Usnadnění v aplikaci OneDrive pro Windows 10

Aplikace OneDrive pro Windows 10 zahrnuje funkce pro usnadnění přístupu, které usnadňují ukládání a sdílení souborů na různých zařízeních uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením. To znamená, že při práci s aplikací OneDrive můžete používat klávesové zkratky, čtečku obrazovky a nástroje pro rozpoznávání řeči.

OneDrive je integrovaný do Windows 10. Proto se automaticky zobrazí v Průzkumníkovi souborů nebo jinde jako místo, kam můžete ukládat soubory. Soubory uložené na OneDrive jsou dostupné online na webu OneDrive.com a offline na vašem počítači, abyste je mohli kdykoliv použít – třeba i když nejste připojení k internetu. Když se znovu připojíte, OneDrive synchronizuje online soubory se soubory v počítači.

V tomto tématu

Seznámení s uživatelským rozhraním OneDrivu

Aplikace OneDrive je součástí Windows 10 a je integrovaná do Průzkumníka souborů jako umístění, kam můžete ukládat soubory. V Průzkumníku souborů je OneDrive uvedený jako jednotka v navigačním podokně se stromovým zobrazením. Když vyberete OneDrive, je jeho název v záhlaví v horní části okna Průzkumníka souborů.

Pod názvem panel je skupina záložek pásu karet: Soubor, Domů, Sdílet a Zobrazit. Pod kartami se nachází pás karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Pokud vyberete třeba kartu Domů, zobrazí se pás karet, který obsahuje běžné příkazy, a také Schránka, která vám pomůže soubory uspořádat nebo provést výběr. Pokud vyberete kartu Sdílet, zobrazí se pás karet, který můžete použít k odeslání nebo sdílení vybraných souborů.

Pod pásem karet jsou ovládací prvky navigace, například Zpět, Vpřed a O úroveň výš. Na panelu Adresa je uvedena aktuální cesta. Vedle panelu Adresa je vyhledávací pole OneDrive.

Pod ovládacími prvky navigace je struktura složek a souborů uložených v úložišti OneDrive a tato struktura zabírá většinu stránky. Levé podokno obsahuje navigační podokno se stromovým zobrazením, kde je zobrazena struktura složek vyšší úrovně s vašimi dokumenty, hudbou, obrázky a veřejnými soubory. Hlavní zobrazení obsahuje seznam složek a souborů v položce vybrané ve stromovém zobrazení.

Když vyberete složku v hlavním zobrazení, vybraná složka se otevře a zobrazí se seznam jejích podsložek a souborů. Když vyberete soubor, otevře se v příslušné aplikaci, jako je například Word nebo Excel.

Používání čtečky obrazovky a klávesových zkratek

Součástí aplikace OneDrive pro Windows 10 jsou přístupné názvy. Když v aplikaci pracujete, můžou je čtečky obrazovky číst. Pro ovládání složky OneDrive pomocí hlasových příkazů můžete použít funkci Rozpoznávání řeči ve Windows nebo podobný nástroj třetí strany.

Můžete použít Předčítání, čtečku obrazovky integrovanou ve Windows, nebo čtečku obrazovky od třetí strany, třeba JAWS. Tyto čtečky obrazovky převádějí text na řeč a předčítají vám příkazy, umístění a obsah okna OneDrive.

  • Na počítači s Windows můžete čtečku Předčítání zapnout a vypnout stisknutím klávesy s logem Windows a klávesy Enter.

  • Na tabletu můžete Předčítání zapnout nebo vypnout současným stisknutím tlačítka s logem Windows a tlačítka pro zesílení hlasitosti.

  • Pokud Předčítání nezačne číst nově otevřené okno, stiskněte klávesu F5. Aktualizace okna prohlížeče obnoví fokus a Předčítání okno přečte.

  • Pokud čtečka obrazovky přestane číst, opusťte stisknutím kláves Alt+Tab aktuální okno a potom se do něj vraťte opětovným stisknutím kláves Alt+Tab. Obnovíte tak fokus na aktuální okno a umožníte čtečce obrazovky, aby ho dokázala správně přečíst.

Další informace o Předčítání najdete v článku Předčítání textu pomocí programu Předčítání. Další informace o JAWS najdete v dokumentaci k čtečce obrazovky JAWS.

K navigaci v aplikaci OneDrive pro Windows 10 a cyklickému procházení prvků na obrazovce slouží klávesa Tab (vpřed) nebo Shift+Tab (vzad). Položku vyberete stisknutím klávesy Enter. Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter. Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Při přechodu mezi jednotlivými oblastmi okna OneDrive poskytuje čtečka obrazovky informace o oblasti, na které je právě fokus, ať už je to řádek nabídek, stromové zobrazení nebo hlavní zobrazení složek a souborů. Další informace o používání aplikace OneDrive pro Windows 10 se čtečkou obrazovky k otevírání, nahrávání, stahování a sdílení souborů a také informace o klávesových zkratkách najdete v článku Začínáme s používáním čtečky obrazovky ve OneDrivu pro firmy ve Windows 10.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×