Uspořádání polí v kontingenční tabulce pomocí Seznamu polí

Po vytvoření kontingenční tabulky se zobrazí seznam polí, ve kterém můžete změnit její návrh přidáním nebo uspořádáním polí. Pokud chcete sloupce dat zobrazených v kontingenční tabulce seřadit nebo filtrovat, přečtěte si články Seřazení dat v kontingenční tabulce a Filtrování dat v kontingenční tabulce.

Seznam polí se zobrazí po kliknutí kamkoli do kontingenční tabulky. Pokud jste klikli do kontingenční tabulky, ale Seznam polí se nezobrazil, otevřete ho takhle:

  1. Klikněte kamkoli do kontingenční tabulky, aby se na pásu karet zobrazily Nástroje kontingenční tabulky. Nástroje kontingenční tabulky

  2. Klikněte na Analyzovat > Seznam polí.

Tlačítko Seznam polí na kartě Analyzovat

Seznam polí má oddíl polí, kde můžete vybrat pole, která chcete zobrazit v kontingenční tabulce, a oddíl oblastí, kde tato pole můžete libovolně uspořádat.

Seznam polí s částí pole a částí oblasti

Tip :  Pokud chcete změnit, jak se oddíly v seznamu polí zobrazují, klikněte na tlačítko Nástroje Tlačítko Nástroje seznamu polí  a vyberte rozložení, jaké chcete.

Nabídka Nástroje Seznamu polí

Přidání a změna uspořádání polí v Seznamu polí

Pomocí oddílu polí v Seznamu polí přidáte pole do kontingenční tabulky:

  • Zaškrtnutím políčka vedle názvu pole ho umístíte do jeho výchozí oblasti v seznamu polí.

    Obvykle se jiná než číselná pole přidávají do oblasti Řádky, číselná pole do oblasti Hodnoty a hierarchie dat a času technologie OLAP (Online Analytical Processing) do oblasti Sloupce.

Pomocí oddílu oblastí v seznamu polí můžete libovolně změnit uspořádání polí jejich přetahováním mezi těmito čtyřmi oblastmi.

Pole, která vložíte do jiných oblastí, se v kontingenční tabulce zobrazí takhle:

  • Pole oblasti Filtry se zobrazí jako filtry sestavy na nejvyšší úrovni nad kontingenční tabulkou, takto:

Pole v oblasti Filtry

  • Pole oblasti Sloupce se zobrazí jako Popisky sloupců v horní části kontingenční tabulky takto:

Pole v oblasti Sloupce

V závislosti na hierarchii polí můžou být sloupce vnořené do sloupců, které mají vyšší pozici.

  • Pole oblasti Řádky se zobrazí jako Popisky řádků v horní části kontingenční tabulky, takto:

Pole v oblasti Řádky

V závislosti na hierarchii polí můžou být řádky vnořené do řádků, které mají vyšší pozici.

  • Pole v oblasti Hodnoty se v kontingenční tabulce zobrazí jako sečtené číselné hodnoty, takto:

Pole v oblasti Hodnoty

Pokud máte v některé oblasti více polí, můžete změnit jejich pořadí přetažením do požadované pozice. Pokud chcete pole z kontingenční tabulky odstranit, přetáhněte je mimo oddíl oblastí.

Další informace o kontingenčních tabulkách

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.