Výběr obrázku SmartArt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Každý rozložení obrázků SmartArt obsahuje jiný způsob vyjádření vašeho obsahu a obohacení zprávy. Některá rozložení jednoduše přidejte vizuální eleganci seznam s odrážkami a jiné rozložení (například organizačních diagramů a Vennových diagramech) slouží k zobrazení konkrétní typy informací.

Tip : Klikněte na záhlaví následující další informace o každé téma.

Při výběru rozložení obrázku SmartArt si položte otázku, co vlastně chcete vyjádřit a zda by tyto informace měly být prezentovány určitým způsobem. Protože lze rychle a snadno přepínat mezi rozloženími, vyzkoušejte několik různých rozložení (napříč typy) a zjistěte, které z nich nejlépe vyhovuje základní myšlence prezentace. Typ je podobný kategorii, která vám může pomoci rychle vybrat správné rozložení informací. Experimentujte s různými typy. Níže uvedená tabulka nepředstavuje vyčerpávající seznam, ale může vám posloužit jako výchozí bod.

Akce

Typ

Zobrazení informací, které nejdou po sobě

Seznam

Zobrazení kroků v procesu nebo časovou osu; Vytvoření vývojového diagramu.

Proces

Zobrazení nepřetržitého procesu

Cyklus

Vytvoření organizačního diagramu

Hierarchie

Zobrazení stromové struktury rozhodování

Hierarchie

Ilustrace propojení

Relace

Zobrazení součástí ve vztahu k celku

Matice

Zobrazení poměrných vztahů s největší součástí nahoře nebo dole

Jehlan

Jasné vyjádření nebo zvýraznění obsahu pomocí obrázků

Obrázek

Zvažte také množství text, který máte, protože množství textu ovlivňuje vzhled a počet jejích obrazce, které budete potřebovat v rozložení. Existuje několik hlavní body s odrážkami? Použijte podrobnosti provést více weight shrnutí a naopak? Obecně obrázky SmartArt jsou nejužitečnější počet obrazců a velikost textu jsou omezené na klíčové body. Větší množství textu můžete odvádět pozornost od zatraktivnit obrázku SmartArt a ztížit ke sdělení zprávy vizuálně. Některá rozložení, například rozložení Lichoběžníkový seznam v seznamu typ však fungovat i s velkým množstvím textu.

Pro každý typ obrázku SmartArt je k dispozici mnoho jedinečných rozložení. Některá mají zástupné symboly obrázku. Některá rozložení se skládají ze samostatných obrazců pro každou položku informací včetně dílčích bodů. Jiná rozložení kombinují dílčí body s jejich body shrnutí. Když se podíváte na vzájemné umístění shrnujících informací a podrobností, zjistíte, které části informací posluchače zaujmou nejvíce. Je důležité, aby nejdůležitější data byla umístěna v pozici, kde posluchače nejvíce zaujmou.

Některá rozložení obrázku SmartArt obsahují omezený počet obrazců. Například rozložení Vyvažovací šipky v rámci typu Relace má za účel zobrazovat dvě protichůdné myšlenky nebo dva protichůdné koncepty. Text se může nacházet pouze ve dvou obrazcích a rozložení nelze změnit tak, aby obsahovalo více myšlenek nebo konceptů. V rozložení s omezeným počtem obrazců lze poznat obsah, který se v obrázku SmartArt nezobrazí, podle červeného X (namísto bodu odrážky) zobrazeného vedle příslušných položek v podokně textu.

Podokno textu s červenými písmeny X

Rozložení Vyvažovací šipky

Pokud potřebujete sdělit více než dvě myšlenky, přepněte do jiného rozložení obrázku SmartArt, které obsahuje více než dva obrazce pro text, jako například rozložení Základní jehlan v typu Jehlan. Nezapomeňte, že změna rozložení nebo typů může změnit význam informací. Například rozložení se šipkami mířícími doprava, jako je Základní proces v typu Proces, má jiný význam než obrázek SmartArt se šipkami obíhajícími v kruhu, jako je Nepřetržitý koloběh v typu Cyklus.

Při změně na jiné rozložení obrázku SmartArt se většina textu a dalšího obsahu spolu s barvami, styly, efekty a formátováním textu automaticky přenese do nového rozložení.

Další možností je znovu vyhodnotit prezentovaný obsah a zjistit, zda některé informace nejsou pro vaše sdělení méně důležité. Obrázky SmartArt s menším počtem konceptů a slov jsou často nejúčinnější.

