvou.

   • Slovesa pro zvýraznění sloves v dokumentu červenou barvou.

   • Přídavná jména pro zvýraznění přídavných jmen v dokumentu šedozeleně.

    Slovní druhy

 3. Kliknutím na ikonu Zavřít ukončete Moderní čtečku.

Související informace

Výukové nástroje určené ke zdokonalování čtení a psaní

Čtení dokumentů ve Wordu

Novinky ve funkcích přístupnosti pro Word

Vytvářejte přístupné wordové dokumenty

Nové Výukové nástroje pomáhají pedagogům s inkluzí ve třídách

Dejte nám vědět, co si o Výukových nástrojích ve Wordu Online myslíte, a navrhněte zlepšení.

Svoje návrhy posílejte na adresu wacltcrew@microsoft.com.

Používání Výukových nástrojů ve wordovém dokumentu na iPadu

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom pro předplatitele Office 365, kteří se zapojili do programu Office Insider. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Výukové nástroje ve Wordu pro iPad nabízejí sadu nástrojů, které pomáhají se čtením, plynulostí a porozuměním. Ve Wordu najdete výukové nástroje na kartě Zobrazení.

Posunutím přepínacího tlačítka doprava spusťte kartu Výukové nástroje.

Zobrazení karty Zobrazení u dokumentu

Na kartě Výukové nástroje máte k dispozici následující nástroje, které vám pomohou se čtením nebo úpravami dokumentu.

 • Pomocí nástroje Šířka sloupce se dá změnit šířka (délka) řádků. Umožňuje to omezit efekty vizuálního zahuštění a lépe se soustředit na slova a znaky v dokumentu s velkým množstvím textu a porozumět jim.

  Zobrazení možností Šířka sloupce pro Výukové nástroje
 • Barva stránky může být nastavená jako Sépie (světle žlutá stránka vypadající jako vytištěná), Inverzní (bílý text na černém pozadí) – text se pak dá snadno prolétnout a číst, nebo ponechaná jako Žádná.

  Zobrazení možností Barva stránky pro Výukové nástroje

 • Funkce Číst nahlas umožňuje nechat si číst dokument nahlas a současně vidět každé slovo v dokumentu zvýrazněné.

  Poznámka: Funkce Číst nahlas nepodporuje jazyky, které se čtou zprava doleva. Funkce Číst nahlas čte text ve výchozím mluveném jazyce operačního systému. Informace o tom, jak přidat další hlasy převodu textu na řeč, najdete v článku Jak si stáhnout jazyky převodu textu na řeč pro Windows.

  Zobrazení funkce Číst nahlas ve Výukových nástrojích

  Pomocí tlačítek, která se zobrazují v pravém dolním rohu obrazovky, můžete ovládat čtení. Předčítání spustíte nebo zastavíte zvolením ikony Přehrát/Pozastavit. Pokud chcete, aby se při předčítání přeskočila aktuální věta a začalo se číst od dalšího odstavce, vyberte ikonu Další. Pokud chcete, aby se při předčítání přeskočila aktuální věta a začalo se číst od předchozího odstavce, vyberte ikonu Předchozí. Rychlost čtení můžete změnit pomocí ikony Nastavení.

Dejte nám vědět, co si o Výukových nástrojích ve Wordu pro iPad myslíte, a navrhněte zlepšení.

Svoje návrhy posílejte na adresu wacltcrew@microsoft.com.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×