Uspořádání snímků do oddílů

V tomto článku

Přehled oddílů

Přidání a pojmenování oddílu

Přejmenování oddílu

Přesunutí oddílu nahoru a dolů v seznamu snímků

Odebrání oddílu

Přehled oddílů

Určitě se vám již stalo, že jste v rozsáhlé prezentaci ztratili přehled, nadpisy a čísla snímků začaly splývat a další procházení prezentace nebylo možné. Prostě jste ztratili přehled, kde se nacházíte.

V aplikaci Microsoft PowerPoint 2010 lze snímky uspořádat pomocí nové funkce Oddíly podobným způsobem, jakým se k uspořádání souborů používají složky. K udržování přehledu o skupinách snímků můžete používat pojmenované oddíly. Oddíly je možné přiřazovat kolegům, takže lze jasně určit vlastnictví během spolupráce. Pokud začínáte s prázdnou prezentací, můžete pomocí oddílů rovněž vytvořit osnovu témat v prezentaci.

Oddíly je možné prohlížet v zobrazení řazení snímků nebo v normálním zobrazení. Zobrazení řazení snímků je však užitečnější v případě, že chcete snímky uspořádat a řadit do logických kategorií, které jste definovali.

Následující příklad znázorňuje, jak jsou oddíly zobrazeny v normálním zobrazení:

Oddíly v normálním zobrazení

Následující příklad znázorňuje, jak jsou oddíly zobrazeny v zobrazení řazení snímků:

Oddělení různých typů obsahu pomocí oddílů

1. Zobrazení vybraného oddílu v balíčku snímků

2. Další oddíl v balíčku snímků

Začátek stránky

Přidání a pojmenování oddílu

 1. V zobrazení Normální nebo Řazení snímků klikněte pravým tlačítkem myši mezi dva snímky, kam chcete přidat oddíl.

  Přidání oddílu

  V tomto příkladu klikněte v zobrazení Normální pravým tlačítkem myši mezi dva snímky a poté klikněte na příkaz Přidat oddíl.

 2. Chcete-li oddíl pojmenovat názvem dávajícím smysl, klikněte pravým tlačítkem myši na značku Oddíl bez názvu a klikněte na příkaz Přejmenovat oddíl, jak je znázorněno dále.

 3. Zadejte smysluplný název pro oddíl a potom klikněte na tlačítko Přejmenovat (jak je znázorněno níže v tématu Přejmenování oddílu).

Začátek stránky

Přejmenování oddílu

 1. Chcete-li přejmenovat existující oddíl, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Oddíl bez názvu a klikněte na příkaz Přejmenovat oddíl, jak je znázorněno dále.

  Přejmenování oddílu

 2. Zadejte smysluplný název pro oddíl a potom klikněte na tlačítko Přejmenovat.

Začátek stránky

Přesunutí oddílu nahoru a dolů v seznamu snímků

Začátek stránky

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na oddíl, který chcete přesunout, a potom klikněte na příkaz Přesunout oddíl nahoru nebo Přesunout oddíl dolů.

Odebrání oddílu

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na oddíl, který chcete odebrat, a poté klikněte na příkaz Odebrat oddíl.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×