Uspořádání diagramů procesů pomocí podprocesů

Rozsáhlé procesy jsou často složeny z podprocesů, které si lze představit jako samostatné jednotky. Můžete vytvářet podrobné diagramy podprocesů a propojovat je dohromady v rozsáhlejším diagramu přehledu procesů. Podprocesy jsou na diagramu přehledu zastoupeny jedním obrazcem, který je propojen se stránkou podprocesu. Chcete-li přejít na stránku podprocesu, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na propojený obrazec, nebo klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příslušný hypertextový odkaz.

Podprocesy mohou být na samostatných stránkách jednoho dokumentu nebo máte-li k dispozici podprocesy, které pravděpodobně použijete ve více diagramech, můžete vytvořit diagram podprocesu a uložit jej. Poté se můžete k tomuto diagramu připojit z obrazců podprocesů v jiných diagramech.

Co chcete udělat?

Vytvoření nového, prázdného podprocesu

Extrahování vybraných obrazců do podprocesu

Propojení s existujícím podprocesem

Rychlé úkoly

Vytvoření nového, prázdného podprocesu

  1. Vyberte v diagramu obrazec, který chcete propojit s novým podprocesem.

  2. Na kartě Proces klikněte ve skupině Podproces na položku Vytvořit nový.

Aplikace Visio přidá do diagramu pro daný podproces novou stránku a vytvoří na příslušnou stránku hypertextový odkaz z vybraného obrazce.

Začátek stránky

Extrahování vybraných obrazců do podprocesu

  1. Vyberte obrazce, které chcete přesunout do podprocesu.

  2. Na kartě Proces klikněte ve skupině Podproces na položku Vytvořit z výběru.

Vybrané obrazce budou přesunuty na novou stránku a nový obrazec bude přidán do zdrojového diagramu, kde reprezentuje podproces. Nový obrazec bude propojen s novou stránkou.

Je-li přehled procesů vývojový diagram křížového procesu, bude nová stránka podprocesu obsahovat plavecké dráhy a fáze, které odpovídají stránce přehledu.

Začátek stránky

Propojení s existujícím podprocesem

  1. Vyberte obrazec, který chcete propojit s podprocesem.

  2. Na kartě Proces klikněte ve skupině Podproces na položku Propojit s existujícím.

    Otevře se nabídka se seznamem stránek v diagramu, která dále poskytuje možnost propojení s jiným dokumentem.

  3. Klikněte na stránku, k níž chcete vytvořit propojení, nebo kliknutím na položku Přejít na jiný dokument propojte obrazec s jiným dokumentem.

Začátek stránky

Rychlé úkoly

Úkol

Akce

Odebrání hypertextového odkazu

Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný obrazec a potom klikněte na příkaz Upravit hypertextové odkazy. V dialogovém okně Hypertextové odkazy kliknutím na tlačítko Odstranit odeberete hypertextový odkaz, který je aktuálně vybrán v seznamu.

Případně můžete vybrat propojený obrazec, kliknout na kartě Proces na položku Propojit s existujícím a potom kliknutím na příkaz Upravit odkaz otevřít dialogové okno Hypertextové odkazy.

Propojení s určitou stránkou v jiném diagramu

Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný obrazec a potom klikněte na příkaz Upravit hypertextové odkazy. Pokud není k dispozici existující hypertextový odkaz, vytvořte nový hypertextový odkaz kliknutím na tlačítko Nový. Klikněte na tlačítko Procházet vedle pole Adresa a vyberte diagram pro propojení. Klikněte na tlačítko Procházet vedle pole Podadresa a určete stránku pro propojení.

Propojení podprocesu s diagramem přehledu procesů

Vyberte obrazec, ke kterému chcete přidat odkaz, nebo přidejte na stránku nový obrazec. Na kartě Vložení klikněte na položku Hypertextový odkaz. Určete cílový diagram procesu pomocí polí Adresa a Podadresa.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×