Výběr kódování textu při otevírání a ukládání souborů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Textové soubory můžete obvykle sdílet bez znalosti technických podrobností o způsobu uložení textu. Pokud však sdílíte textové soubory s uživateli, kteří pracují v jiných jazycích, stahujete textové soubory z Internetu nebo textové soubory sdílíte s odlišnými operačními systémy, bude pravděpodobně třeba při otevírání nebo ukládání souboru zvolit standard kódování.

Jestliže libovolný uživatel otevře textový soubor v aplikaci Microsoft Word nebo v jiné aplikaci, například v počítači se systémovým softwarem v jazyce, který je odlišný od jazyka použitého pro vytvoření souboru, pomáhá standard kódování použité aplikaci určit, jak má být text zobrazen, aby byl čitelný.

V tomto článku

Principy kódování textu

Volba standardu kódování při otevření souboru

Volba standardu kódování při uložení souboru

Zjištění standardů kódování, které jsou k dispozici v aplikaci Word

Principy kódování textu

To, co se vám na obrazovce zobrazí jako text, je ve skutečnosti v textovém souboru uloženo jako číselné hodnoty. Váš počítač převede číselné hodnoty na viditelné znaky. Dělá to pomocí standardu kódování.

Standard kódování je schéma čísel, které každému znaku textu ve znakové sadě přiřadí číselnou hodnotu. Znaková sada může obsahovat znaky abecedy, čísla a jiné symboly. Různé jazyky často používají různé sady znaků, takže existuje mnoho různých standardů kódování reprezentujících znakové sady, které se používají v různých jazycích.

Různé standardy kódování pro různé abecedy

Standard kódování, který je uložen společně s textovým souborem, obsahuje informace, které váš počítač potřebuje, aby mohl daný text zobrazit na obrazovce. Například v kódování Cyrilice (Windows) má znak Й číselnou hodnotu 201. Když soubor obsahující tento znak otevřete v počítači, který používá kódování Cyrilice (Windows), počítač přečte číselnou hodnotu 201 a na obrazovce zobrazí Й.

Pokud ale stejný soubor otevřete v počítači, který používá jiné kódování, počítač zobrazí znak odpovídající číselné hodnotě 201 ve standardu kódování, který používá jako výchozí. Například v případě, kdy počítač používá standard kódování Západní Evropa (Windows), se znak z původního souboru založeného na cyrilici zobrazí jako É a nikoli jako Й, protože v kódování Západní Evropa (Windows) se hodnota 201 mapuje na É.

Unicode: Jeden standard kódování pro mnoho abeced

Chcete-li se vyhnout potížím s kódováním a dekódováním textových souborů, ukládejte je s kódováním Unicode. Kódování Unicode zahrnuje většinu znakových sad všech jazyků, které dnes uživatelé počítačů běžně používají.

Vzhledem k tomu, že je aplikace Word založena na kódování Unicode, ukládá soubory automaticky v kódování Unicode. Soubory s kódováním Unicode můžete otevřít a číst v anglické verzi systému bez ohledu na jazyk textu. Obdobně, když soubor s kódováním Unicode uložíte v anglické verzi systému, může obsahovat znaky, které nejsou v západoevropských abecedách, jako jsou například znaky cyrilice, řecké, arabské nebo japonské znaky.

Začátek stránky

Volba standardu kódování při otevření souboru

Pokud otevřete soubor, se zobrazí text porušený nebo jako otazník nebo polí, Word nemusí zjistili přesně standard kódování textu v souboru. Můžete zadat standard kódování, který slouží k zobrazení (dekódovat) text.

Poznámka : Microsoft Office Word 2007, první dva kroky klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Word. Pokračujte jako dole (klikněte na Upřesnit ).

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit.

 4. Přejděte do oddílu Obecné a potom zaškrtněte políčko Při otevírání potvrdit převod formátu souboru.

  Poznámka : Pokud toto políčko zaškrtnuté, Word zobrazí dialogové okno Převést soubor pokaždé, když otevřete soubor ve formátu aplikace Word (formátů Wordu zahrnutí DOC, dot, .docx, .docm, .dotx nebo .dotm). Často se tyto soubory pracovat, ale jen zřídka chcete zvolit standard kódování, nezapomeňte vypnout tuto možnost, abyste předešli této dialogové okno otevřít zbytečně.

 5. Zavřete soubor a potom jej znovu otevřete.

 6. V dialogovém okně Převést soubor vyberte položku Kódovaný text.

 7. V dialogovém okně Převod souborů klepněte na přepínač Jiné kódování a ze seznamu vyberte požadovaný standard kódování.