Nemůžete-li nalézt přesně rozložení, které požadujete, můžete přidávat a odstraňovat obrazce v obrázku SmartArt a tímto způsobem upravovat strukturu rozložení. Například rozložení Základní proces typu Proces se zobrazuje se třemi obrazci, ale může se stát, že k popisu vašeho procesu jsou potřeba jen dva obrazce, nebo například pět. Přidáváním nebo odebíráním obrazců a úpravami textu se uspořádání obrazců a množství textu uvnitř obrazců automaticky aktualizuje – tímto je zachován původní návrh a původní okraje rozložení obrázku SmartArt.

Vyberete-li nové rozložení, zobrazí se zástupný text (například [Text]). Zástupný text je při tisku vynechán a během prezentace aplikace PowerPoint se nezobrazuje. Zástupný text lze nahradit vlastním textem. Pokud změníte rozložení se zobrazeným zástupným textem, zobrazí se zástupný text i v novém rozložení. Obrazce, které neodstraníte, se vždy zobrazí a vytisknou.

Je třeba vzít v úvahu také velikost prostoru, do kterého umístíte obrázek SmartArt. Máte-li například k dispozici úzký a vysoký prostor, zvolte svislé rozložení, jako je Střídavý proces typu Proces, a nikoli vodorovné rozložení, jako jsou Šipky procesu typu Proces.

Některá rozložení mají pevný poměr stran, takže nemusí zabrat celý prostor. Poměr stran vyjadřuje poměr mezi šířkou a výškou. Pokud například umístíte rozložení Matice s mřížkou typu Matice do prostoru, který je širší než vyšší, nezabere obrázek SmartArt celou šířku volného místa. Chcete-li změnit poměr stran, můžete změnit rozložení snímku nebo dokumentu, změnit velikost prostoru, kam obrázek SmartArt umisťujete (a tím změnit vzhled obrázku SmartArt), nebo přepnout na jiné rozložení obrázku SmartArt s jiným poměrem stran.

V galerii Zvolit obrázek SmartArt se zobrazí všechna dostupná rozložení rozdělené 11 různé typy – všechny, seznam, obrázku, obrázku, hierarchie, relace, obrázku, Jehlanový, ObrázekOffice.com a Další. (Na webu Office.com typ zobrazuje další rozložení dostupné na webu Office.com. Jiný typ se zobrazí pouze v případě přidat vlastní obrázky SmartArt a nelze přidat do některé z dalších typů.) Popisy, které naznačují, jaký druh informací je vhodné pro dané rozložení se zobrazí pod větší obrázek jednu stranu v galerii Zvolit obrázek SmartArt.

Seznam názvů rozložení a popisy najdete v tématu Popisy obrázků SmartArt.

Výběr rozložení

Všechna rozložení dostupná pro obrázky SmartArt jsou zobrazena v typu Vše.

Při výběru rozložení vezměte v úvahu následující skutečnosti:

  • Rozložení obsahující šipky naznačují tok nebo postup v určitém směru.

  • Rozložení obsahující spojovací čáry místo šipek naznačují propojení, ale ne nezbytně tok nebo postup.

  • Rozložení neobsahující spojovací čáry nebo šipky zobrazují sadu objektů nebo myšlenek bez výraznějšího vzájemného vztahu.

Seznam názvů rozložení a popisy najdete v tématu Popisy obrázků SmartArt.

Chcete-li zvýraznit text s odrážkami, můžete text snadno převést na obrazce, které lze obarvit, kterým lze dodat prostorový dojem a které lze zvýraznit vizuálními efekty nebo animací. Použitím rozložení typu Seznam se zviditelní hlavní body a jejich působivost zdůrazní barevné obrazce podtrhující důležitost. Rozložení typu Seznam shromažďuje do skupin informace, které nesledují určitý postupný nebo sekvenční proces. Na rozdíl od rozložení Proces obvykle rozložení Seznam neobsahují šipky nebo směrované toky.

Jak vidíte v příkladu níže, může být seznam s odrážkami mnohem působivější, když ho převedete na obrázek SmartArt.

Seznam s odrážkami a odpovídající obrázek SmartArt

Některá rozložení typu Seznam obsahují obrázkové obrazce, aby bylo možné text zdůraznit malým obrázkem nebo kresbou. I když jsou obrázkové zástupné obrazce navrženy pro zobrazení obrázků, lze přidat obrázek jako výplň do libovolného obrazce.

