Usnadnění prohlížení a tisku datového listu

Při otevření tabulky nebo zobrazení výsledků dotazu zobrazí aplikace Microsoft Office Access 2007 tabulku nebo výsledky dotazu v zobrazení datového listu. Vzhled datového listu – uspořádání řádků a sloupců v tomto zobrazení – lze různými způsoby přizpůsobit pro snazší práci, prohlížení nebo tisk.

Tento článek vysvětluje, jak přizpůsobit vzhled datového listu, například ukotvit sloupec na místě nebo změnit střídavě barvu pozadí jednotlivých řádků.

V tomto článku

Co je datový list?

Uložení změn rozložení

Změna velikosti sloupců nebo řádků

Přesunutí sloupce

Změna písma, velikosti písma, formátování a barvy písma

Zobrazení nebo skrytí sloupců

Ukotvení a uvolnění sloupců

Změna stylu mřížky a barvy pozadí

Výchozí nastavení pro vzhled datového listu

Zobrazení celkových hodnot sloupců

Změna barvy pozadí u každého druhého řádku

Co je datový list?

Datový list zobrazuje pole pro každý záznam z tabulky, formuláře nebo výsledků dotazu v tabulkovém formátu (řádky a sloupce), jak je znázorněno zde.

Tabulka Zaměstnanci v zobrazení datového listu

Formulář lze v zobrazení datového listu zobrazit rovněž pomocí příkazu Rozdělit formulář , který otevírá novou objektovou kartu zobrazující formulář vodorovně rozdělený do dvou zobrazení: zobrazení rozložení a zobrazení datového listu. Pokud chcete rozdělit formulář, otevřete jej v libovolném zobrazení a na kartě Vytvořit ve skupině Formuláře klepněte na příkaz Rozdělit formulář.

Začátek stránky

Uložení změn rozložení

Po provedení změn rozložení a vzhledu datového listu můžete chtít tyto změny uložit, aby byly použity při jeho příštím otevření. Zavíráte-li datový list po provedení změn rozložení, budete vyzváni k jejich uložení. Klepnete-li na tlačítko Ano, změny budou uloženy a použity při příštím otevření datového listu. Pokud klepnete na tlačítko Ne, změny budou zahozeny a datový list se příště otevře s výchozím nastavením rozložení (nebo posledním uloženým nastavením).

Začátek stránky

Změna velikosti sloupců nebo řádků

Někdy se nevejdou všechny sloupce v datovém listu na obrazovku nebo jednotlivé sloupce mohou zabírat více místa, než je potřeba. Kromě toho může být vhodné změnit výšku řádků. Po otevření tabulky, dotazu nebo formuláře v zobrazení datového listu můžete ručně změnit velikost jednotlivých sloupců, nebo můžete automaticky přizpůsobit sloupce velikosti obsahu. V datovém listu lze změnit výšku řádků, ale nová výška bude platit pro všechny řádky, nikoli jen pro některé.

Ruční změna velikosti sloupce

 • Umístěte ukazatel myši na pravý okraj sloupce, u kterého chcete změnit velikost, a jakmile se ukazatel myši změní na oboustrannou šipku, přetáhněte ji, dokud sloupec nebude mít požadovanou velikost.

  Změna velikosti sloupce v datovém listu

  -nebo-

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a potom na příkaz Šířka sloupce v místní nabídce.

 • V dialogovém okně Šířka sloupce zadejte šířku sloupce nebo zaškrtněte políčko Standardní šířka , chcete-li použít výchozí šířku, a klepněte na tlačítko OK.

Změna velikosti sloupce podle jeho obsahu

 • Poklepejte na pravý okraj záhlaví sloupce.

  -nebo-

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a potom na příkaz Šířka sloupce v místní nabídce.

 • V dialogovém okně Šířka sloupce klepněte na tlačítko Přizpůsobit.

Změna velikosti řádků

Při změně velikosti řádku se změní všechny řádky. Nelze změnit velikost každého řádku samostatně.

Změna velikosti řádku v datovém listu

 • Umístěte ukazatel myši mezi libovolné dva Volič záznamů na levé straně datového listu a přetáhněte je tak, aby řádky měly požadovanou velikost.

  -nebo-

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na volič záznamů a v místní nabídce klepněte na příkaz Výška řádku.

 • V dialogovém okně Výška řádku zadejte výšku řádku a klepněte na tlačítko OK .

