Uspořádání podoken úloh

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

V aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 lze současně otevřít více podoken úloh a podle potřeby lze měnit umístění a velikost jednotlivých podoken. Jestliže uspořádáte podokna úloh do rozložení, které vám vyhovuje, aplikace Office SharePoint Designer 2007 toto rozložení automaticky použije při příštím spuštění.

V tomto článku

Otevření podokna úloh

Zavření podokna úloh

Sloučení podoken úloh

Ukotvení podokna úloh

Plovoucí podokna úloh

Seřazení podoken úloh

Změna velikosti podokna úloh

Obnovení výchozího rozložení podokna úloh

Otevření podokna úloh

Všechna podokna úloh najdete v nabídce Podokna úkolů.

 • Požadované podokno úloh otevřete tak, že na něj v nabídce Podokno úkolů klepnete.

Podokno úloh je vždy otevřeno v umístění, ve kterém se nacházelo před posledním zavřením.

Symbol zaškrtnutí v nabídce Podokna úkolů označuje, že dané podokno úloh je zobrazeno v pracovním prostoru. Pokud je podokno úloh otevřeno, ale není zobrazeno z důvodu sloučení s jiným podoknem úloh, zobrazte jej klepnutím na jeho název v nabídce Podokna úkolů.

Začátek stránky


Zavření podokna úloh

Zavřít lze jednotlivé podokno úloh nebo skupinu podoken úloh.

 • Zavřete skupiny podoken úloh, klikněte na Zavřít Obrázek tlačítka v záhlaví názvem podokna úloh.

  Tip: Můžete také kliknout pravým tlačítkem na Název podokna úloh záhlaví a potom v místní nabídce klepněte na tlačítko Zavřít.

 • Zavření jednoho podokna úloh, klikněte na Zavřít Obrázek tlačítka .

  Tip: Můžete také kliknout pravým tlačítkem na kartu názvem podokna úloh a potom v místní nabídce klepněte na tlačítko Zavřít.

Zavření jednoho podokna úloh nebo skupiny podoken úloh

1. Klepnutím na toto tlačítko zavřete skupinu podoken úloh.

2. Klepnutím na toto tlačítko zavřete jedno podokno úloh.

Začátek stránky


Sloučení podoken úloh

Podokna úloh jsou v nabídce Podokna úkolů uspořádána do šesti skupin. Ve výchozím nastavení jsou podokna úloh z jedné skupiny při prvním otevření zobrazena jako sloučená. Sloučená podokna úloh zabírají společný prostor a vzájemně se překrývají. Jednotlivá podokna úloh zobrazíte klepnutím na příslušnou kartu. Skupiny podoken úloh lze měnit uvolňováním nebo slučováním jednotlivých podoken.

Karty podoken úloh
Karty podoken úloh pro skupinu sloučených podoken.
 • Sloučit podokna úloh nebo skupiny podoken úloh, najeďte myší na záhlaví s názvem podokna úloh. Jakmile se ukazatel změní čtyřsměrnou šipku Bílý ukazatel ve tvaru čtyřstranné šipky , přetáhněte záhlaví jednoho podokna úloh záhlaví z jiného podokna úloh.

 • Pokud chcete zobrazit podokno úloh ve skupině sloučených podoken, klikněte na kartu názvem podokna úloh. Pokud se zobrazí všechny karty podoken úloh, klikněte na šipky procházejte skupiny pro pohyb mezi listy.

Klávesová zkratka: Pokud chcete cyklicky procházet skupiny sloučených podoken, stisknutím kláves CTRL + TAB. Pokud chcete cyklicky procházet stejné skupiny v obrácené pořadí, stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + TAB.

Poznámka: Podokna úloh Klipart, Schránka a Přispěvatel nelze navrstvit ani sloučit a budou otevřena samostatně.

Začátek stránky


Ukotvení podokna úloh

Podokno úloh můžete ukotvit na okraji okna aplikace a okna zobrazení stránky přizpůsobí ukotvené podokno úloh. Vodorovně nebo svisle, můžete ukotvit podokna úloh.

