Uspořádání pracovních prostorů ve složkách

Pro uspořádání pracovních prostorů můžete na spouštěcím panelu vytvořit složky. Chcete-li zobrazit složky na spouštěcím panelu, klikněte na kartu Zobrazit, na šipku rozevíracího seznamu Pracovní prostory a na položku Složky.

  1. Na spouštěcím panelu klikněte do umístění v seznamu pracovních prostorů, kam chcete umístit novou složku.

    Složky se vytvářejí na stejné úrovni jako vybraná položka. Pokud například vyberete pracovní prostor, který již je ve složce, a potom vytvoříte novou složku, zobrazí se nová složka ve stejné existující složce.

  2. Na kartě Zobrazení klikněte na tlačítko Nová složka.

  3. Text Nová složka nahraďte názvem, který bude dávat smysl pro pracovní prostory, které chcete v této složce ukládat. Složku můžete kdykoli přejmenovat: Klikněte na složku pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Přejmenovat.

  4. Podle potřeby přetáhněte položky do nové složky.

Chcete-li do určité složky přesunout existující pracovní prostor nebo sdílenou složku, klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní prostor nebo složku, klikněte na příkaz Přesunout do složky, v dialogovém okně vyberte cílovou složku a klikněte na tlačítko OK.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×