Usnadnění v PowerPointu Online

PowerPoint Online zahrnuje funkce usnadnění, které uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením usnadňují vytváření, úpravy a přednášení prezentací.

Poznámky : 

 • PowerPoint Online je webová aplikace. Soubory prezentací se otevírají ve webovém prohlížeči. Kvůli můžou být klávesové zkratky a navigace jiné než v PowerPointu 2016.

 • Toto téma předpokládá, že uživatelé čtečky JAWS vypnuli funkci Virtuální pás karet. Pokud používáte PowerPoint Online, doporučujeme jako prohlížeč používat Internet Explorer.

 • Při používání PowerPointu Online doporučujeme používat prohlížeč Internet Explorer. Další informace najdete v tématu Klávesové zkratky Internet Exploreru.

V tomto tématu

Seznámení s uživatelským rozhraním PowerPointu Online

Ve webovém prohlížeči je k dispozici uživatelské rozhraní pro PowerPoint Online. V záhlaví tohoto okna se zobrazí PowerPoint Online a název aktuálního souboru prezentace. Na levém okraji záhlaví je ovládací prvek, který obsahuje seznam služeb Microsoftu a aplikací Office Online, včetně aplikací Outlook.com, Excel Online, OneDrive a dalších. Na pravé straně záhlaví jsou příkazy pro sdílení dokumentu a odhlášení.

PowerPoint Online funguje ve třech zobrazeních: v zobrazení pro úpravy, zobrazení pro čtení a zobrazení prezentace. V zobrazení pro čtení můžete prezentaci zobrazit, sdílet, tisknout a přidávat k ní komentáře. V zobrazení pro úpravy můžete dokument upravovat. V zobrazení prezentace přejdou snímky do režimu prezentace přes celou obrazovku.

V zobrazení pro úpravy je pod záhlavím pás karet s několika kartami, například Soubor, Domů, Vložení a Návrh. Karty obsahují související nástroje a funkce uspořádané do skupin. Například na kartě Vložení najdete nástroje, pomocí kterých do své prezentace můžete vložit obrázky, videa nebo obrazce.

Uprostřed pod pásem karet je aktuální snímek a jeho obsah. Snímek zabírá většinu místa na obrazovce. Vlevo od snímku je podokno Miniatury, které zobrazuje zmenšenou verzi aktuálního snímku a taky okolních snímků. Pod snímkem je podokno Poznámky, které slouží pro poznámky a upomínky přednášejícího. Pokud vyberete příkaz Zobrazit komentáře, vpravo od snímku se zobrazí podokno Komentáře.

V dolní části okna PowerPointu Online je stavový řádek, na kterém se zobrazuje číslo aktuálního snímku a který obsahuje ovládací prvky pro aktivaci podokna Poznámky nebo pro přepnutí do zobrazení pro čtení nebo zobrazení prezentace.

Používání čtečky obrazovky a klávesových zkratek

Součástí PowerPointu Online jsou přístupné názvy. Když v aplikaci pracujete, můžou je čtečky obrazovky číst. Pro ovládání PowerPointu Online pomocí hlasových příkazů můžete použít funkci Rozpoznávání řeči ve Windows nebo podobný nástroj třetí strany.

PowerPoint Online spolupracuje s oblíbenou čtečkou obrazovky JAWS a s programem Předčítání, což je čtečka obrazovky, která je součástí Windows. Tyto čtečky obrazovky převádějí text na řeč a předčítají obsah vašich powerpointových prezentací. Tipy a výjimky najdete v tématu Používání PowerPointu Online se čtečkou obrazovky.

Kompletní seznam klávesových zkratek najdete v části Klávesové zkratky v PowerPointu Online nebo si můžete vybrat z následujících základů:

 • Přístupové klávesy: PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, takže nepoužívá přístupové klávesy ani klávesové zkratky označované jako KeyTips. Když třeba stisknete klávesu Alt, přesune se fokus na řádek nabídek prohlížeče. Známé klávesové zkratky, jako třeba Ctrl+P (Tisk) a F1 (Nápověda), nespustí příkazy PowerPointu Online, ale příkazy prohlížeče.

 • Přepínání zobrazení: PowerPoint Online má tři zobrazení: zobrazení pro úpravy, zobrazení pro čtení a zobrazení prezentace. Změny můžete dělat jenom v zobrazení pro úpravy. Když poprvé otevřete soubor v PowerPointu Online, je prezentace v zobrazení pro čtení. Pomocí klávesy Tab přejděte na možnost Upravit prezentaci, stiskněte klávesu Enter a potom vyberte Upravit v PowerPointu Online. Ze zobrazení pro úpravy můžete přepnout na jiné zobrazení takto: opakovaně stiskněte klávesy Ctrl+F6, dokud nebude stavový řádek aktivní, pomocí klávesy Tab přejděte na možnost Zobrazení pro čtení nebo Prezentace a potom stiskněte klávesu Enter.

