Uspořádání podoken úloh

V aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 lze současně otevřít více podoken úloh a podle potřeby lze měnit umístění a velikost jednotlivých podoken. Jestliže uspořádáte podokna úloh do rozložení, které vám vyhovuje, aplikace Office SharePoint Designer 2007 toto rozložení automaticky použije při příštím spuštění.

Co chcete udělat?

Otevření podokna úloh

Zavření podokna úloh

Sloučení podoken úloh

Ukotvení podokna úloh

Uvolnění podokna úloh

Navrstvení podoken úloh

Změna velikosti podokna úloh

Obnovení výchozího rozložení podokna úloh

Otevření podokna úloh

Všechna podokna úloh najdete v nabídce Podokna úkolů.

 • Požadované podokno úloh otevřete tak, že na něj v nabídce Podokno úkolů klepnete.

Podokno úloh je vždy otevřeno v umístění, ve kterém se nacházelo před posledním zavřením.

Symbol zaškrtnutí v nabídce Podokna úkolů označuje, že dané podokno úloh je zobrazeno v pracovním prostoru. Pokud je podokno úloh otevřeno, ale není zobrazeno z důvodu sloučení s jiným podoknem úloh, zobrazte jej klepnutím na jeho název v nabídce Podokna úkolů.

Začátek stránky


Zavření podokna úloh

Zavřít lze jednotlivé podokno úloh nebo skupinu podoken úloh.

 • Chcete-li zavřít skupinu podoken úloh, klepněte na tlačítko Zavřít Obrázek tlačítka v záhlaví s názvem podokna úloh.

  Tip : Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na záhlaví s názvem podokna úloh a v místní nabídce klepnout na příkaz Zavřít.

 • Jednotlivá podokna úloh zavřete klepnutím na tlačítko Zavřít Obrázek tlačítka .

  Tip : Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na kartu s názvem podokna úloh a potom klepnout v místní nabídce na příkaz Zavřít.

Zavření jednoho podokna úloh nebo skupiny podoken úloh

1. Klepnutím na toto tlačítko zavřete skupinu podoken úloh.

2. Klepnutím na toto tlačítko zavřete jedno podokno úloh.

Začátek stránky


Sloučení podoken úloh

Podokna úloh jsou v nabídce Podokna úkolů uspořádána do šesti skupin. Ve výchozím nastavení jsou podokna úloh z jedné skupiny při prvním otevření zobrazena jako sloučená. Sloučená podokna úloh zabírají společný prostor a vzájemně se překrývají. Jednotlivá podokna úloh zobrazíte klepnutím na příslušnou kartu. Skupiny podoken úloh lze měnit uvolňováním nebo slučováním jednotlivých podoken.


Karty podoken úloh

Karty podoken úloh pro skupinu sloučených podoken

 • Chcete-li sloučit podokno úloh nebo skupinu podoken úloh, umístěte kurzor na záhlaví s názvem podokna úloh . Po změně ukazatele na čtyřstrannou šipku Bílý ukazatel se čtyřstrannou šipkou přetáhněte záhlaví jednoho podokna úloh na záhlaví jiného podokna úloh.

 • Chcete-li zobrazit podokno úloh ve skupině sloučených podoken, klepněte na kartu s názvem podokna úloh. Pokud nejsou zobrazeny všechny karty podoken úloh, klepněte na tlačítka se šipkami pro posouvání karet ve skupině.

Klávesová zkratka  Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB můžete přecházet mezi jednotlivým podokny úloh sloučenými v jedné skupině. Stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+TAB budete mezi okny přecházet v opačném směru.

Poznámka : Podokna úloh Klipart, Schránka a Přispěvatel nelze vrstvit ani sloučit a budou otevřena samostatně.

Začátek stránky


Ukotvení podokna úloh

Podokno úloh lze Ukotvený k okraji okna aplikace. Ukotvenému podoknu úloh se přizpůsobí velikost okna zobrazení celé stránky. Podokna úloh lze ukotvit vodorovně nebo svisle.