  V poli Náhled můžete zkontrolovat, zda je text při použití vybraného standardu kódování čitelný.

Pokud téměř veškerý text vypadá stejně (například všechna pole nebo tečky), není nutné pro zobrazení těchto znaků instalovat potřebné písmo. Pokud písmo, které potřebujete, není k dispozici, můžete nainstalovat další písma.

Chcete-li nainstalovat další písma, postupujte takto:

 1. V Microsoft Windows klikněte na tlačítko Start a potom na Ovládací panely.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Systém Windows 7

  1. V okně Ovládací panely klepněte na položku Odinstalovat program.

  2. V seznamu programů klepněte na položku sady Microsoft Office nebo na položku aplikace Microsoft Word (v závislosti na tom, zda jste aplikaci Word nainstalovali jako součást sady Office nebo jako samostatnou aplikaci) a klepněte na tlačítko Změnit.

  Ve Windows Vista

  1. V okně Ovládací panely klepněte na položku Odinstalovat program.

  2. V seznamu programů klepněte na položku sady Microsoft Office nebo na položku aplikace Microsoft Word (v závislosti na tom, zda jste aplikaci Word nainstalovali jako součást sady Office nebo jako samostatnou aplikaci) a klepněte na tlačítko Změnit.

  V systému Microsoft Windows XP

  1. V Ovládacích panelech klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy.

  2. V okně Aktuálně nainstalované programy klepněte na položku sada Microsoft Office nebo aplikace Microsoft Word (podle toho, jestli jste aplikaci Word nainstalovali jako součást sady Office nebo jako samostatnou aplikaci) a klepněte na tlačítko Změnit.

 3. Ve skupinovém rámečku Změna instalace sady Microsoft Office klepněte na tlačítko Přidat či odebrat součásti a poté klepněte na tlačítko Pokračovat.

 4. V části Možnosti instalace rozbalte položku Sdílené součásti sady Office a poté rozbalte položku Mezinárodní podpora.

 5. Vyberte požadovanou sadu písem, klepněte na šipku u dané položky a zvolte příkaz Spouštět z tohoto počítače.

Tip : Když otevřete textový soubor s kódováním, aplikace Word použije písma, která jsou nadefinovaná v dialogovém okně Webové možnosti. (Chcete-li otevřít dialogové okno Webové možnosti, klepněte na tlačítko Microsoft Office, Možnosti aplikace Word a potom klepněte na Upřesnit. V části Obecné klepněte na Webové možnosti.) Výběrem možností na kartě Písma v dialogovém okně Webové možnosti přizpůsobíte písma pro každou znakovou sadu.

Začátek stránky

Volba standardu kódování při uložení souboru

Pokud nechcete zvolit standard kódování při ukládání souboru, Word uloží soubor v kódu Unicode. Obvykle můžete použít výchozí kódování Unicode, protože podporuje většinu znaků ve většině jazyků.

Pokud má být dokument otevřen v aplikaci, která nepodporuje kódování Unicode, můžete vybrat standard kódování, který odpovídá cílové aplikaci. Unicode umožňuje například vytvoření dokumentu v tradiční čínštině v anglické verzi systému. Nicméně, pokud má být dokument otevřen v programu v tradiční čínštině, který nepodporuje Unicode, uložte dokument v kódování Tradiční čínština (Big5). Otevřete-li dokument v aplikaci v tradiční čínštině, veškerý text se zobrazí správně.

Poznámka : Jelikož je kódování Unicode nejkomplexnějším standardem, může uložení textu v jakémkoli jiném kódování způsobit to, že některé znaky už nebudou moci být zobrazeny. Například, když dokument uložený v kódování Unicode obsahuje hebrejský text a text v cyrilici. Když tento dokument uložíte v kódování Cyrilice (Windows), hebrejský text už nebude možné zobrazit, a když tento dokument uložíte v kódování Hebrejština (Windows), nebude už možné zobrazit text v cyrilici.

Pokud se rozhodnete kódování, které nejsou podporovány znaky, které jste použili v souboru, Word označí červeně znaky, které nelze uložit. Můžete zobrazit náhled textu v kódování, které zvolíte před uložte soubor.

Text formátovaný v písmu Symbol a text v kódech polí se při uložení souboru ve formě kódovaného textu odebere ze souboru.

