Usnadnění v aplikaci Lidé

Aplikace Lidé v Office 365 zahrnuje funkce přístupnosti, které usnadňují její používání osobám s postižením. Třeba nevidomí nebo slabozrací uživatelé můžou použít čtečku obrazovky ke čtení informací o uživatelském rozhraní nahlas. Uživatelé s omezenou pohyblivostí můžou místo myši používat klávesové zkratky nebo nástroje pro rozpoznávání řeči. Tento článek popisuje funkce přístupnosti, které jsou v aplikaci Lidé k dispozici pro mnoho typů postižení.

Poznámky

 • Další informace o funkcích přístupnosti, které jsou dostupné pro ostatní aplikace, najdete v Centru přístupnosti Office.

 • Počítače s Windows mají integrované nástroje usnadnění, které můžete využívat s produkty Microsoft. Další informace o technologiích pro usnadnění, které jsou součástí Windows 10, najdete v článku Usnadněte si používání počítače.

V tomto tématu

Základní orientace: Přehled uživatelského rozhraní aplikace Lidé

Aplikace Lidé umožňuje spravovat kontaktní informace. Stejně jako jiné aplikace Office 365 představuje aplikace Lidé webovou aplikaci, která se používá ve webovém prohlížeči, takže její uživatelské rozhraní najdete na webové stránce ve svém prohlížeči.

Pokud jste nevidomí nebo máte zrakové postižení či omezenou pohyblivost, můžete mezi prvky uživatelského rozhraní na webové stránce přecházet výhradně pomocí klávesy Tab (ve směru dopředu) nebo Shift+Tab (ve směru zpět). Když znáte orientační body v uživatelském rozhraní, snadněji si můžete vytvořit jeho myšlenkový model, který vám pomůže usnadnit pohyb v rozhraní.

Jako orientační body myšlenkového modelu můžete použít hlavní oblasti uživatelského rozhraní aplikace Lidé (popsané v následující tabulce) spolu s některými jeho společnými prvky.

Orientační body pro myšlenkový model uživatelského rozhraní aplikace Lidé

Oblast uživatelského rozhraní

Společné prvky uživatelského rozhraní aplikace Lidé

Vlevo nahoře: Navigační odkazy Office 365 a tlačítka aplikace Lidé

 • Odkaz na Spouštěč aplikací

 • Odkaz na Office 365

 • Odkaz na aplikaci Lidé

 • Tlačítko Nový. Vytvoří nový kontakt nebo skupinu.

 • Tlačítko Spravovat. Provede různé akce související se správou kontaktů.

 • Tlačítko Upravit. Upraví informace o vybraném kontaktu.

 • Tlačítko Odstranit. Odstraní vybraný kontakt.

 • Tlačítko Skupiny. Zobrazí seznam dostupných skupin a skupin, do kterých patří vybraný kontakt. Umožňuje taky odebrat zvolený kontakt ze skupiny.

 • Tlačítko Přidat k oblíbeným nebo tlačítko Odebrat z oblíbených.

 • Tlačítko Propojení. Pokud vybraný kontakt zahrnuje víc propojených profilů, zobrazí se toto tlačítko. Kliknutím na něj zobrazíte seznam profilů kontaktu.

Vpravo nahoře: Informace o Office 365

 • Tlačítko Skype. V podokně Kontakty zobrazí seznam všech vašich kontaktů, které taky používají Skype.

 • Tlačítko Nastavení. Například filtruje a řadí kontakty.

 • Podokno Účet

Vpravo nahoře (pod informacemi o Office 365): Propojené účty

 • Tlačítka pro všechny účty, které obsahují kontakty, k nimž má aplikace Lidé přístup (například Skype, Facebook, Twitter, Google a další).

 • Tlačítko Více. Odkazuje na stránku Účty, ke kterým máte přístup.

Vlevo: Navigační podokno aplikace Lidé

 • Zaškrtávací políčko Vše. Vybere nebo zruší výběr všech kontaktů aktuálně zahrnutých v navigačním podokně.

 • Pole a tlačítko Hledat. Vyhledává ve vašich kontaktech.

 • Tlačítko s hvězdičkou. Pod tlačítkem je shora dolů řazený abecední seznam oblíbených kontaktů.

 • Ke každému písmenu abecedy přísluší tlačítko. Pod každým tlačítkem je shora dolů abecední seznam všech kontaktů se jménem začínajícím příslušným písmenem.

Poznámka : Po kliknutí na některé z tlačítek se kontakty sbalí a zobrazí se pouze tlačítka. Pokud chcete rychle přejít na kontakt, klikněte na příslušné tlačítko. Kontakty zobrazené v navigačním podokně se mohou lišit i v závislosti na nastavení aplikace Lidé.

Hlavní oblast obsahu aplikace Lidé: Podrobnosti o kontaktu

Podrobné informace o vybraném kontaktu, které zahrnují:

 • Profilový obrázek

 • Propojené profily

 • Telefonní čísla

 • E-mailové adresy

 • Fyzické adresy

 • Další podrobnosti

Poznámka : Pokud nejsou vybrány žádné kontakty, v hlavní oblasti obsahu se zobrazí tlačítko Spustit import. Podrobnosti o kontaktu, které se zobrazují, se liší v závislosti na kontaktu.

