Usnadnění v Office 2016 pro Mac

Produkty Office 2016 pro Mac, jako jsou Word, Excel, Outlook a PowerPoint, podporují funkce usnadnění integrované v Macu a přináší další funkce, díky kterým se bude osobám s postižením s těmito produkty snadněji pracovat.

V tomto tématu

Použití nastavení usnadnění

Office 2016 pro Mac používá univerzální funkce zpřístupnění systému Mac OS X. Technologie a funkce usnadnění umožňují jednodušší přiblížení na obrazovce, pohyb po obrazovce pomocí klávesových zkratek a poslech příkazů nabídky nebo textu v dokumentech.

Použití úplného přístupu pomocí klávesnice

Úplný přístup pomocí klávesnice je funkce Macu, která vám umožňuje stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab přesouvat fokus klávesnice mezi ovládacími prvky, když jste v některém okně nebo dialogu.

Zapnutí úplného přístupu pomocí klávesnice
 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

 2. Stiskněte tlačítko Klávesnice.

 3. Na kartě Zkratky v části Úplný přístup pomocí klávesnice stiskněte možnost Všemi ovládacími prvky.

Použití kláves F1, F2 apod. jako standardních funkčních kláves

Když chcete klávesové zkratky v Office 2016 pro Mac využívat naplno, můžete změnit chování funkčních kláves na klávesnici Apple. Ikony vytištěné v horním řádku funkčních kláves provádí speciální funkce (související s hardwarem). V Office 2016 pro Mac fungují taky jako standardní funkční klávesy. Stačí stisknout klávesu Fn (Function) a vybranou funkční klávesu. Pokud nechcete klávesu Fn stisknout pokaždé, když používáte některou funkční klávesu, můžete změnit předvolby systému Apple.

Poznámka : Změna této předvolby ovlivňuje způsob, jakým funkční klávesy pracují v celém počítači, nejen v aplikacích Office 2016 pro Mac. Když změníte tuto předvolbu a budete chtít ve svém počítači použít vestavěné funkce (speciální funkce vytištěné na klávesách), stiskněte klávesu Fn. Například F12 má ikonu zvuku. Když chcete s její pomocí změnit hlasitost, stiskněte Fn+F12.

Změna předvoleb funkčních kláves pomocí myši
 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

 2. Vyberte Klávesnice.

 3. Na kartě Klávesnice zaškrtněte políčko Použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy.

Než budete toto nastavení moct změnit pomocí klávesnice, nejdřív zapněte úplný přístup pomocí klávesnice a VoiceOver (stiskněte klávesy Command+F5).

Změna předvoleb funkčních kláves pomocí klávesnice
 1. Stiskněte klávesy Command + mezerník. Uslyšíte „systémový dialog Spotlight“ a budete vyzváni k zadání.

 2. Zadejte sys a stiskněte Return. Uslyšíte „Předvolby systému“ a fokus je ve vyhledávacím okně.

 3. Napište z a opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Usnadnění, vybráno dokončení“. Stiskněte klávesu Return. Otevře se okno Usnadnění, kde můžete nastavit předvolby.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Tabulka funkcí usnadnění“ a pak „Obrázek klávesnice vybrán“.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Otevřít tlačítko Předvolby klávesnice“. Pak stiskněte mezerník.

 6. Měli byste slyšet „Karta Klávesnice vybrána“. Pokud to neuslyšíte, možná budete muset stisknout šipku vlevo, dokud věta nezazní. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“. Fokus je na zaškrtávacím políčku.

 7. Stisknutím mezerníku ho zaškrtněte.

 8. Stisknutím kláves Command+W uložíte změny a zavřete tento dialog.

Konflikty zkratek

Některé klávesové zkratky uvedené v tématech o klávesových zkratkách jednotlivých produktů Office 2016 pro Mac mohou být v konfliktu s výchozími klávesami systému Mac OS. Abyste mohli tyto zkratky používat, bude možná nutné změnit nastavení klávesnice Mac.

Změna předvoleb systému pro klávesové zkratky pomocí myši
 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

 2. Stiskněte Keyboard (Klávesnice).

 3. Na kartách stiskněte Zkratky.

 4. Stiskněte Mission Control.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka pro klávesovou zkratku, kterou chcete použít.

Než budete toto nastavení moct změnit pomocí klávesnice, nejdřív zapněte úplný přístup pomocí klávesnice a zkontrolujte, jestli jste zapnuli VoiceOver (stiskněte klávesy Command+F5).