Rozložení Zvýraznění obrázků – svislý seznam
Rozložení Zvýraznění obrázků – svislý seznam se zástupnými obrázky (malé kroužky vlevo)

Tip : Do obrázku SmartArt nevkládejte velká množství textu. Místo toho vložte do obrázku SmartArt pouze hlavní myšlenky a na dalším snímku nebo v dalším dokumentu tyto hlavní myšlenky podrobně vysvětlete.

Další informace: Popisy obrázků SmartArt typu seznam

Na rozdíl od rozložení typu Seznam obsahují obvykle rozložení typu Proces určitý směr toku a slouží ke znázornění kroků nebo fází v procesu nebo pracovním postupu, jako jsou například po sobě jdoucí kroky při plnění úkolu, obecné fáze během vývoje produktu nebo časová osa či plán. Rozložení Proces používejte ke znázornění vzájemného sledu kroků nebo fází vedoucích k dosažení výsledku. Rozložení Proces jsou k dispozici se zobrazením svislých kroků, vodorovných kroků nebo s ohybem kombinujícím oba předchozí typy.

Rozložení Svislý proces
Rozložení Svislý proces

Rozložení Základní proces

Rozložení Základní proces (vodorovný)

Obrázek rozložení Kruhový proces s ohybem

Rozložení Kruhový proces s ohybem (svislý i vodorovný)

Pomocí rozložení typu Proces lze také zobrazit důležitá data ve výrobním plánu nebo časovou osu se značkami milníků.

Rozložení Základní časová osa
Rozložení Základní časová osa

Dalším rozložením vhodným pro zobrazení dat nebo číslovaných kroků je rozložení Šipky procesu. Do primárních obrazců (kruhů) lze vložit čísla nebo data a do přidružených šipek lze vložit text k jednotlivým krokům.

Rozložení Šipky procesu
Rozložení Šipky procesu

Poznámka : Pokud chcete vytvořit vývojový diagram, použijte rozložení jako je například Svislý proces s ohybem a potom nahraďte různé obrazce obrazci vývojového diagramu.

Rozložení Svislý proces s ohybem
Rozložení Svislý proces s ohybem

Další informace: Popisy obrázků SmartArt typu proces

Ke sdělení informací o postupném procesu lze použít rozložení Proces, rozložení typu Cyklus však obvykle znázorňuje kruhový nebo opakovaný proces. Pomocí rozložení Cyklus můžete znázornit životní cykly u produktů nebo zvířat, cykly výuky, opakované nebo probíhající procesy (například nepřetržitý cyklus psaní a publikování webové stránky) nebo cyklus nastavování každoročních cílů pro zaměstnance a kontroly výkonu.

Rozložení Základní koloběh
Rozložení Základní koloběh

Další informace: Popisy obrázků SmartArt typu cyklus

Nejčastějším využitím rozložení typu Hierarchie je pravděpodobně organizační diagram společnosti. Rozložení typu Hierarchie lze však také použít ke znázornění stromové struktury rozhodování, rodokmenu nebo řady produktů.

Rozložení Vodorovná hierarchie s popisky
Rozložení Vodorovná hierarchie s popisky

Poznámka : Pokud chcete vytvořit organizační diagram, použijte rozložení Organizační diagram, název název rozložení organizační diagram a nebo rozložení Obrázkový organizační diagram. Pokud použijete tyto rozložení, další funkce, například tvar Pomocník a rozložení s předsazením, bude k dispozici. Další informace o vytváření organizačních diagramů v tématu Vytvoření organizačního diagramu pomocí obrázků SmartArt.

Rozložení Organizační diagram
Rozložení Organizační diagram

Rozložení Organizační diagram se jménem a titulem

Rozložení Organizační diagram se jménem a titulem

Rozložení Obrázkový organizační diagram

Rozložení Obrázkový organizační diagram

Další informace: Popisy obrázků SmartArt typu hierarchie

Rozložení typu relace zobrazit nonprogressive vztahy mezi součástmi (například propojených nebo překrývající se koncepty) a obvykle znázornění koncepční relace nebo připojení mezi více sadami věci. Dobrý relace rozložení příklady diagramech obrázku, které ukazují, jak oblasti / koncepty překrývat a společně v průsečíku Centrum; cíl rozložení, které zobrazit omezení; a paprskový rozložení, které znázorňují vztahy k centrální core nebo koncept. Další informace o vytváření Vennových diagramech v tématu Vytvoření Vennova diagramu.

