Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

Pomocí pokynů v tomto článku můžete při vytváření prezentací aplikace Microsoft PowerPoint dosáhnout lepší přístupnosti pro osoby s postižením. Protože jsou mnohé soubory často prohlíženy elektronicky, implementují orgány státní správy a průmyslové podniky na celém světě zásady, které vyžadují, aby elektronické a informační technologie byly přístupné osobám s postižením. Například pozměněný oddíl 508 amerického zákona o rehabilitaci z roku 1973 vyžaduje, aby federální úřady zajistily přístupnost veškerých elektronických a informačních technologií.

Tip : Pokud máte Microsoft Office 2010 nebo novější verzi, v PowerPointu, Wordu a Excelu můžete používat nástroj s názvem Kontrola přístupnosti. S jeho pomocí můžete v powerpointových prezentacích vyhledat všechny problémy, které mohou uživateli s postižením znesnadnit jejich prohlížení. Další informace najdete v tématu Kontrola přístupnosti.

V tomto článku

Přidání alternativního textu k obrázkům a objektům

Přidání záhlaví sloupců v tabulkách

Přidání jedinečného nadpisu na každý snímek

Použití běžných slov v hypertextových odkazech

Použití tabulek s jednoduchou strukturou

Zahrnutí skrytých titulků pro zvuk nebo video

Kontrola směru čtení na všech snímcích

Zohlednění potřeb barvoslepých osob

Další informace

Přidání alternativního textu k obrázkům a objektům

Alternativní text se zobrazí, pokud ukazatel myši přesunete na obrázek nebo objekt. Osobám, které používají nástroje pro čtení obsahu obrazovky, umožňuje porozumět obsahu obrázků v prezentaci. Alternativní text by měl být začleněn do každého z následujících objektů v prezentaci:

 • Obrázky

 • Kliparty

 • Grafy

 • Tabulky

 • Obrazce (které neobsahují text a nejsou ve skupinách)

 • Obrázky SmartArt

 • Skupiny (všechny objekty v tomto seznamu s výjimkou obrazců by také měly obsahovat alternativní text, jsou-li ve skupinách)

 • Vložené objekty

 • Videosoubory a zvukové soubory

Alternativní text přidáte takto:

 1. Klikněte na obrázek nebo objekt pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Formát.

  Poznámka :  U tabulek klikněte na příkaz Vlastnosti tabulky.

 2. Klikněte na položku Alternativní text.

 3. Do textových polí Název a Popis zadejte popis obrázku nebo objektu.

  Tip :  Použijte výstižný, ale stručný popis. Například popis „červené Ferrari“ řekne uživateli o obrázku více než „auto“.

 4. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Další informace najdete v článku Přidání alternativního textu k obrazci, obrázku, grafu, tabulce, obrázku SmartArt nebo jinému objektu.

Začátek stránky

Přidání záhlaví sloupců v tabulkách

Software čtečky obrazovky používá informace z řádku záhlaví, aby zjistil, jak procházet tabulku. Bez řádku záhlaví nemůže čtečka obrazovky sledovat řádky a sloupce. Řádek záhlaví vám navíc umožňuje přidat záhlaví sloupců, díky kterému bude tabulka pro všechny přehlednější. Například bez záhlaví sloupce představuje seznam sazeb jen seznam neznámých čísel.

Řádek záhlaví zadáte v tabulce takto:

 1. Klikněte na libovolné místo v tabulce.

 2. Na kartě Nástroje tabulky – Návrh zaškrtněte ve skupině Možnosti stylů tabulek políčko Řádek záhlaví.

 3. Přidejte informace o záhlaví.

Začátek stránky

Přidání jedinečného nadpisu na každý snímek

Lidé, kteří mají poruchy zraku, používají názvy snímků pro navigaci. Například můžou rychle projít seznam názvů snímků a přejít rovnou na požadovaný snímek. Nadpisy jsou důležité taky pro osoby s poruchami čtení, jako je třeba dyslexie

Viditelné nadpisy přidáte ke snímkům takto:

 1. Kliknutím na tlačítko Obnovit ve skupině Snímky na kartě Domů obnovte zástupné symboly vybraného snímku.

 2. Zadejte jedinečný název do textového pole Nadpis.

Pokud nechcete, aby byl nadpis na snímku viditelný, postupujte takto:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Kreslení na nabídku Uspořádat.

 2. Klikněte na položku Podokno výběru.

 3. Kliknutím na ikonu oka vedle textového pole můžete přepnout jeho viditelnost.

Začátek stránky

Použití běžných slov v hypertextových odkazech

Hypertextové odkazy by měly být snadno čitelné. Místo složitých a kódovaných adres URL používejte běžná slova, například „Rekreace v městském parku“. Pokuste se čtenářům nebo posluchačům dobře přiblížit cíl odkazu, aby se mohli rozhodnout, jestli ho chtějí otevřít.

Když chcete, aby měl hypertextový odkaz ve vašem dokumentu podobu běžných slov, udělejte toto:

 1. Umístěte ukazatel myši na místo, kde má být hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na položku Hypertextový odkaz. Tím otevřete dialogové okno Hypertextový odkaz.

