Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

Návrat do Centra přístupnosti Office > Přístupnost v PowerPointu

Klíčové doporučené postupy pro vytváření powerpointových prezentací vám můžou také pomoct zpřístupnit vaše prezentace osobám s postižením. Toto téma vysvětluje, proč byste tyto doporučené postupy měli použít, a obsahuje podrobné postupy.

Powerpointový snímek s názvem Příprava akce, který zahrnuje grafický seznam (Stanovení data, Zajištění místa, Pozvání účastníků, Zajištění občerstvení a Kontrola) s fotografií jídelny

Powerpointové prezentace bývají výrazně vizuálně založené. Pokud chcete nevidomým lidem nebo lidem se zhoršeným zrakem usnadnit jejich pochopení, vytvářejte své snímky s ohledem na jejich postižení.

Windows: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových powerpointových prezentací, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, kliparty, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidání alternativního textu ke grafům

Přidání alternativního textu k tabulkám

Zajistěte, aby se obsah snímku četl v zamýšleném pořadí.

K vyhledání snímků s možnými problémy s pořadím čtení použijte Kontrolu přístupnosti.

Když si chce běžný uživatel přečíst snímek, obvykle čte prvky, třeba text nebo obrázek, v pořadí, v jakém se tyto prvky na snímku zobrazují. Oproti tomu čtečka obrazovky čte prvky snímku v pořadí, v jakém se na snímek přidaly, což se může velmi lišit od pořadí, v jakém se prvky zobrazují.

Aby se zajistilo, že se daný obsah bude číst v zamýšleném pořadí ve všech situacích, je důležité zkontrolovat pořadí čtení.

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Při návrhu nového snímku použijte předdefinované rozložení snímku.

Tento tip se týká nově vytvářeného snímku.

PowerPoint obsahuje předdefinovaná rozložení snímků, která se dají použít pro libovolný snímek. Když je použijete pro nový snímek, automaticky se u těchto rozložení ověřuje, jestli bude dané pořadí čtení fungovat ve všech situacích.

Použití předdefinovaných rozložení snímku pro inkluzivní pořadí čtení

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu a popisy ovládacích prvků.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, prohledejte vizuálně snímky prezentace.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Tip : Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na text nebo obrázky s hypertextovým odkazem.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Pokud chcete vyhledat instance s barevným rozlišením, projděte si vizuálně snímky v prezentaci.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Pokud chcete najít nedostatečný barevný kontrast, hledejte text snímku, který jde špatně přečíst nebo jde špatně odlišit od pozadí.

Ujistěte se, jestli je mezi textem a pozadím silný kontrast, aby text viděli i lidé se zhoršeným zrakem. Používejte tmavý text na bílém nebo velmi světlém pozadí, nebo naopak bílý text na tmavém pozadí.

Černobílá schémata usnadňují také barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazců.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Přidání jedinečného nadpisu na každý snímek

Pokud chcete najít snímky, které nemají nadpisy, použijte Kontrolu přístupnosti.

Nevidomí a osoby se zhoršeným zrakem nebo potížemi se čtením se při navigaci spoléhají právě na nadpisy snímků. Seznam nadpisů snímků si můžou rychle prohlédnout zběžným projitím nebo pomocí čtečky obrazovky a pak můžou rovnou přejít na požadovaný snímek.

Použití jedinečných nadpisů snímku

Skrytí nadpisu snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Pokud chcete vyhledat potenciální potíže související s písmem nebo prázdným místem, zkontrolujte, jestli vaše snímky neobsahují přeplněné nebo nečitelné oblasti.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Zpřístupněte videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k vizuálním prvkům a tabulkám v powerpointových prezentacích.

Poznámka : Doporučujeme vkládat text jenom do pole popisu a název nechat prázdný. Pro většinu nejpoužívanějších čteček obrazovky, včetně Předčítání, tak zajistíte to nejvhodnější prostředí. Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Od března 2017 PowerPoint pro počítače PC v Office 365 pomocí inteligentních služeb v cloudu automaticky generuje alternativní text pro fotografie.