Rozložení Základní Vennův
Rozložení Základní Vennův

Rozložení Základní terčový

Rozložení Základní terčový

Rozložení Základní paprskový

Rozložení Základní paprskový

Paprsková rozložení lze také použít k zobrazení částí, které společně tvoří jednu hlavní nebo centrální myšlenku.

Rozložení Sbíhající se paprskový
Rozložení Sbíhající se paprskový

Další informace: Popisy obrázků SmartArt typu relace

Rozložení typu Matice obvykle třídí informace a jsou dvourozměrná. Používají se k zobrazení vztahu součástí k celku nebo k centrálnímu konceptu. Rozložení typu Matice jsou vhodná, pokud máte čtyři nebo méně klíčových bodů a velké množství textu.

Rozložení Základní matice
Rozložení Základní matice

Další informace: Popisy obrázků SmartArt typu matice

Rozložení typu Jehlan zobrazují proporcionální nebo hierarchické vztahy obvykle budované směrem vzhůru. Nejlépe se hodí k zobrazení informací, které chcete zobrazit odshora dolů nebo zespoda nahoru. Chcete-li zobrazit vodorovnou hierarchii, měli byste použít rozložení typu Hierarchie.

Rozložení Základní jehlan
Rozložení Základní jehlan

Rozložení typu Jehlan lze také použít ke sdělení informací vysvětlujících příslušné koncepty, například rozložení Jehlanový seznam umožňuje zadat text do obrazců mimo jehlan.

Rozložení Jehlanový seznam
Rozložení Jehlanový seznam

Další informace: Popisy obrázků SmartArt typu jehlan

Rozložení v typu Obrázek se používají, když chcete, aby obrázek předal sdělení s vysvětlujícím textem nebo bez něj nebo když chcete použít obrázky k doplnění seznamu nebo procesu.

Rozložení Obrázek s orámovaným textem
Rozložení Obrázek s orámovaným textem

Obrázek rozložení Seznam popisků k obrázkům

Rozložení Seznam popisků k obrázkům

Rozložení Vzestupný proces se zvýrazněnými obrázky

Rozložení Vzestupný proces se zvýrazněnými obrázky

Další informace: Popisy obrázků SmartArt typu obrázek

Další rozložení dostupná na webu Office.com jsou zobrazena v typu Office.com. Tento typ bude pravidelně aktualizován o nová rozložení.

Další informace: Popisy obrázků SmartArt na Office.com

Tento typ lze použít pro vlastní obrázky SmartArt, které nezapadají do žádného z výše popsaných typů.

Po nastavení na obrázek SmartArt, který vám vyhovuje, můžete upravovat a upravit tak, aby další vyhovují vašim potřebám. V tématu Další informace o práci s obrázky SmartArt, který vytvoříte v následujících článcích:

Viz také

Nahraďte text s odrážkami elegantním grafickým seznamem

Převod obrázků na snímku na obrázek SmartArt

Převod textu snímku na obrázek SmartArt

Kdy mám použít obrázek SmartArt a kdy mám používat grafu?

Každý rozložení obrázků SmartArt obsahuje jiný způsob vyjádření vašeho obsahu a obohacení zprávy. Některá rozložení jednoduše přidejte vizuální eleganci seznam s odrážkami a jiné rozložení (například organizačních diagramů a Vennových diagramech) slouží k zobrazení konkrétní typy informací.

V tomto článku

Co je potřeba zvážit při výběru rozložení obrázku SmartArt

Typy rozložení

Co je potřeba zvážit při výběru rozložení obrázku SmartArt

Před výběru rozložení obrázku SmartArt položte otázku, co chcete sdělit a jestli chcete informace umístit určitým způsobem. Vzhledem k tomu můžete rychle a změně rozložení, vyzkoušejte několik různých rozložení (napříč typy) dokud vyhledání do té, která nejlépe ukazuje zprávu. Typ je podobný kategorii, která vám pomohou rychle vybrat odpovídající rozložení pro vaše informace o. Experimentovat s různými typy pomocí tabulky pod jako výchozí bod.

Poznámka : Tabulka má vám pomůžou začít a není vyčerpávající.