Změna velikosti řádků na výchozí výšku

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na volič záznamů a v místní nabídce klepněte na příkaz Výška řádku.

 2. V dialogovém okně Výška řádku zaškrtněte políčko Standardní výška a klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : Změny šířky sloupce nebo výšky řádků nelze vrátit zpět klepnutím na tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup. Pokud chcete vrátit změny zpět, zavřete datový list a po zobrazení výzvy k uložení změn rozložení datového listu klepněte na tlačítko Ne. Klepnutím na tlačítko Ne zrušíte také všechny ostatní provedené změny rozložení.

Začátek stránky

Přesunutí sloupce

Pořadí sloupců v datovém listu můžete určit přetažením sloupců na jiná místa. Můžete to například provést proto, abyste zajistili, že sloupec bude nejvíce vlevo, a tedy vždy zobrazen.

 1. Klepnutím na záhlaví sloupce vyberte sloupec.

 2. Přetáhněte sloupec na nové místo. Po zobrazení kurzoru vložte sloupec na požadovanou pozici.

  Přesunutí sloupce Jméno do pozice nejvíce vlevo

Začátek stránky

Změna písma, velikosti písma, formátování a barvy písma

Po otevření tabulky, dotazu nebo formuláře v zobrazení datového listu můžete změnit písmo nebo jeho vlastnosti, například velikost, formátování a barvu. Nezapomeňte, že změny budou platit pro celý datový list. Pokud chcete změny uložit, aby se automaticky zobrazily při příštím otevření datového listu, je třeba při zobrazení výzvy k uložení změn rozložení při zavírání datového listu klepnout na tlačítko Ano.

Následující obrázek znázorňuje skupinu Písmo na kartě Domů. Pomocí příkazů v této skupině můžete provést změny vlastností písma v datovém listu.

Skupina Písmo

 • Na kartě Domů ve skupině Písmo proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Chcete-li změnit písmo, zadejte je nebo na něj klepněte v seznamu Písmo.

  • Chcete-li změnit velikost písma, zadejte ji nebo na ni klepněte v seznamu Velikost písma.

  • Chcete-li změnit řez písma, klepněte na tlačítko Tučné, Kurzíva nebo Podtržení (nebo jakoukoli jejich kombinaci).

  • Chcete-li změnit barvu písma, klepněte na šipku vedle tlačítka Barva písma a potom vyberte barvu z palety.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí sloupců

Při práci v zobrazení datového listu můžete skrýt sloupce, aby nebyly v zobrazení vidět. Akci můžete vrátit, pokud se rozhodnete skryté sloupce opět zobrazit. Například můžete skrýt sloupec obsahující informace, které nejsou v daném okamžiku potřeba.

Poznámka : Pokud chcete zobrazit nebo skrýt sloupce v datovém listu, je nutné nejprve otevřít tabulku, dotaz nebo formulář v zobrazení datového listu.

Skrytí sloupce nebo sloupců

 1. Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete skrýt.

  Pokud chcete vybrat sousedící sloupce, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na záhlaví dalších sloupců.

  Poznámka : Nelze vybrat nesousedící sloupce. Případné další sloupce vyberte a skryjte samostatně.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a potom na příkaz Skrýt sloupce v místní nabídce.

Skrytí sloupců v datovém listu

Zobrazení skrytého sloupce nebo sloupců

 1. Klepněte pravým tlačítkem na libovolné záhlaví sloupce a potom klepněte na příkaz Zobrazit skryté sloupce.

 2. V dialogovém okně Zobrazit skryté sloupce zaškrtněte políčka u skrytých sloupců, které chcete zobrazit, a klepněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Ukotvení a uvolnění sloupců

V některých případech může být vhodné nastavit určité sloupce tak, aby zůstávaly na svém místě na levé straně při posunu nebo přechodu na jiné místo v datovém listu. Například můžete chtít mít na stejném místě sloupec uvádějící název nebo ID, abyste vždy mohli snadno identifikovat záznamy. Chcete-li to provést, můžete na místě ukotvit jeden nebo více sloupců.

Poznámka : Pokud chcete ukotvit nebo uvolnit sloupce v datovém listu, je nutné nejprve otevřít tabulku, dotaz nebo formulář v zobrazení datového listu.

Ukotvení jednoho nebo více sloupců

 1. Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete ukotvit.