Poznámka : Tato funkce je dostupná jenom pro předplatitele Office 365, kteří se zapojili do programu Office Insider. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

PowerPoint negeneruje alternativní text pro kreslené obrázky, jako jsou například kliparty, diagramy nebo ikony.

Pokud chcete zkontrolovat generovaný alternativní text nebo přidat alternativní text k obrázkům bez alternativního textu, jako jsou například kreslené obrázky, udělejte toto:

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek.

 2. Pokud je daným obrázkem fotografie, udělejte tyto kroky.

  1. Výběrem možnosti Upravit alternativní text otevřete podokno Alternativní text.

  2. V podokně Alternativní text zkontrolujte popis v textovém poli.

  3. Pokud chcete navržený text přijmout, zavřete podokno Alternativní text a vraťte se na powerpointový snímek.

   Pokud chcete navržený alternativní text změnit, zadejte do pole požadovaný text.

  4. Zavřete podokno Alternativní text a vraťte se na powerpointový snímek.

 3. Pokud je daným obrázkem ikona, klipart nebo jiný obrázek, který není fotografie, udělejte tyto kroky.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek a vyberte Formát obrázku.

  2. V podokně Formát obrázku vyberte ikonu Velikost a vlastnosti a pak zvolte Alternativní text.

  3. Do textového pole Popis zadejte alternativní text pro obrázek.

  4. Zavřete podokno Formát obrázku a vraťte se na powerpointový snímek.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrázku s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek SmartArt.

 2. Vyberte Velikost a umístění.

 3. V pravém podokně vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidejte alternativní text k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši.

 2. Vyberte Velikost a umístění.

 3. V pravém podokně vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf.

 2. Vyberte Formát oblasti grafu.

 3. V pravém podokně vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky podokna Formát oblasti grafu s poli alternativního textu s popisem vybraného grafu

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na tabulku.

 2. Vyberte Formát obrazce.

 3. V pravém podokně vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Alternativní text.

 5. Zadejte popis a název.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybrané tabulky

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky v powerpointových prezentacích.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a pak klikněte pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Hypertextový odkaz.
  Vámi vybraný text se zobrazí v poli Zobrazený text. Jedná se o text hypertextového odkazu.

 3. V případě potřeby text hypertextového odkazu změňte.

 4. V poli Adresa zadejte popisnou adresu hypertextového odkazu.

 5. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

  Tip : Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Snímek obrazovky dialogu Vložit hypertextový odkaz

Použití přístupnějšího návrhu snímku

 1. Na kartě Návrh ve skupině Motivy vyberte motiv Office.
  Motiv Office je navržený pro přístupnější barvy, kontrast a písma. Je taky navržený tak, aby byl obsah snímku pro čtečky obrazovky čitelnější.

Snímek obrazovky Motiv Office na kartě Návrh

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Nástroje tabulky – Návrh zaškrtněte ve skupině Možnosti stylů tabulek políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky zaškrtávacího políčka Se záhlavím ve skupině Možnosti stylů tabulek na kartě Návrh ve skupině Nástroje tabulky

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Písmo, která obsahuje možnosti pro typ, velikost, styl a barvu písma, vyberte požadované možnosti formátování.

Snímek obrazovky se skupinou Písmo na kartě Domů

Zpřístupnění snímků

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější snímky powerpointových prezentací.

Použití jedinečných nadpisů snímku

 1. Výběrem možnosti Obnovit ve skupině Snímky na kartě Domů obnovte všechny zástupné symboly vybraného snímku.

 2. Na snímku v poli Nadpis zadejte jedinečný název.

Snímek obrazovky příkazu Obnovit ve skupině Snímky na kartě Domů

Skrytí nadpisu snímku

I když nadpis na snímku skryjete, měl by se dále dát přečíst čtečkami obrazovky.

 1. Na kartě Domů vyberte ve skupině Kreslení tlačítko Uspořádat a pak vyberte Podokno výběru.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. V podokně Výběr klikněte vedle textového pole Název na ikonu oka.

