Uspořádání a seskupení položek

Při zobrazení seznamu zpráv nebo jiných položek můžete vybrat uspořádání a seskupení položek nebo vytvořit složitější vlastní uspořádání.

Udělejte některou z těchto věcí:

Uspořádání položek

Když položky uspořádáte, Outlook je seřadí podle pole, které jste vybrali. Pokud toto pole obsahuje text, uspořádají se položky v abecedním pořadí.

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Mail (Pošta), Contacts (Kontakty), Tasks (Úkoly) nebo Notes (Poznámky).

 2. Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Arrange By (Uspořádat podle) a potom klikněte na některou možnost.

  Uspořádání karet skupiny 2

  Poznámky : 

  • Pokud je podokno čtení vpravo, můžete položky uspořádat taky tak, že kliknete na Arrange By (Uspořádat podle) v horní části seznamu položek.

  • Pokud je podokno čtení dole nebo je skryté, můžete v seznamu položek přidat nebo odebrat sloupce. V nabídce View (Zobrazení) najeďte na Columns (Sloupce) a pak zaškrtněte políčka u jednotlivých sloupců nebo zrušte jejich zaškrtnutí.

  • Pokud je podokno čtení dole nebo je skryté, můžete položky uspořádat taky tak, že kliknete na záhlaví sloupce, podle kterého je chcete uspořádat. Trojúhelníček v záhlaví signalizuje, jestli je seznam seřazený ve vzestupném nebo sestupném pořadí.

Seskupení zpráv

Když seskupíte seznam zpráv, objeví se mezi jednotlivými skupinami záhlaví. Třeba když zprávy seskupíte podle stavu příznaku, rozdělí se zprávy do skupin označených jako Flagged (S příznakem), Completed (Dokončeno) a No Flag (Bez příznaku). Skupiny v seznamu zpráv můžete rozbalit nebo sbalit.

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Mail (Pošta)  Tlačítko zobrazení pošty .

 2. V seznamu složek klikněte na poštovní složku.

 3. Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Arrange By (Uspořádat podle) a potom klikněte na Show in Groups (Zobrazit ve skupinách).

  Uspořádání karet skupiny 2

  Když chcete skrýt všechny zprávy ve skupině, klikněte na trojúhelníček vedle názvu skupiny v seznamu položek.

  Poznámky : 

  • Zprávy nemůžete seskupit, když jsou uspořádané podle konverzace.

  • Ve výchozím nastavení jsou zprávy v rámci skupiny seřazené podle data. Pokud chcete pořadí řazení v rámci skupin změnit, můžete vytvořit vlastní uspořádání.

  • Pokud je podokno čtení dole nebo je skryté, můžete v seznamu položek přidat nebo odebrat sloupce. V nabídce View (Zobrazení) najeďte na Columns (Sloupce) a pak zaškrtněte políčka u jednotlivých sloupců nebo zrušte jejich zaškrtnutí.

Vytvoření vlastního uspořádání zpráv

Vlastní uspořádání poskytují větší kontrolu a flexibilitu při zobrazení zpráv. Zprávy ve skupině jsou obecně seřazené podle data. Můžete ale vytvořit vlastní uspořádání, ve kterém jsou zprávy seskupené podle stavu příznaku a v rámci skupin seřazené podle priorit.

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Mail (Pošta)  Tlačítko zobrazení pošty .

 2. V seznamu složek klikněte na poštovní složku, pro kterou chcete vytvořit vlastní uspořádání.

 3. Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Arrange By (Uspořádat podle), najeďte na Custom Arrangements (Vlastní uspořádání) a potom klikněte na Edit Custom Arrangements (Upravit vlastní uspořádání).

  Uspořádání karet skupiny 2

 4. Klikněte na New (Nové)  Tlačítko Přidat .

 5. Zadejte název, vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

 6. Zavřete dialogové okno Custom Arrangements (Vlastní uspořádání).

 7. Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Arrange By (Uspořádat podle), najeďte na Custom Arrangements (Vlastní uspořádání) a potom klikněte na uspořádání, které jste vytvořili.

Viz taky

Přizpůsobení okna Outlooku

Filtrování zpráv a úkolů

Uložení hledání pomocí inteligentní složky

Filtrování položek podle kategorie

Informace o uspořádání v Outlooku

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×