Uspořádání dat v grafu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Data jsou v řádcích nebo sloupcích?

Při vytváření grafu v aplikaci Microsoft Graph můžete určit, kterou část dat chcete zvýraznit. V následujícím příkladu jsou jako datové řady zobrazeny roky, nikoli země. Graf zvýrazňuje porovnání prodeje v různých zemích.

Graf s datovou řadou tvořenou roky

Chcete-li zvýraznit porovnání prodeje podle jednotlivých roků, můžete graf změnit tak, aby jako datové řady byla použita data týkající se jednotlivých zemí.

Graf s datovou řadou tvořenou zeměmi

Pořadí kategorií a hodnot

Ve výchozím nastavení se v aplikaci Microsoft Graph zobrazují kategorie a hodnoty v pořadí, v jakém jsou uvedeny v datovém listu. Jestliže je chcete mít zobrazeny v jiném pořadí, můžete pořadí obrátit.

V následujícím příkladu jsou kategorie zobrazeny v pořadí, v jakém se zobrazují v datovém listu, tj. duben, březen, únor a leden.

Kategorie ve výchozím pořadí

Chcete-li zobrazit měsíce chronologicky, můžete jejich pořadí obrátit.

Kategorie v obráceném pořadí

Ve výše uvedeném příkladu bylo možné změnit také pořadí hodnot, takže by na ose byla nula zobrazena nahoře a hodnota 800 dole.

Druhá osa hodnot

Vedlejší osa hodnot je vhodná, jestliže se průměrné hodnoty u různých datová řada velmi liší nebo pokud zobrazujete různé typy dat v jednom grafu. Chcete-li například zobrazit najednou počet nemovitostí prodaných každý týden a průměrnou prodejní cenu za týden, zobrazte počet na jednu osu a průměrnou cenu na druhou osu.

Kombinovaný graf s vedlejšími osami

Hodnoty X a Y v XY bodovém grafu

Ve výchozím nastavení jsou jako hodnoty na ose X v XY bodovém grafu použity hodnoty v první řadě na datovém listu. Vedle datová řada určené k vynesení na ose X se v záhlaví řádku nebo sloupce zobrazí písmeno X.

V následujícím příkladu je na ose X vynesena vzdálenost:

Diagram zobrazující vzdálenost na ose

Chcete-li zvýraznit jiné hodnoty, můžete na osu X vynést výšku. Graf by potom vypadal takto:

Diagram zobrazující zvýšení na ose

Prázdné buňky

Existují tři způsoby zobrazení prázdné buňky v datové oblasti v aplikaci Microsoft Graph. Ve výchozím nastavení se bod pro tuto buňku nezobrazí. Tím je datová řada, jak ukazuje následující příklad, kde chybí data s náklady na pohonné hmoty za prosinec:

Graf s přerušením datové řady

Jestliže nechcete, aby byla datová řada přerušena, můžete v aplikaci Graph daný bod interpolovat, neboli odhadnout. V tomto grafu je například vypočítán průměr dat za listopad a leden a tímto způsobem odhadnuta chybějící data za prosinec:

Graf s interpolací

Představuje-li ve skutečnosti prázdná buňka nulovou hodnotu, může nulovou hodnotu zobrazit i graf:

Graf se znázorněním nulové hodnoty

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×