Snímek obrazovky Podokno výběru zobrazující ikonu oka vedle zástupného symbolu pro nadpis

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

 1. Na kartě Domů vyberte ve skupině Kreslení tlačítko Uspořádat a pak vyberte Podokno výběru.
  V podokně Výběr se zobrazuje seznam objektů na snímku v opačném pořadí. Při čtení tohoto snímku čte čtečka obrazovky objekty v opačném pořadí uvedeném v podokně Výběr.

 2. Pokud chcete pořadí čtení změnit, přetáhněte položky na požadované místo nebo vyberte položku a pak vyberte tlačítko Přenést blíž nebo Přenést dál.

Snímek obrazovky podokna výběru se seznamem všech objektů na snímku v obráceném pořadí

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint 2016 podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

Vkládání a přehrávání titulků a skrytých titulků uložených v souborech oddělených od videa podporuje v současné době jen PowerPoint pro Windows. U všech ostatních edicí aplikace PowerPoint (např. PowerPoint pro Mac nebo pro mobilní zařízení) je třeba titulky nebo skryté titulky zakódovat do videa ještě před jeho vložením do PowerPointu.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší v závislosti na operačním systému, který používáte. Každý operační systém obsahuje nastavení, pomocí kterého se dá zobrazení titulků nebo skrytých titulků upravit. 

Titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkce Komprimovat multimédia nebo Optimalizovat kompatibilitu multimédií nezachovají. Ani když prezentaci uložíte jako video, se do ukládaného videa nezahrnou titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy ve vložených videích.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby byly vaše powerpointové prezentace přístupné, zajistěte splnění těchto podmínek:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Videa s dialogem obsahují také titulky nebo skryté titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo sluchově postižené uživatele.

Použití předdefinovaných rozložení snímku pro inkluzivní pořadí čtení

V PowerPointu jsou předdefinovaná rozložení snímků, která obsahují zástupné symboly pro text, videa, obrázky, kliparty a další prvky. Obsahují také veškeré formátování, například barvy motivu, písma a efekty. Aby se zajistilo, že snímky budou přístupné, jsou předdefinovaná rozložení navržená tak, aby pořadí čtení bylo stejné pro běžné uživatele i pro uživatele používající technologie, jako jsou třeba čtečky obrazovky.

Pokud chcete použít rozložení snímku, postupujte takto.

 1. Na kartě Domů klikněte na Normální.

 2. V podokně Miniatura vyhledejte místo, kam chcete přidat nový snímek. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Nový snímek. Kliknutím na nový snímek ho vyberte.

 3. Na kartě Domů kliknutím na Rozložení otevřete galerii a vyberte požadované rozložení snímku. PowerPoint automaticky použije toto rozložení pro nový snímek.

 4. Přejděte na nový snímek a přidejte požadovaný nadpis a obsah.

Další informace

Mac: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových powerpointových prezentací, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, kliparty, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidání alternativního textu ke grafům

Přidání alternativního textu k tabulkám

Zajistěte, aby se obsah snímku četl v zamýšleném pořadí.

K vyhledání snímků s možnými problémy s pořadím čtení použijte Kontrolu přístupnosti.

Když si chce běžný uživatel přečíst snímek, obvykle čte prvky, třeba text nebo obrázek, v pořadí, v jakém se tyto prvky na snímku zobrazují. Oproti tomu čtečka obrazovky čte prvky snímku v pořadí, v jakém se na snímek přidaly, což se může velmi lišit od pořadí, v jakém se prvky zobrazují.

Aby se zajistilo, že se daný obsah bude číst v zamýšleném pořadí ve všech situacích, je důležité zkontrolovat pořadí čtení.

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Při návrhu nového snímku použijte předdefinované rozložení snímku.

Tento tip se týká nově vytvářeného snímku.

PowerPoint obsahuje předdefinovaná rozložení snímků, která se dají použít pro libovolný snímek. Když je použijete pro nový snímek, automaticky se u těchto rozložení ověřuje, jestli bude dané pořadí čtení fungovat ve všech situacích.

