Uspořádání zpráv do předdefinovaných skupin

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

K seřazení složky Doručená pošta můžete použít uspořádání. Uspořádání je předem definované seskupení a pořadí řazení zpráv. Můžete například uspořádat zprávy podle konverzace tak, aby byly seskupeny podle předmětu zprávy nebo „posloupnosti“. Posloupnosti jsou řazeny podle data a zprávy v jednotlivých posloupnostech podle postupného odpovídání na zprávy.

V aplikaci Microsoft Outlook si lze vybrat ze 14 předem definovaných standardních uspořádání. Jsou dostupná prostřednictvím nabídky Zobrazit.

V tomto článku

Další informace o uspořádání

Změna uspořádání složky Doručená pošta

Popisy 14 předdefinovaných uspořádání

Další informace o uspořádání

Ve výchozím nastavení je pro zobrazení zpráv použito uspořádání Datum. Po výběru uspořádání a jeho zobrazení budou skupiny ve výchozím nastavení zcela rozbaleny, s výjimkou uspořádání Konverzace, které bude ve výchozím nastavení sbaleno.

Podokno Doručená pošta v uspořádání Konverzace

1. Klepnutím na šipku v záhlaví zprávy rozbalíte nebo zavřete související zprávy.

2. U této zprávy není zobrazena šipka, nepřísluší k ní žádné odpovědi.

3. Pomocí odsazení zpráv je znázorněno postupné odpovídání na zprávy.

Přestože nelze vytvořit vlastní uspořádání, můžete vytvořit vlastní Zobrazení s vlastní seskupení a řazení. Toto přizpůsobení můžete však provádět pouze v typu Tabulka zobrazení. Než začnete vytvářet vlastní zobrazení, přečtěte si popisy 14 předdefinovaných uspořádání můžete určit, zda jeden nebo více z nich vyhovuje vašim potřebám.

Začátek stránky

Změna uspořádání v podokně Doručená pošta

  • V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Uspořádat podle a potom klepněte na požadované uspořádání.

Zobrazení nabídky s různými typy uspořádání

Tip : V rozložení na více řádků můžete z jednoho předem definovaného uspořádání rychle přejít na jiné uspořádání v rámci zobrazení, a to klepnutím na záhlaví sloupce Uspořádáno podle a následným klepnutím na požadované uspořádání.

Začátek stránky

Popisy 14 předdefinovaných uspořádání

Následující část obsahuje popisy předdefinovaných uspořádání.

Přílohy

Seskupí zprávy do dvou skupin (S přílohami a Bez příloh) a seřadí je podle data přijetí.

Kategorie

Seskupí zprávy podle kategorií a seřadí je podle data přijetí.

Konverzace

Seskupí zprávy podle předmětu zprávy neboli podle posloupnosti diskuse. Pořadí řazení položek v posloupnostech diskusí odpovídá postupnému odpovídání na zprávy. Skupiny jsou seřazeny podle data. Po doručení nové zprávy se celá konverzace, ke které zpráva patří, přesune na začátek seznamu zpráv. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny pouze nepřečtené zprávy a zprávy označené příznakem. Všechny zprávy konverzace můžete zobrazit klepnutím na šipku vedle záhlaví konverzace. Pomocí odsazení zpráv je znázorněno postupné odpovídání na zprávy, abyste mohli sledovat konverzaci neboli posloupnost diskusí v e-mailových zprávách.

Datum

Seskupí a seřadí zprávy podle data. Jedná se o výchozí uspořádání a zobrazení je zjednodušeno díky skrytí nedůležitých podrobností. U zpráv přijatých dnes je například zobrazen pouze čas. Včerejší zprávy obsahují den a čas a u zpráv starších než jeden týden jsou zobrazeny podrobnější informace o datu.

E-mailový účet

Seskupí zprávy podle e-mailových účtů a seřadí je podle data přijetí.

Příznak: Termín splnění

Seskupí zprávy podle příznaku a seřadí je podle data splnění přiřazeného příznaku.

Příznak: Datum zahájení

Seskupí zprávy podle příznaku a seřadí je podle data zahájení přiřazeného příznaku.

Složka

Seskupí zprávy abecedně podle názvů složek a seřadí je podle data přijetí. Uspořádání je k dispozici pouze ve složce výsledků hledání.

Od

Seskupí zprávy podle jmen na řádku Od a seřadí je podle data přijetí.

Důležitost

Seskupí zprávy podle důležitosti (vysoká, normální a nízká) a seřadí je podle data přijetí.

Velikost

Seskupí zprávy do následujících sedmi kategorií a potom je seřadí podle velikosti:

  • Mimořádně velké (> 5 MB)

  • Velmi velké (1–5 MB)

  • Velmi velké (500 kB–1 MB)

  • Velké (100–500 kB)

  • Střední (25–100 kB)

  • Malé (10–25 kB)

  • Velmi malé (< 10 kB)

Předmět

Seskupí zprávy abecedně podle předmětu a seřadí je podle data přijetí.

Komu

Seskupí zprávy podle jmen v řádku Komu a seřadí je podle data přijetí.

Typ

Seskupí zprávy podle typu položky a seřadí je podle data přijetí. V jedné skupině jsou například uvedeny všechny e-mailové zprávy, ve druhé skupině žádosti o schůzku a ve třetí skupině zadání úkolu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×