 • Navigace: K navigaci mezi příkazy v PowerPointu Online používejte klávesy Tab (vpřed), Shift+Tab (zpět) a Enter. Když chcete přesunout fokus na jiné části rozhraní PowerPointu Online (třeba z pásu karet do podokna miniatur) nebo se přesunout do obsahu snímku nebo z něj, použijte klávesy Ctrl+F6 (vpřed) nebo Ctrl+Shift+F6 (vzad). Pořadí cyklu je:

  • Panel snímků

  • Podokno Komentáře (pokud je otevřené)

  • Podokno Poznámky (pokud je otevřené)

  • Stavový řádek (obsahuje možnost přepnutí na okno Poznámky a na různá zobrazení)

  • Záhlaví PowerPointu Online

  • Pás karet

 • Podokno Miniatury: Když chcete přepnout fokus do podokna Miniatury, stiskněte Ctrl+F6 a pak se mezi snímky pohybujte stisknutím klávesy Tab, Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Když chcete přejít na vybraný snímek a upravit ho, stiskněte Ctrl+F6.

 • Text snímku: Čtečky obrazovky přečtou typ zástupného symbolu a jeho obsah. Když stisknete Caps Lock+0, Předčítání přečte formátování textu, jako je třeba barva pozadí nebo barva, velikost a řez písma.

 • SmartArt: Čtečky obrazovky čtou obsah SmartArtu. Když chcete text SmartArtu upravit, stiskněte Enter.

 • Objekty snímku, třeba obrazce, textová pole, obrázky a grafy: Čtečky obrazovky čtou textová pole, obrazce a informace o obrázcích.

 • Komentáře: Když chcete otevřít podokno Komentáře, přesuňte fokus na kartu: stiskněte Ctrl+F6. Opakovaným stisknutím klávesy Tab přejděte na kartu Zobrazení, stiskněte Enter, stisknutím klávesy Tab přejděte na příkaz Zobrazit komentáře a pak vyberte Podokno Komentáře. Až bude podokno Komentáře otevřené, přesuňte do něj fokus: stiskněte Ctrl+F6. Napište komentář a stiskněte Enter.

 • Poznámky lektora: Když chcete aktivovat podokno Poznámky, opakovaně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud nebude fokus na stavovém řádku a neuslyšíte „Čeština“. Stisknutím klávesy Tab přejděte do podokna Poznámky. Pokud si pak budete chtít poslechnout obsah podokna Poznámky, stiskněte Enter. Pokud chcete přidat poznámku, začněte psát. Až bude aktivované podokno Poznámky, přejděte do něj stisknutím kláves Ctrl+F6.

Provádění běžných úkolů

O postupech k provádění běžných úkolů v aplikaci PowerPoint Online se dočtete v těchto článcích:

Informace o funkcích přístupnosti prohlížeče najdete na webu vašeho prohlížeče:

Přepnutí do režimu přístupnosti

Režim přístupnosti prezentuje snímky v zobrazení osnovy, které čtečky obrazovky dokážou přečíst. Když chcete zapnout režim přístupnosti:

 1. V zobrazení pro čtení přejděte stisknutím klávesy Tab na tlačítko Další a pak stiskněte Enter.

 2. V nabídce Další přejděte na příkaz Režim přístupnosti a pak stiskněte Enter. Nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+; (středník).

V prezentaci můžete režim přístupnosti otevřít, když stisknete kombinaci kláves Ctrl+; (středník).

Používání funkce Řekněte mi

Když neznáte klávesové zkratky nebo když se chcete dozvědět o víc možnostech, použijte pole Řekněte mi, co chcete udělat.

Poznámka : Funkce Řekněte mi je dostupná jenom v režimu úprav.

 1. Volitelné. Vyberte text, buňku nebo jiný objekt Office, se kterým chcete pracovat.

 2. Stiskněte Alt+Q. Uslyšíte „Řekněte mi, co chcete udělat“.

 3. Napište klíčové slovo nebo slovní spojení a pak k procházení výsledků hledání stiskněte klávesu Šipka dolů. Pokud chcete třeba možnosti související s písmy, jako jsou kurzíva a velikost písma, napište písmo. Některé výsledky můžou být podnabídky s víc možnostmi.

 4. Výsledek vyberete stisknutím klávesy Enter.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím s žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk.

Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte prosím Microsoft Disability Answer Desk, kde najdete kontaktní údaje pro svou oblast.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×