Svisle a vodorovně ukotvené podokno úloh

Svisle ukotvené a vodorovně ukotvené podokno úloh

 • Chcete-li ukotvit podokno úloh, umístěte kurzor na záhlaví s názvem podokna úloh. Po změně ukazatele na čtyřstrannou šipku Bílý ukazatel se čtyřstrannou šipkou přetáhněte záhlaví podokna k okraji okna aplikace.

Tipy    

 • Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na kartu nebo záhlaví s názvem podokna úloh a potom klepnout v místní nabídce na příkaz Zavřít.

  Příkaz Dok v místní nabídce

 • Chcete-li zabránit ukotvení podokna úloh při kontaktu s okrajem okna aplikace, podržte při přetahování klávesu CTRL.

Klávesová zkratka  Místní nabídku pro aktivní podokno úloh zobrazíte stisknutím klávesové zkratky ALT+MEZERNÍK.

Začátek stránky


Uvolnění podokna úloh

Podokno úloh lze uvolnit, aby je bylo možné přetáhnout a umístit na libovolné místo v okně aplikace. Chcete-li podokno úloh přesunout, klepněte na záhlaví a přetáhněte je do nového umístění. Přetažením k okraji okna aplikace podokno úloh ukotvíte. Chcete-li zabránit ukotvení podokna úloh, podržte při přetahování klávesu CTRL.

 • Chcete-li uvolnit podokno úloh, umístěte kurzor na záhlaví s názvem podokna úloh. Po změně ukazatele na čtyřstrannou šipku Bílý ukazatel se čtyřstrannou šipkou přetáhněte záhlaví podokna od okraje okna aplikace.

Tip : Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na kartu nebo záhlaví s názvem podokna úloh a potom klepnout v místní nabídce na příkaz Uvolnit.

Příkaz Uvolnit v místní nabídce

Klávesová zkratka  Místní nabídku pro aktivní podokno úloh zobrazíte stisknutím klávesové zkratky ALT+MEZERNÍK.

Začátek stránky


Navrstvení podoken úloh

Podokna úloh nebo skupiny podoken úloh lze skládat tak, aby byly při okraji okna umístěny v jednom vodorovném nebo svislém sloupci. Podokno úloh lze maximalizovat tak, aby bylo zobrazeno přes celý sloupec, nebo můžete obnovit zobrazení navrstvených podoken úloh tak, aby byla v sloupci rozmístěna rovnoměrně.

Navrstvená podokna úloh

Vodorovně a svisle navrstvená podokna úloh

 • Chcete-li navrstvit podokna úloh, umístěte kurzor na záhlaví s názvem podokna úloh. Po změně ukazatele na čtyřstrannou šipku Bílý ukazatel se čtyřstrannou šipkou přetáhněte záhlaví podokna na ukotvené podokno úloh, nad nebo pod jeho záhlaví.

  Poznámka : Přetáhnete-li záhlaví jednoho podokna nad jiné záhlaví, podokna úloh nebudou navrstvena, ale sloučena.

 • Podokno úloh maximalizujete klepnutím na tlačítko Maximalizovat Obrázek tlačítka .

 • Chcete-li obnovit zobrazení navrstvených podoken tak, aby byla podokna ve sloupci rozmístěna rovnoměrně, klepněte na tlačítko Obnovit vzhled tlačítka .

Poznámka : Podokna úloh Klipart, Schránka a Přispěvatel nelze navrstvit ani sloučit a budou otevřena samostatně.

Začátek stránky


Změna velikosti podokna úloh

 • Chcete-li změnit velikost ukotveného podokna úloh, umístěte ukazatel myši na jeho vnitřní okraj. Po změně ukazatele na dvojitou čáru se šipkami Obrázek svislé oboustranné šipky změňte jeho přetažením velikost podokna.

 • Chcete-li změnit velikost uvolněného podokna úloh, umístěte ukazatel myši na jeho okraj. Po změně ukazatele na oboustrannou šipku Obousměrná šipka změňte jeho přetažením velikost podokna.

Začátek stránky


Obnovení výchozího rozložení podokna úloh

 • V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Původní rozložení pracovního prostoru.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×