Akce

Typ

Zobrazení informací, které nejdou po sobě

Seznam

Zobrazení kroků v procesu nebo na časové ose

Proces

Zobrazení nepřetržitého procesu

Cyklus

Vytvoření organizačního diagramu

Hierarchie

Zobrazení stromové struktury rozhodování

Hierarchie

Ilustrace propojení

Relace

Zobrazení součástí ve vztahu k celku

Matice

Zobrazení poměrných vztahů s největší součástí nahoře nebo dole

Jehlan

Zvažte také množství použitého textu, protože množství textu má vliv na vzhled a počet obrazců, které budete v rozložení potřebovat. Vyskytuje se v textu několik hlavních bodů s dílčími body? Jsou podstatnější podrobnosti nebo shrnutí? Obecně platí, že obrázky SmartArt jsou nejefektivnější při použití omezeného množství obrazců a textu, který obsahuje klíčové body. Větší množství textu může snižovat vizuální působivost vašich obrázků SmartArt a jejich schopnost předávat myšlenky. Některá rozložení, například Lichoběžníkový seznam typu Seznam, však dobře fungují i s velkým množstvím textu.

U každého typu obrázek SmartArt jsou k dispozici mnoho jedinečných rozložení. Některá rozložení se skládá ze oddělených obrazcích pro každou položku informací, včetně dílčích bodů. Další rozložení v sobě kombinují s jejich body shrnutí. Prohlížíte umístění souhrnné informace a podrobností pomůže pochopit z nich informace budou upozornit většina z vaší cílovou skupinou. Zkontrolujte, že nejdůležitější dat je pozici největší pozornost.

Některá rozložení pro obrázky SmartArt obsahují omezený počet obrazce. Například rozložení Vyvažovací šipky typu relace slouží k zobrazení dvě protichůdné nápadů nebo koncepty. Pouze dva obrazce mohou obsahovat text a rozložení nelze změnit zobrazíte další myšlenky nebo koncepty. Pokud se rozhodnete rozložení s omezený počet obrazce, můžete to poznat, jaký obsah se v obrázku SmartArt nezobrazí, protože červeným symbolem X (spíše než úroveň bodu odrážky) se zobrazí vedle položky v podokně textu.

Podokno textu s červenými písmeny X

Rozložení Vyvažovací šipky

Pokud potřebujete ke sdělení více než dvě myšlenky Přepnutí na jiné rozložení obsahující více než dvou obrazců pro text, například rozložení Základní jehlan typu Jehlan. Mějte na paměti, že změna rozložení nebo typu můžete změnit význam informacím. Rozložení s šipkami směřujícími doprava, například rozložení obrázku typu proces, například má jiný význam z obrázku SmartArt se šipkami v kruhu, například Nepřetržitý koloběh v seznamu typ obrázku.

Při změně rozložení, většina textu a další obsah, barvy, styly, efekty a formátování textu automaticky přenese do nového rozložení.

Další možností je znovu vyhodnotit prezentovaný obsah a zjistit, zda některé informace nejsou pro vaše sdělení méně důležité. Obrázky SmartArt s menším počtem konceptů a slov jsou často nejúčinnější.

Pokud nemůžete najít přesně rozložení, které chcete, můžete Přidat nebo Odebrat obrazců v obrázku SmartArt můžete upravit strukturu rozložení. Například rozložení Základní proces typu proces se zobrazí se tři obrazce, ale procesu může být nutné pouze dvou obrazců nebo může být nutné pět obrazce. Přidání nebo odebrání tvarů a úprava textu, uspořádání tvarů a velikost textu uvnitř tvarů automaticky aktualizuje – zachování původní návrh a ohraničení rozložení obrázku SmartArt.

Při výběru nové rozložení se zobrazí zástupný text (například [Text] ). Zástupný text se nevytiskne a nezobrazí se během prezentace Microsoft Office PowerPoint 2007. Nahrazení zástupného textu vlastním obsahem. Pokud provedete změnu rozložení se zástupným textem zobrazená, zobrazí zástupný text do nového rozložení. Poznámka: obrazce vždy zobrazovat vytisknou Pokud odstraníte je.

Je třeba vzít v úvahu také velikost prostoru, do kterého umístíte obrázek SmartArt. Máte-li například k dispozici úzký a vysoký prostor, zvolte svislé rozložení, jako je Střídavý proces typu Proces, a nikoli vodorovné rozložení, jako jsou Šipky procesu typu Proces.