Použití čtečky obrazovky pro čtení uživatelského rozhraní aplikace Lidé

Čtečky obrazovky jsou aplikace, které umožňují nevidomým nebo slabozrakým uživatelům poslechnout si zvukový popis prvků uživatelského rozhraní. Stejně jako v uživatelských rozhraních jiných produktů od Microsoftu obsahují prvky uživatelského rozhraní aplikace Lidé názvy, kterým čtečky obrazovky dokážou porozumět (přístupné názvy).

Když s aplikací Lidé používáte čtečku obrazovky, čtečka vám přečte přístupnější názvy nahlas (spolu s dalšími relevantními informacemi), zatímco se její fokus přesouvá mezi jednotlivými prvky uživatelského rozhraní, které v aplikaci Lidé používáte.

Příklady:

 • Pokud vyberete tlačítko Nový v aplikaci Lidé, fokus čtečky obrazovky se přesune na toto tlačítko a řekne: Nový odkaz.

 • Vždy, když se fokus čtečky obrazovky přesune na kontakt v navigačním podokně v aplikaci Lidé, uslyšíte jméno dané osoby nebo název společnosti.

 • Když upravujete kontakt a zvolíte podrobnosti o kontaktu, fokus čtečky obrazovky se bude přesouvat po jednotlivých podrobnostech. Čtečka obrazovky přečte název podrobnosti a její aktuální hodnotu (například: Společnost, Contoso).

Navigace v aplikaci Lidé pomocí klávesových zkratek

Protože aplikace Lidé funguje ve webovém prohlížeči, klávesové zkratky, které v něm fungují, můžete použít i v aplikaci Lidé. Ale i pokud váš prohlížeč klávesové zkratky nepodporuje, můžete pro pohyb dopředu použít klávesu Tab a pro pohyb zpět kombinaci kláves Shift+Tab.

Následující tabulka popisuje klávesové zkratky, které můžete použít k navigaci v uživatelském rozhraní aplikace Lidé – ty, které jsou součástí většiny prohlížečů, i ty, které jsou specifické pro aplikaci Lidé.

Poznámky

 • Při používání aplikace Lidé doporučujeme jako webový prohlížeč používat Internet Explorer. Pokud s ním pracujete, můžete používat klávesové zkratky dostupné v Internet Exploreru.

 • Klávesové zkratky v tabulce odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích nemusejí přesně odpovídat klávesám americké klávesnice.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou klávesy v tabulce oddělené znakem plus (+).

Akce

Klávesy

Přechod vpřed na další oblast, tlačítko, odkaz nebo možnost v dialogovém okně, případně zavření nabídky

Například přechod z jednoho navigačního odkazu nebo tlačítka na další nebo přechod na další oblast informací při prohlížení, přidávání nebo úpravě kontaktu. Nebo například zavření nabídky Skupiny. V dialogovém okně Propojení přechod na další možnost.

Klávesa Tab

Přechod zpět na předchozí oblast, tlačítko nebo odkaz

Shift+Tab

Udělejte jednu z těchto věcí:

 • Přechod z jednoho kontaktu na další v seznamu kontaktů nebo přechod na předchozí kontakt

 • Při vybraném kontaktu výběr dalších kontaktů

 • Přechod mezi možnostmi v nabídce a jejich výběr

Klávesy se šipkami

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka u kontaktu v seznamu kontaktů nebo u některé z možností v dialogovém okně

Mezerník

Zrušení výběru všech položek na stránce a aktualizace stránky ve webovém prohlížeči

F5

Aktivace tlačítka nebo odkazu nebo otevření nabídky

Například pokud po přidání nebo úpravě kontaktních informací chcete informace uložit, vyberte tlačítko Uložit tím, že na něj přejdete klávesou Tab, a stiskněte klávesu Enter. Nebo po přidání kontaktu do skupiny v nabídce Skupiny vyberte tlačítko Použít tím, že na něj přejdete klávesou Tab, a stiskněte klávesu Enter.

Enter

Přidání nového kontaktu

Ctrl+N

Úprava vybraného kontaktu

Ctrl+E

Uložení změn v kontaktních informacích

Ctrl+S nebo Ctrl+Enter

Při vybraném kontaktu otevření nabídky Skupiny

Tip : K procházení mezi jednotlivými možnostmi v nabídce použijte klávesy se šipkami.

g

Při vybraném kontaktu otevření dialogového okna Propojení

Tip : K procházení mezi jednotlivými možnostmi v dialogovém okně a jejich výběru použijte klávesu Tab.

l

Při vybraném kontaktu otevření dialogového okna Odstranit

Tip : Pokud chcete vybraný kontakt odstranit, stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko Odstranit a potom stiskněte Enter.

Delete

Zavření dialogového okna

Esc

Přechod do pole Hledat

/

Ovládání aplikace Lidé pomocí rozpoznávání řeči

Nástroje pro rozpoznávání řeči jsou užitečné pro uživatele, kteří mají omezenou mobilitu a potřebují ovládat produkty Microsoft včetně aplikace Lidé pomocí hlasových příkazů (je to pro ně pohodlnější než klávesnice a myš).

Můžete používat nástroje pro rozpoznávání řeči třetích stran nebo použít funkci nazvanou Rozpoznávání řeči, která je součástí operačního systému Windows. Pokud chcete na svém počítači zapnout Rozpoznávání řeči, přejděte do tématu Používání rozpoznávání řeči ve Windows.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se usnadnění přístupu, obraťte se prosím s žádostí o technickou pomoc na Microsoft Accessibility Answer Desk.

Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte prosím Microsoft Accessibility Answer Desk, kde najdete kontaktní údaje pro svou oblast.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×