Použití předdefinovaných rozložení snímku pro inkluzivní pořadí čtení

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu a popisy ovládacích prvků.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, prohledejte vizuálně snímky prezentace.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Tip : Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na text nebo obrázky s hypertextovým odkazem.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Pokud chcete vyhledat instance s barevným rozlišením, projděte si vizuálně snímky v prezentaci.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Pokud chcete najít nedostatečný barevný kontrast, hledejte text snímku, který jde špatně přečíst nebo jde špatně odlišit od pozadí.

Text v prezentaci by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Barvoslepým lidem pomáhají rozlišovat mezi barvami černobílá schémata.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Každému snímku dejte jedinečný nadpis a zkontrolujte pořadí čtení obsahu snímků.

Pokud chcete najít snímky, které nemají nadpisy, použijte Kontrolu přístupnosti.

Nevidomí a osoby se zhoršeným zrakem nebo potížemi se čtením se při navigaci spoléhají právě na nadpisy snímků. Seznam nadpisů snímků si můžou rychle prohlédnout zběžným projitím nebo pomocí čtečky obrazovky a pak můžou rovnou přejít na požadovaný snímek.

Čtečka obrazovky přečte obsah snímku v určitém pořadí, včetně nadpisu, textu a alternativního textu pro obrazce a obsahu tabulky. Důležité je ujistit se, že se obsah snímků čte ve vámi zamýšleném pořadí.

Použití jedinečných nadpisů snímku

Skrytí nadpisu snímku

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Pokud chcete vyhledat potenciální potíže související s písmem nebo prázdným místem, zkontrolujte, jestli vaše snímky neobsahují přeplněné nebo nečitelné oblasti.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Vytvoření seznamů s odrážkami

Vytvoření uspořádaných seznamů

Zpřístupněte videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k vizuálním prvkům a tabulkám v powerpointových prezentacích.

Poznámka : Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou kliparty, snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nemohou vidět.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek.

 2. Vyberte Formát obrázku.

 3. V pravém podokně vyberte Velikost a vlastnosti a pak vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrázku s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek SmartArt.

 2. Vyberte Formát obrázku SmartArt a pak vyberte Možnosti obrazce.

 3. V pravém podokně vyberte Velikost a vlastnosti a pak vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Následující postup použijte pro přidání alternativního textu k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši.

 2. Vyberte Formát obrazce.

 3. V pravém podokně vyberte Velikost a vlastnosti a pak vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf.

 2. Vyberte Formát oblasti grafu.

 3. V pravém podokně vyberte Možnosti grafu a pak vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text.

 5. Zadejte popis a název.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky podokna Formát oblasti grafu s poli alternativního textu s popisem vybraného grafu

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na tabulku.

 2. Vyberte Formát obrazce.

 3. V pravém podokně vyberte Možnosti obrazce a pak vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text.

 5. Zadejte popis a název.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybrané tabulky

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky v powerpointových prezentacích.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a pak klikněte pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Hypertextový odkaz.
  Vámi vybraný text se zobrazí v poli Zobrazený text. Jedná se o text hypertextového odkazu.

 3. V případě potřeby text hypertextového odkazu změňte.

 4. V poli Adresa zadejte cílovou adresu hypertextového odkazu.

 5. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

  Tip : Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Snímek obrazovky dialogového okna Vložit hypertextový odkaz

Použití přístupnějšího návrhu snímku

 1. Na kartě Návrh vyberte motiv Office.
  Motiv Office je navržený pro přístupnější barvy, kontrast a písma. Je taky navržený tak, aby byl obsah snímku pro čtečky obrazovky čitelnější.

Snímek obrazovky Motiv Office na kartě Návrh

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Návrh tabulky zaškrtněte políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky se zaškrtávacím políčkem Se záhlavím na kartě Návrh tabulky

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Písmo, která obsahuje možnosti pro typ, velikost, styl a barvu písma, vyberte možnosti formátování.