  Chcete-li vybrat jeden sloupec, klepněte na jeho záhlaví. Pokud chcete vybrat sousedící sloupce, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na záhlaví dalších sloupců. Nelze vybrat nesousedící sloupce. Případné další sloupce vyberte a ukotvěte samostatně.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a potom na příkaz Ukotvit sloupce v místní nabídce.

  Poznámka : Všechny sloupce, které ukotvíte, budou přesunuty doleva oproti všem ostatním sloupcům. Pokud chcete tyto sloupce vrátit do jejich původního umístění, musíte je nejprve uvolnit a každý sloupec přetáhnout na požadované místo.

Uvolnění všech sloupců

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na libovolné záhlaví sloupce a potom na příkaz Uvolnit všechny sloupce v místní nabídce.

Začátek stránky

Změna stylu mřížky a barvy pozadí

Změnou stylu mřížky a barvy pozadí je možné změnit vzhled datového listu. Kromě toho můžete nastavit barvu pozadí tak, aby se u záznamů střídavě měnila. Informace naleznete v části Změna barvy pozadí u každého druhého řádku.

Poznámka : Pokud chcete nastavit styl mřížky nebo barvu pozadí v datovém listu, je nutné nejprve otevřít tabulku, dotaz nebo formulář v zobrazení datového listu.

Nastavení stylu mřížky

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Písmo na šipku vedle tlačítka Mřížka.

 2. Klepněte na požadovaný styl mřížky.

  Tlačítko Mřížka ve skupině Písmo

Nastavení barvy pozadí

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Písmo na šipku vedle tlačítka Barva výplně či pozadí.

 2. Klepněte na požadovanou barvu pozadí.

  Tlačítko Barva výplně či pozadí ve skupině Písmo

Začátek stránky

Výchozí nastavení pro vzhled datového listu

Je možné upravit výchozí hodnoty, které určují počáteční vzhled datového listu. Přizpůsobením výchozích hodnot můžete nastavit standardní výchozí vzhled všech nových datových listů. Toto nastavení můžete změnit v dialogovém okně Možnosti aplikace Access. Nastavení rozložení, které zde provedete, platí pro všechny databáze, nikoli pouze pro aktuální databázi.

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office .

 2. Klepněte na příkaz Možnosti aplikace Access a poté na možnost Datový list.

 3. Nastavte požadované možnosti.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení celkových hodnot sloupců

V některých případech je vhodné zobrazit v dolní části sloupce celkovou hodnotu. Aplikace Office Access 2007 poskytuje nový nástroj nazývaný řádek součtů, který zjednodušuje proces sčítání sloupce dat. Pomocí tohoto řádku lze rovněž provádět jiné výpočty, například zjištění průměru, zjištění počtu položek ve sloupci a vyhledání minimální nebo maximální hodnoty ve sloupci dat.

Řádek souhrnů v datovém listu

Pokud chcete během prohlížení datového listu zobrazit řádek součtů, použijte následující postup:

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Záznamy na tlačítko Souhrny .

  V dolní části datového listu se zobrazí nový řádek se slovem Součet v prvním sloupci.

 2. Klepněte na buňku obsahující slovo Součet.

  Všimněte si, že v buňce je zobrazena šipka.

 3. Klepněte na šipku a vyberte agregační funkci.

  Agregační funkce, které jsou k dispozici, závisí na typu dat ve sloupci. Pokud například sloupec obsahuje finanční údaje, zobrazí se seznam funkcí, jak je zobrazen na předchozím obrázku.

Další informace o použití řádku součtů získáte klepnutím na odkaz v části Viz také v tomto článku.

Začátek stránky

Změna barvy pozadí u každého druhého řádku

V datovém listu můžete nastavit barvu pozadí každého druhého řádku nezávisle na základní barvě pozadí. Nastavením jiné barvy pozadí každého druhého řádku usnadníte rozlišení sousedících řádků.

Poznámka : Pokud chcete změnit barvu pozadí každého druhého řádku v datovém listu, je nutné nejprve otevřít tabulku, dotaz nebo formulář v zobrazení datového listu.

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Písmo na šipku vedle tlačítka Alternativní barva výplně či pozadí.

  Tlačítko Alternativní barva výplně či pozadí ve skupině Písmo

 2. Klepněte na požadovanou barvu pozadí každého druhého řádku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×