Změna předvoleb systému pro klávesové zkratky pomocí klávesnice
 1. Stiskněte klávesy Command + mezerník. Uslyšíte „systémový dialog Spotlight“ a budete vyzváni k zadání.

 2. Zadejte sys a stiskněte Return. Uslyšíte „Předvolby systému“ a fokus je ve vyhledávacím okně.

 3. Napište z a opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Usnadnění, vybráno dokončení“. Stiskněte klávesu Return. Otevře se okno Usnadnění, kde můžete nastavit předvolby.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Tabulka funkcí usnadnění“. V případě potřeby opakovaně stiskněte šipku nahoru nebo šipku dolů, dokud neuslyšíte „Klávesnice, obrázek klávesnice“.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Otevřít tlačítko Předvolby klávesnice“. Pak stiskněte mezerník.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Karta Klávesnice vybrána, jedna ze čtyř“, a pak opakovaně stiskněte šipku vpravo, dokud neuslyšíte „Karta Zkratky“.

 7. Kartu Zkratky otevřete stisknutím mezerníku.

 8. Když chcete přejít do tabulky kategorií na kartě Zkratky, stiskněte klávesu Tab.

 9. V případě potřeby opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Obrázek Mission Control vybrán“.

 10. Stiskněte klávesu Tab a pak opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte přiřazenou klávesovou zkratku, kterou chcete změnit. Například když chcete změnit klávesu F11, aby prováděla jinou akci než Zobrazit plochu, opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Zaškrtávací políčko Zobrazit plochu“. Pak stisknutím mezerníku zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka. Potom můžete klávese F11 přiřadit jinou funkci nebo s ní můžete používat funkci, kterou této funkční klávese přiřadil Office pro Mac.

 11. Dialogové okno zavřete stisknutím kláves Command+W.

Přiblížení pomocí klávesových zkratek nebo gest posunutí

Když chcete povolit funkce usnadnění pro přiblížení, použijte tyto kroky:

 1. Dialogové okno Možnosti usnadnění otevřete stisknutím kláves Command+Option+F5. Uslyšíte větu „Možnosti usnadnění v aplikaci“.

  • Když chcete nastavit přiblížení pomocí klávesových zkratek, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Povolit přiblížení pomocí klávesových zkratek“, a zaškrtněte políčko stisknutím mezerníku.

  • Když chcete nastavit přiblížení pomocí gest posunutí, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Povolit přiblížení pomocí gest posunutí“, a zaškrtněte políčko stisknutím mezerníku.

   Tip : Můžete vybrat obě možnosti přiblížení.

 2. Dialogové okno Možnosti usnadnění zavřete stisknutím kláves Command+Q.

Pokud jste zapnuli klávesové zkratky pro přiblížení, přiblížit nebo oddálit zobrazení můžete následujícím způsobem:

 • Zobrazení přiblížíte stisknutím kláves Command+Option+znaménko rovná se ( = ).

 • Zobrazení oddálíte stisknutím kláves Command+Option+znaménko mínus ( - ).

Pokud jste zapnuli gesta posunutí pro přiblížení, přiblížit nebo oddálit zobrazení můžete následujícím způsobem:

 • Zobrazení přiblížíte, když položíte dva prsty doprostřed trackpadu a oddálíte je od sebe.

 • Zobrazení oddálíte, když položíte dva prsty doprostřed trackpadu a přiblížíte je k sobě.

Nastavení předvoleb kláves

 1. Dialogové okno Možnosti usnadnění otevřete stisknutím kláves Command+Option+F5. Uslyšíte větu „Možnosti usnadnění v aplikaci“.

  • Když chcete použít přilnavé klávesy, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte větu „Zapnout přilnavé klávesy“. Pak zaškrtněte políčko stisknutím mezerníku.

   Přilnavé klávesy umožňují používat klávesové kombinace, které místo postupného stisknutí modifikátoru a dalších kláves vyžadují stisknutí dvou kláves najednou.

  • Když chcete použít pomalé klávesy, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte větu „Zapnout pomalé klávesy“. Pak zaškrtněte políčko stisknutím mezerníku.

   Pomalé klávesy vyžadují podržení klávesy na delší dobu, než se projeví jejích funkce.

  • Když chcete použít klávesy myši, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte větu „Zapnout klávesy myši“. Pak zaškrtněte políčko stisknutím mezerníku.

   Klávesy myši umožňují používat pro pohyb na obrazovce a výběry klávesnici místo myši nebo touchpadu. Další informace najdete v tématu Ovládání ukazatele pomocí funkce Klávesy myši na webu společnosti Apple.

