Uspořádání oddílů a stránek ve OneNotu 2016 pro Mac

Karty, které představují stránky a oddíly poznámkového bloku, se ve OneNotu umisťují v pořadí podle svého vytvoření – každá karta se bude zobrazovat za kartou, která ji předchází, nebo pod ní. Pokud chcete uspořádat poznámkový blok vhodnějším způsobem, můžete volně přetahovat odpovídající karty stránek a oddílů tam, kde je chcete mít.

Uspořádání karet oddílů v poznámkovém bloku

Udělejte některou z těchto věcí:

  • V horní části aktuální stránky můžete libovolnou kartu oddílu umístit do požadovaného pořadí tak, že ji přetáhnete doleva nebo doprava.

  • Pokud se rozhodnete, že nová pozice karty oddílu není ta pravá, přetáhněte ji zpátky na původní místo.

Tip : Uspořádání karet oddílů pomáhá udržovat poznámkový blok vizuálně organizovaný. Pokud chcete na jiné místo přesunout nebo zkopírovat samotný obsah oddílů, přečtěte si téma Přesun a kopírování poznámek ve OneNotu 2016 pro Mac.

Uspořádání karet stránek v oddílu poznámkového bloku

Udělejte některou z těchto věcí:

  • Na pravé straně aktuální stránky můžete libovolnou kartu stránky umístit do požadovaného pořadí tak, že ji přetáhnete v seznamu nahoru nebo dolů. Při přetahování uvidíte mezi kartami stránek modrý pruh, který potvrzuje, kde se přetahovaná karta stránky zobrazí, až ji pustíte.

  • Pokud se rozhodnete, že nová pozice karty stránky není ta pravá, přesuňte ji zpátky na původní místo nebo vraťte tuto změnu stisknutím Command-Z.

Tip : Uspořádání karet stránek pomáhá udržovat poznámkový blok vizuálně organizovaný. Pokud chcete na jiné místo přesunout nebo zkopírovat samotný obsah stránek, přečtěte si téma Přesun a kopírování poznámek ve OneNotu 2016 pro Mac.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×