Uspořádání polí v kontingenční tabulce pomocí Seznamu polí

Uspořádání polí v kontingenční tabulce pomocí Seznamu polí

Po vytvoření kontingenční tabulky se zobrazí seznam polí, ve kterém můžete změnit její návrh přidáním nebo uspořádáním polí. Pokud chcete sloupce dat zobrazených v kontingenční tabulce seřadit nebo filtrovat, přečtěte si články Seřazení dat v kontingenční tabulce a Filtrování dat v kontingenční tabulce.

Seznam polí se zobrazí po kliknutí kamkoli do kontingenční tabulky. Pokud jste klikli do kontingenční tabulky, ale Seznam polí se nezobrazil, otevřete ho takhle:

  1. Klikněte kamkoli do kontingenční tabulky, aby se na pásu karet zobrazily Nástroje kontingenční tabulky. Nástroje kontingenční tabulky

  2. Klikněte na Analyzovat > Seznam polí.

Tlačítko Seznam polí na kartě Analyzovat

Seznam polí má oddíl polí, kde můžete vybrat pole, která chcete zobrazit v kontingenční tabulce, a oddíl oblastí, kde tato pole můžete libovolně uspořádat.

Seznam polí s částí pole a částí oblasti

Tip:  Pokud chcete změnit, jak se oddíly v seznamu polí zobrazují, klikněte na tlačítko Nástroje Tlačítko Nástroje seznamu polí  a vyberte rozložení, jaké chcete.

Nabídka Nástroje Seznamu polí

Přidání a změna uspořádání polí v Seznamu polí

Pomocí oddílu polí v Seznamu polí přidáte pole do kontingenční tabulky:

  • Zaškrtnutím políčka vedle názvu pole ho umístíte do jeho výchozí oblasti v seznamu polí.

    Obvykle se jiná než číselná pole přidávají do oblasti Řádky, číselná pole do oblasti Hodnoty a hierarchie dat a času technologie OLAP (Online Analytical Processing) do oblasti Sloupce.

Pomocí oddílu oblastí v seznamu polí můžete libovolně změnit uspořádání polí jejich přetahováním mezi těmito čtyřmi oblastmi.

Pole, která vložíte do jiných oblastí, se v kontingenční tabulce zobrazí takhle:

  • Pole oblasti Filtry se zobrazí jako filtry sestavy na nejvyšší úrovni nad kontingenční tabulkou, takto:

Pole v oblasti Filtry

  • Pole oblasti Sloupce se zobrazí jako Popisky sloupců v horní části kontingenční tabulky takto:

Pole v oblasti Sloupce

V závislosti na hierarchii polí můžou být sloupce vnořené do sloupců, které mají vyšší pozici.

  • Pole oblasti Řádky se zobrazí jako Popisky řádků v horní části kontingenční tabulky, takto:

Pole v oblasti Řádky

V závislosti na hierarchii polí můžou být řádky vnořené do řádků, které mají vyšší pozici.

  • Pole v oblasti Hodnoty se v kontingenční tabulce zobrazí jako sečtené číselné hodnoty, takto:

Pole v oblasti Hodnoty

Pokud máte v některé oblasti více polí, můžete změnit jejich pořadí přetažením do požadované pozice. Pokud chcete pole z kontingenční tabulky odstranit, přetáhněte je mimo oddíl oblastí.

Další informace o kontingenčních tabulkách

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×