   Důležité : Můžete vybrat jednu nebo všechny tyto možnosti.

 2. Dialogové okno Možnosti usnadnění zavřete stisknutím kláves Command + Q.

Změna zobrazení pro lepší viditelnost

 1. Dialogové okno Možnosti usnadnění otevřete stisknutím kláves Command+Option+F5. Uslyšíte větu „Možnosti usnadnění v aplikaci“.

 2. Když chcete invertovat barvy v rozhraní aplikace, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Invertovat barvy zobrazení“. Pak zaškrtněte políčko stisknutím mezerníku.

 3. Když chcete upravit kontrast na obrazovce, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Posuvník kontrastu“ nebo „Kontrast“ a procento, které označuje jeho nastavení. Pokud chcete zvýšit kontrast, stiskněte šipku vpravo, a pokud chcete snížit kontrast, stiskněte šipku vlevo.

 4. Dialogové okno Možnosti usnadnění zavřete stisknutím kláves Command+Q.

Použití VoiceOveru v Office pro produkty Mac

VoiceOver je součástí operačního systému Mac OS X a představuje čtečku obrazovky, která poskytuje klávesové zkratky pro přístup k oknům, textu, tlačítkům, nabídkám a dalším možnostem a převádí obsah dokumentů v Office a v oknech do zvukové stopy.

Tip : Pokud funkci VoiceOver neznáte, informace o ní získáte na webu společnosti Apple VoiceOver pro OS X.

Zapnutí VoiceOveru myší

 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

 2. Stiskněte Usnadnění.

 3. V části Funkce usnadnění stiskněte VoiceOver. V dialogovém okně Usnadnění zaškrtněte políčko Povolit VoiceOver.

Zapnutí VoiceOveru klávesnicí

 • Když chcete zapnout funkci VoiceOver, stiskněte klávesy Command+F5.

 • Když chcete funkci VoiceOver vypnout, znovu stiskněte klávesy Command+F5.

Příkazy VoiceOveru

Po zapnutí funkce VoiceOver můžete používat příkazy VoiceOveru. Když chcete použít příkaz VoiceOveru, stiskněte současně klávesy Control a Option a taky klávesy potřebné k provedené příkazu. Když zároveň stisknete klávesy Control a Option, říká se tomu klávesa VO.

Když chcete použít třeba řádek nabídek ve Wordu, stiskněte VO + M (Control+Option+M). Tím se fokus přesune na nabídku Apple a vy uslyšíte „Řádek nabídek, Apple.“ Pokud se odsud chcete přesunout do jiných nabídek, stiskněte klávesu Tab nebo šipkové klávesy. Nebo když se chcete přesunout do jiných oblastí obrazovky, stiskněte Esc nebo F6.

Poznámka : Ve zbývající části tohoto tématu zkracujeme kombinaci kláves Control+Option jako VO.

Použití pásu karet

Následující informace předpokládají, že jste zapnuli úplný přístup pomocí klávesnice a taky VoiceOver (stiskněte Command+F5).

Přístup k záložce pásu karet pomocí klávesnice při práci s produktem Office pro Mac
 1. Opakovaně stiskněte F6 (možná budete muset nejdřív stisknout Esc, podle toho, kde je fokus), dokud neuslyšíte název karty, po kterém následuje: „Momentálně jste na kartě ... ve skupině karet.“ Taky můžete stisknout VO+šipku vlevo nebo VO+šipku vpravo.

 2. Když se chcete přesunout mezi kartami, stiskněte šipku vlevo nebo šipku vpravo.

 3. Až uslyšíte název požadované karty, stiskněte VO+mezerník. Fokus se přesune na pás karet.

Použití tlačítek na pásu karet pomocí klávesnice pomocí klávesnice při práci s produktem Office pro Mac
 1. Až vyberete kartu a přesunete fokus na pás karet, mezi ovládacími prvky na pásu karet můžete přecházet stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte názvy jednotlivých ovládacích prvků.

 2. Když chcete použít vybraný ovládací prvek nebo otevřít tlačítko rozdělení, tlačítko nebo seznam související s určitým prvkem, stiskněte VO+mezerník. Uslyšíte, že jste stiskli dané tlačítko. (Ovládací prvek zavřete, když stiskněte klávesu Esc.)

 3. Až budete hotoví a budete se chtít přesunout z pásu karet do jiného umístění, opakovaně stiskněte klávesu F6.

Další informace

Následující zdroje pro vás mohou být užitečné:

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×