Svisle a vodorovně ukotvené podokno úloh
Svisle ukotvené podokno úloh a vodorovně ukotvené podokno úloh.
 • Ukotvení podokna úloh, najeďte myší na záhlaví s názvem podokna úloh. Jakmile se ukazatel změní čtyřsměrnou šipku Bílý ukazatel ve tvaru čtyřstranné šipky , přetáhněte záhlaví k okraji okna.

Tipy    

 • Můžete taky klikněte pravým tlačítkem myši Název podokna úloh tab nebo název a klepněte na příkaz dok v místní nabídce.

  Příkaz Dok v místní nabídce

 • Chcete-li zabránit ukotvení podokna úloh při kontaktu s okrajem okna aplikace, podržte při přetahování klávesu CTRL.

Klávesová zkratka: Pokud chcete zobrazit místní nabídky pro aktivní podokno úloh, stiskněte kombinaci kláves ALT + MEZERNÍK.

Začátek stránky


Uvolnění podokna úloh

Podokno úloh lze uvolnit, aby je bylo možné přetáhnout a umístit na libovolné místo v okně aplikace. Chcete-li podokno úloh přesunout, klepněte na záhlaví a přetáhněte je do nového umístění. Přetažením k okraji okna aplikace podokno úloh ukotvíte. Chcete-li zabránit ukotvení podokna úloh, podržte při přetahování klávesu CTRL.

 • Uvolnit podokno úloh, najeďte myší na záhlaví s názvem podokna úloh. Jakmile se ukazatel změní čtyřsměrnou šipku Bílý ukazatel ve tvaru čtyřstranné šipky , přetáhněte záhlaví mimo okraji okna.

Tip: Můžete taky klikněte pravým tlačítkem myši Název podokna úloh kartu nebo záhlaví a pak klikněte na Uvolnit v místní nabídce.

Příkaz Uvolnit v místní nabídce

Klávesová zkratka: Pokud chcete zobrazit místní nabídky pro aktivní podokno úloh, stiskněte kombinaci kláves ALT + MEZERNÍK.

Začátek stránky


Navrstvení podoken úloh

Podokna úloh nebo skupiny podoken úloh lze skládat tak, aby byly při okraji okna umístěny v jednom vodorovném nebo svislém sloupci. Podokno úloh lze maximalizovat tak, aby bylo zobrazeno přes celý sloupec, nebo můžete obnovit zobrazení navrstvených podoken úloh tak, aby byla v sloupci rozmístěna rovnoměrně.

Navrstvená podokna úloh
Navrstvená podokna úloh svisle a vodorovně.
 • Poskládat podokna úloh, najeďte myší na záhlaví s názvem podokna úloh. Jakmile se ukazatel myši změní na čtyřsměrnou šipku Bílý ukazatel ve tvaru čtyřstranné šipky , přetáhněte záhlaví horní části ukotveného podokna úloh, ale nad nebo pod dané podokno úloh záhlaví.

  Poznámka: Přetáhnete-li záhlaví jednoho podokna nad jiné záhlaví, podokna úloh nebudou navrstvena, ale sloučena.

 • Pokud chcete maximalizovat podokna úloh, klikněte na Maximalizovat Obrázek tlačítka .

 • Procházení skupiny podoken úloh tak, že mají být sdíleny, sloupci rovnoměrně z vnější klepnutím na tlačítko Obnovit Obrázek tlačítka .

Poznámka: Podokna úloh Klipart, Schránka a Přispěvatel nelze navrstvit ani sloučit a budou otevřena samostatně.

Začátek stránky


Změna velikosti podokna úloh

 • Pokud chcete změnit velikost ukotvené podokno úloh, přejděte na vnitřní okraj podokna úloh. Jakmile se ukazatel změní řádek rozdělené Obrázek svislé oboustranné šipky , přetáhněte přes něho ukazatelem k přesunutí řádku rozdělení.

 • Změnit velikost plovoucí podokno úloh, najeďte myší na jeho okraj podokna úloh. Jakmile se ukazatel změní oboustrannou šipku Oboustranná šipka , přetáhněte požadované podokno úloh velikost.

Začátek stránky


Obnovení výchozího rozložení podokna úloh

 • V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Původní rozložení pracovního prostoru.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×