Volba standardu kódování

 1. Klikněte na kartu soubor, nebo v aplikaci Word 2007 klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office .

 2. Klikněte na možnost Uložit jako.

  Chcete-li soubor uložit do jiné složky, vyhledejte požadovanou složku a otevřete ji.

 3. Do pole Název souboru zadejte nový název souboru.

 4. V rozevíracím seznamu Typ souboru zvolte položku Prostý text.

 5. Klepněte na tlačítko Uložit.

 6. Pokud se zobrazí dialogové okno Kontrola kompatibility aplikace Microsoft Office Word, klepněte na Pokračovat.

 7. V dialogovém okně Převod souborů vyberte standard kódování, který chcete použít:

  • Chcete-li použít výchozí standard kódování nastavený v systému, klepněte na přepínač Windows (výchozí).

  • Jestliže chcete použít standardní kódování systému MS-DOS, klepněte na přepínač MS-DOS.

  • Pokud chcete použít konkrétní standard kódování, klepněte na přepínač Jiné kódování a ze seznamu vyberte požadovaný standard. V poli Náhled si můžete text prohlédnout a zkontrolovat, zda je při vybraném standardu kódování čitelný.

   Poznámka : Velikost dialogového okna Převod souboru lze změnit a zobrazit náhled požadované části dokumentu.

 8. Pokud obdržíte zprávu s textem: „Text označený červeně se ve vybraném kódování neuloží správně“, můžete zkusit zvolit jiné kódování, nebo můžete zaškrtnout políčko Povolit nahrazování znaků.

  Když povolíte nahrazování znaků, aplikace Word nahradí znaky, které nelze zobrazit, nejbližšími odpovídajícími znaky v kódování, které jste zvolili. Například tři tečky budou nahrazeny třemi samostatnými tečkami a oblé uvozovky budou nahrazeny rovnými uvozovkami.

  Pokud zvolené kódování neobsahuje ekvivalentní znak pro znak označený červeně, bude tento znak uložen jako znak mimo kontext, například jako otazník.

 9. Pokud dokument se otevře v programu, který není zalomit text z jednoho řádku na další, konce řádků pevný v dokumentu mohou obsahovat zaškrtnutím políčka Vložit konce řádků a zadáním, zda chcete řádek Vložit konce li návrat (CR), posun řádku (LF) nebo obojí v poli ukončení řádků.

Začátek stránky

Zjištění standardů kódování, které jsou k dispozici v aplikaci Word

Word rozpozná několik kódování standardy a podporuje standardy kódování, které jsou součástí systému softwaru ve vašem počítači.

V následujícím seznamu systémů zápisu vidíte standardy kódování (nazývané také znakové stránky) související s jednotlivými systémy zápisu.

Systém zápisu

Standardy kódování

Použité písmo

Více jazyků

Unicode (UCS-2 ve formátu little-endian nebo big-endian, UTF-8, UTF-7)

Výchozí písmo založené na stylu Normální pro jazykovou verzi aplikace Word

Arabština

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Zjednodušená čínština

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Tradiční čínština

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Cyrilice

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Angličtina, Západoevropské jazyky a jiné jazyky psané latinkou

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Řečtina

Windows 1253

Courier New

Hebrejština

Windows 1255

Courier New

Japonština

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Korejština

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Thajština

Windows 874

Tahoma

Vietnamština

Windows 1258

Courier New

Indické jazyky: Tamilština

ISCII 57004

Latha

Indické jazyky: Nepálština

ISCII 57002 (devanagárština)

Mangal

Indické jazyky: Konkanština

ISCII 57002 (devanagárština)

Mangal

Indické jazyky: Hindština

ISCII 57002 (devanagárština)

Mangal

Indické jazyky: Ásámština

ISCII 57006

Indické jazyky: Bengálština

ISCII 57003

Indické jazyky: Gudžarátština

ISCII 57010

Indické jazyky: Kannadština

ISCII 57008

Indické jazyky: Malajálamština

ISCII 57009

Indické jazyky: Urijština

ISCII 57007

Indické jazyky: Maráthština

ISCII 57002 (devanagárština)

Indické jazyky: Paňdžábština

ISCII 57011

Indické jazyky: Sanskrt

ISCII 57002 (devanagárština)

Indické jazyky: Telugština

ISCII 57005

Poznámka : 

 • Používání indických jazyků vyžaduje podporu systémem a příslušná písma OpenType.

 • Pro nepálštinu, ásámštinu, bengálštinu, gudžarátštinu, malajalámštinu a urijštinu je k dispozici pouze omezená podpora.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×