Některá rozložení mají pevné poměr stran, nemusí zabírají na celý místa. Poměr stran odkazuje poměr mezi šířku a výšku. Například pokud umístíte rozložení Matice s mřížkou typu matice do místa, která má větší šířku než výšku, obrázek SmartArt nepoužije všechny Šířka mezery. Chcete-li změnit poměr stran, můžete změnit rozložení snímku nebo dokumentu, změnit velikost prázdného místa, kde jsou uvedení obrázek SmartArt (tím měnit vzhled obrázku SmartArt), nebo Přepnout na rozložení s jinou poměr stran.

Začátek stránky

Typy rozložení

Každé rozložení představuje jiný způsob vyjádření obsahu a obohacení sdělení. Některá rozložení jednoduše přidají vizuální eleganci seznamu s odrážkami a další rozložení (například organizační diagramy a Vennovy diagramy) jsou určena k vyjádření určitých druhů informací.

V galerii Zvolit obrázek SmartArt se zobrazí všechna dostupná rozložení rozdělené devět různých typů – všechny, seznam, obrázku, obrázku, hierarchie, relace, obrázku, obrázku a Další. ( Jiný typ zobrazí jenom v případě přidat vlastní obrázky SmartArt a nelze přidat do některé z dalších typů.) Popisy, které naznačují, jaký druh informací je vhodné pro dané rozložení se zobrazí pod větší obrázek jednu stranu v galerii Zvolit obrázek SmartArt. Seznam názvů rozložení a popisy najdete v tématu popisy obrázků SmartArt.

Vše

Všechna rozložení dostupná pro obrázky SmartArt jsou zobrazena v typu Vše.

Při výběru rozložení vezměte v úvahu následující skutečnosti:

  • Rozložení obsahující šipky naznačují tok nebo postup v určitém směru.

  • Rozložení obsahující spojovací čáry místo šipek naznačují propojení, ale ne nezbytně tok nebo postup.

  • Rozložení neobsahující spojovací čáry nebo šipky zobrazují sadu objektů nebo myšlenek bez výraznějšího vzájemného vztahu.

Seznam názvů rozložení a popisy najdete v tématu popisy obrázků SmartArt.

Seznam

Chcete-li zvýraznit text s odrážkami, můžete text snadno převést na obrazce, které lze obarvit, kterým lze dodat prostorový dojem a které lze zvýraznit vizuálními efekty nebo animací. Použitím rozložení typu Seznam se zviditelní hlavní body a jejich působivost zdůrazní barevné obrazce podtrhující důležitost. Rozložení typu Seznam shromažďuje do skupin informace, které nesledují určitý postupný nebo sekvenční proces. Na rozdíl od rozložení Proces obvykle rozložení Seznam neobsahují šipky nebo směrované toky.

Jak vidíte v příkladu níže, může být seznam s odrážkami mnohem působivější, když ho převedete na obrázek SmartArt.

Seznam s odrážkami a odpovídající obrázek SmartArt

Některá rozložení seznamu zahrnout obrazce obrázku tak, aby zvýraznění textu s malým obrázkem nebo výkresu. I když obrazce zástupný picture jsou navržené pro zobrazování obrázků, můžete Přidat obrázek jako výplňk žádnému obrazci.

Rozložení Zvýraznění obrázků – svislý seznam
Rozložení Zvýraznění obrázků – svislý seznam se zástupnými obrázky (malé kroužky vlevo)

Tip : Do obrázku SmartArt nevkládejte velká množství textu. Místo toho vložte do obrázku SmartArt pouze hlavní myšlenky a na dalším snímku nebo v dalším dokumentu tyto hlavní myšlenky podrobně vysvětlete.

Proces

Na rozdíl od rozložení typu Seznam obsahují obvykle rozložení typu Proces určitý směr toku a slouží ke znázornění kroků nebo fází v procesu nebo pracovním postupu, jako jsou například po sobě jdoucí kroky při plnění úkolu, obecné fáze během vývoje produktu nebo časová osa či plán. Rozložení Proces používejte ke znázornění vzájemného sledu kroků nebo fází vedoucích k dosažení výsledku. Rozložení Proces jsou k dispozici se zobrazením svislých kroků, vodorovných kroků nebo s ohybem kombinujícím oba předchozí typy.