 3. Do pole Zobrazený text zadejte název nebo frázi stručně popisující cíl odkazu.

 4. Do pole Adresa zadejte adresu URL odkazu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Text hypertextového odkazu změníte takto:

 1. Vyberte odkaz a pak kliknutím na tlačítko Hypertextový odkaz ve skupině Odkazy na kartě Vložení otevřete dialogové okno hypertextového odkazu.

 2. V poli Zobrazený text proveďte změny textu.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Kromě toho můžete přidat text popisu, který se zobrazí při umístění ukazatele myši na hypertextový odkaz, a který lze použít podobně jako alternativní text. Text popisu přidáte takto:

 1. Umístěte ukazatel myši na hypertextový odkaz, ke kterému chcete přidat text popisu.

 2. Kliknutím na tlačítko Hypertextový odkaz ve skupině Odkazy na kartě Vložení otevřete dialogové okno hypertextového odkazu.

 3. Klikněte na tlačítko Popis.

 4. Zadejte požadovaný text do pole Text popisu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Použití tabulek s jednoduchou strukturou

Klávesnice a čtečky obrazovky používají buňky tabulek k tomu, aby poznaly, kde se nachází a co znamená „následující položka“. Jak to funguje zjistíte jednoduše. Stačí kliknout do libovolné buňky v tabulce a stisknout klávesu Tab.

Tento jednoduchý proces narušují sloučené nebo rozdělené buňky a tabulky vnořené uvnitř jiných tabulek. V takovém případě nemůžete spoléhat na to, že po stisknutí klávesy Tab přejdete do další buňky. Navigace bude nepředvídatelná.

Strukturu tabulky vyzkoušíte a zjednodušíte takto:

 1. Vyberte první buňku tabulky.

 2. Opakovanými stisky klávesy TAB ověřte, zda se fokus přesunuje v řádku a poté přejde dolů do první buňky dalšího řádku.

 3. Pokud za účelem zjednodušení tabulky potřebujete sloučit nebo rozdělit buňky, na kartě Nástroje tabulky – Rozložení klikněte ve skupině Sloučit na tlačítko Sloučit buňky nebo Rozdělit buňky.

Začátek stránky

Začlenění skrytých titulků do zvuku nebo videa

Kdykoli v prezentaci použijete dodatečný zvuk nebo video, zajistěte, aby byl pro osoby s postižením tento obsah dostupný v alternativních formátech, jako jsou skryté titulky, textový přepis nebo alternativní text.

Pokud používáte PowerPoint 2010, můžete si stáhnout a nainstalovat Doplněk pro vytváření textů titulků v Microsoft PowerPointu (STAMP), který vám umožní snadno vytvářet skryté titulky pro video a zvuk ve vašich prezentacích.

Začátek stránky

Kontrola směru čtení na všech snímcích

Lidé, kteří se nemůžou podívat na snímek, můžou použít čtečku obrazovky, která jim přečte obsah snímku. Čtečka obrazovky přečte všechno v určitém pořadí: veškerý text, alternativní text pro obrazce a obsah tabulek. Je důležité, abyste zkontrolovali, jestli čtení obsahu snímku probíhá v pořadí, v jakém jste zamýšleli.

Pořadí, v jakém bude obsah snímku předčítán, zkontrolujete takto:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Kreslení na tlačítko Uspořádat a pak zvolte položku Podokno výběru.

 2. V Podokně výběru jsou uvedeny objekty na snímku. Objekty se přečtou počínaje poslední položkou v seznamu a konče první položkou v seznamu.

 3. Všechny položky s nesprávným pořadím můžete opravit pomocí tlačítek Změnit pořadí ve spodní části tohoto podokna.

Začátek stránky

Zohlednění potřeb barvoslepých osob

Hodně lidí trpí nějakou formou barvosleposti. Většinou nedokážou rozeznat červenou barvu od zelené nebo vidí tyto barvy jinak. Když vytvoříte prezentaci, je důležité mít jistotu, že lidé, kteří se nemohou spolehnout na rozlišování barev, rozumí tomu, na co se dívají.

Mezi opatření, která můžete při sestavování balíčku snímků podniknout, patří:

 • Vyhněte se použití oranžové, červené a zelené barvy v šabloně a textu.

 • Ke zvýraznění bodů zájmu použijte v grafech místo barev textury.

 • Informace zvýrazněte pomocí kroužkování nebo animace a nespoléhejte na laserová ukazovátka nebo barvy.

 • Snažte se dosáhnout vysokého celkového kontrastu prezentace.

Určitou představu o tom, jak budou barvoslepí uživatelé vaši prezentaci vnímat, si uděláte následující kontrolou kontrastu:

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Barva či stupně šedé na Stupně šedé.
  Karta Zobrazení na pásu karet aplikace PowerPoint s vybranou možností Stupně šedé

 2. Na kartě Stupně šedé můžete kliknutím na tlačítko Stupně šedé zjistit, jak budou snímky vypadat, pokud budou omezeny pouze na úroveň svého kontrastu.
  Karta Stupně šedé aplikace PowerPoint s vybranou možností Stupně šedé

Další informace

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×