Uspořádání informací v poznámkách pomocí tabulek

V aplikaci Microsoft Office OneNote 2007 je možné k uspořádání informací používat tabulky.

Co chcete udělat?

Vložení tabulky

Výběr částí tabulky

Přidání řádků nebo sloupců do tabulky

Odstranění řádků tabulky, sloupců tabulky nebo celé tabulky

Vložení tabulky

 1. V poznámkách klepněte do místa, kam chcete vložit tabulku.

 2. V nabídce Tabulka klepněte na příkaz Vložit tabulku.

 3. V dialogovém okně Vložit tabulku zadejte požadovaný počet sloupců a řádků.

  Poznámky : 

  • Tabulku můžete vytvořit rychleji tak, že ji nakreslíte. Na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko Vložit tabulku Vzhled tlačítka a přetažením ukazatele dolů a doprava určete požadovaný počet řádků a sloupců.

  • Chcete-li zobrazit nebo skrýt ohraničení tabulky, klepněte do libovolné buňky v tabulce a pak v nabídce Tabulka zaškrtněte položku Zobrazit ohraničení nebo zrušte její zaškrtnutí.

Začátek stránky

Výběr částí tabulky

Buňky, řádky a sloupce tabulky lze rychle vybrat přetažením ukazatele myši přes tyto objekty. Potřebujete-li vybrat části tabulky přesněji, můžete použít následující příkazy nabídky.

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li vybrat celou tabulku, klepněte do libovolné buňky tabulky a pak v nabídce Tabulka klepněte na příkaz Vybrat tabulku.

 • Chcete-li vybrat určitý sloupec, klepněte do libovolné buňky v tomto sloupci a pak v nabídce Tabulka klepněte na příkaz Vybrat sloupce.

 • Chcete-li vybrat určitý řádek, klepněte do libovolné buňky v tomto řádku a pak v nabídce Tabulka klepněte na příkaz Vybrat řádky.

 • Chcete-li vybrat určitou buňku, klepněte do požadované buňky a pak v nabídce Tabulka klepněte na příkaz Vybrat buňku.

Začátek stránky

Přidání řádků nebo sloupců do tabulky

Přidání řádku nad buňku nebo pod buňku

 1. Klepněte do buňky, nad níž nebo pod níž se má nový řádek objevit.

 2. V nabídce Tabulka proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby se nový řádek vytvořil nad aktuální buňkou tabulky, klepněte na příkaz Vložit řádky nad.

  • Chcete-li, aby se nový řádek vytvořil pod aktuální buňkou tabulky, klepněte na příkaz Vložit řádky pod.

   Tip : Pokud má tabulka více řádků, můžete přidat najednou několik řádků, a to tak, že nejprve vyberete stejný počet řádků, jako chcete vytvořit. Chcete-li například vložit tři nové řádky, vyberte nejdříve tři stávající řádky a pak klepněte v nabídce Tabulka na příkaz Vložit řádky nad nebo Vložit řádky pod.

Přidání sloupce nalevo nebo napravo od buňky

 1. Klepněte do buňky, která je vlevo nebo vpravo od místa, kde se má objevit nový sloupec.

 2. V nabídce Tabulka proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby se nový sloupec vytvořil vlevo od aktuální buňky tabulky, klepněte na příkaz Vložit sloupce nalevo.

  • Chcete-li, aby se nový sloupec vytvořil vpravo od aktuální buňky tabulky, klepněte na příkaz Vložit sloupce napravo.

   Tip : Pokud má tabulka více sloupců, můžete přidat najednou několik sloupců, a to tak, že nejprve vyberete stejný počet sloupců, jako chcete vytvořit. Chcete-li například vložit tři nové sloupce, vyberte nejdříve tři stávající sloupce a pak klepněte v nabídce Tabulka na příkaz Vložit sloupce nalevo nebo Vložit sloupce napravo.

Začátek stránky

Odstranění řádků tabulky, sloupců tabulky nebo celé tabulky

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Vyberte jeden nebo více řádků, které chcete odstranit, a poté v nabídce Tabulka klepněte na příkaz Odstranit řádky.

 • Vyberte jeden nebo více sloupců, které chcete odstranit, a poté v nabídce Tabulka klepněte na příkaz Odstranit sloupce.

 • Klepněte do libovolné buňky v tabulce, kterou chcete odstranit, a poté v nabídce Tabulka klepněte na příkaz Odstranit tabulku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×