Rozložení Svislý proces
Rozložení Svislý proces
Rozložení Základní proces
Rozložení Základní proces (vodorovný)
Obrázek rozložení Kruhový proces s ohybem
Rozložení Kruhový proces s ohybem (svislý i vodorovný)

Pomocí rozložení typu Proces lze také zobrazit důležitá data ve výrobním plánu nebo časovou osu se značkami milníků.

Rozložení Základní časová osa
Rozložení Základní časová osa

Dalším rozložením vhodným pro zobrazení dat nebo číslovaných kroků je rozložení Šipky procesu. Do primárních obrazců (kruhů) lze vložit čísla nebo data a do přidružených šipek lze vložit text k jednotlivým krokům.

Rozložení Šipky procesu
Rozložení Šipky procesu

Tip : Vytvoření vývojového diagramu, použijte rozložení například Svislý proces s ohybem a potom nahraďte různé obrazce obrazci vývojového diagramu.

Rozložení Svislý proces s ohybem
Rozložení Svislý proces s ohybem

Cyklus

Ke sdělení informací o postupném procesu lze použít rozložení Proces, rozložení typu Cyklus však obvykle znázorňuje kruhový nebo opakovaný proces. Pomocí rozložení Cyklus můžete znázornit životní cykly u produktů nebo zvířat, cykly výuky, opakované nebo probíhající procesy (například nepřetržitý cyklus psaní a publikování webové stránky) nebo cyklus nastavování každoročních cílů pro zaměstnance a kontroly výkonu.

Rozložení Základní koloběh
Rozložení Základní koloběh

Hierarchie

Možná je nejběžnější využití pro rozložení typu hierarchie organizačního diagramu společnosti. Ale rozložení hierarchie lze také použít k zobrazení stromové struktury rozhodování nebo členům rodiny produktů.

Rozložení Vodorovná hierarchie s popisky
Rozložení Vodorovná hierarchie s popisky

Tip : Pokud chcete vytvořit organizační diagram, použijte rozložení Organizačního diagramu. Při použití tohoto rozložení, další funkce, například tvar Pomocník a rozložení s předsazením, bude k dispozici.

Rozložení Organizační diagram
Rozložení organizační diagram

Relace

Rozložení typu Relace zobrazují vztahy mezi součástmi bez vyznačení postupu nebo hierarchie (například prolínající se nebo překrývající se koncepty) a obvykle popisují konceptuální vztahy nebo spojení mezi dvěma nebo více množinami předmětů. Dobrými příklady rozložení Relace jsou Vennovy diagramy, které zobrazují vzájemné přesahování oblastí nebo konceptů a průsečík, kde se střetávají, dále terčová rozložení zobrazující obsahové vztahy a paprsková rozložení zobrazující vztahy vzhledem k ústřednímu jádru nebo konceptu.

Rozložení Základní Vennův
Rozložení Základní Vennův
Rozložení Základní terčový
Rozložení Základní terčový
Rozložení Základní paprskový
Rozložení Základní paprskový

Paprsková rozložení lze také použít k zobrazení částí, které společně tvoří jednu hlavní nebo centrální myšlenku.

Rozložení Sbíhající se paprskový
Rozložení Sbíhající se paprskový

Matice

Rozložení typu Matice obvykle třídí informace a jsou dvourozměrná. Používají se k zobrazení vztahu součástí k celku nebo k centrálnímu konceptu. Rozložení typu Matice jsou vhodná, pokud máte čtyři nebo méně klíčových bodů a velké množství textu.

Rozložení Základní matice
Rozložení Základní matice

Jehlan

Rozložení typu Jehlan zobrazit poměrné nebo hierarchické vztahy, které obvykle vytvářet nahoru. Fungují nejlépe s informacemi, které chcete zobrazit odshora dolů nebo zdola. Pokud chcete zobrazit Vodorovná hierarchie, měli byste rozložení hierarchie.

Rozložení Základní jehlan
Rozložení Základní jehlan

Rozložení typu Jehlan lze také použít ke sdělení informací vysvětlujících příslušné koncepty, například rozložení Jehlanový seznam umožňuje zadat text do obrazců mimo jehlan.

Rozložení Jehlanový seznam
Rozložení Jehlanový seznam

Ostatní

Tento typ lze použít pro vlastní obrázky SmartArt, které nezapadají do žádného z výše popsaných typů.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×