Snímek obrazovky se skupinou Písmo na kartě Domů

Vytvoření seznamů s odrážkami

 1. Umístěte kurzor kamkoli do snímku.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Odrážky.

 4. Do seznamu s odrážkami zadejte jednotlivé položky odrážek.

Snímek obrazovky s dostupnými styly odrážek, které jsou k dispozici, když vyberete šipku u tlačítka Odrážky

Vytvoření uspořádaných seznamů

 1. Umístěte kurzor kamkoli do snímku.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Číslování.

 4. Zadejte postupné kroky.

Snímek obrazovky s dostupnými styly číslování, které jsou k dispozici, když vyberete šipku u tlačítka Číslování

Zpřístupnění snímků

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější snímky powerpointových prezentací.

Použití jedinečných nadpisů snímku

 1. Výběrem možnosti Obnovit ve skupině Snímky na kartě Domů obnovte všechny zástupné symboly vybraného snímku.

 2. Na snímku v poli Nadpis zadejte jedinečný název.

Snímek obrazovky příkazu Obnovit ve skupině Snímky na kartě Domů

Skrytí nadpisu snímku

Pokud chcete nadpis na snímku skrýt, ale chcete, aby ho i přesto mohla přečíst čtečka obrazovky, použijte tento postup:

 1. Na kartě Domů vyberte ve skupině Kreslení tlačítko Uspořádat a pak vyberte Podokno výběru.

 2. V podokně Výběr klikněte vedle textového pole Název na ikonu oka.

Snímek obrazovky Podokno výběru zobrazující ikonu oka vedle zástupného symbolu pro nadpis

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

 1. Na kartě Domů vyberte ve skupině Kreslení tlačítko Uspořádat a pak vyberte Podokno výběru.

 2. Podokno výběru obsahuje seznam objektů na snímku v opačném pořadí. Objekty se přečtou pozpátku, od poslední položky v seznamu po první položku v seznamu.

 3. Pokud chcete pořadí čtení změnit, přetáhněte v podokně výběru položky do požadovaného umístění. Nebo v podokně výběru vyberte položku a na kartě Domů vyberte Uspořádat. Potom vyberte Přenést do popředí nebo Přenést do pozadí.

Snímek obrazovky podokna výběru se seznamem všech objektů na snímku v obráceném pořadí

Použití předdefinovaných rozložení snímku pro inkluzivní pořadí čtení

V PowerPointu jsou předdefinovaná rozložení snímků, která obsahují zástupné symboly pro text, videa, obrázky, kliparty a další prvky. Obsahují také veškeré formátování, například barvy motivu, písma a efekty. Aby se zajistilo, že snímky budou přístupné, jsou předdefinovaná rozložení navržená tak, aby pořadí čtení bylo stejné pro běžné uživatele i pro uživatele používající technologie, jako jsou třeba čtečky obrazovky.

Pokud chcete použít rozložení snímku, postupujte takto.

 1. Na kartě Domů klikněte na Normální.

 2. V podokně Miniatura vyhledejte místo, kam chcete přidat nový snímek. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Nový snímek. Kliknutím na nový snímek ho vyberte.

 3. Na kartě Domů kliknutím na Rozložení otevřete galerii a vyberte požadované rozložení snímku. PowerPoint automaticky použije toto rozložení pro nový snímek.

 4. Přejděte na nový snímek a přidejte požadovaný nadpis a obsah.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint 2016 podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

Titulky nebo skryté titulky je nutné do videa zakódovat před jeho vložením do aplikace PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky nebo skryté titulky, které jsou uložené v samostatném souboru mimo videosoubor.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší v závislosti na operačním systému, který používáte. Každý operační systém obsahuje nastavení, pomocí kterého se dá zobrazení titulků nebo skrytých titulků upravit. 

Titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkce Komprimovat multimédia nebo Optimalizovat kompatibilitu multimédií nezachovají. Ani když prezentaci uložíte jako video, se do ukládaného videa nezahrnou titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy ve vložených videích.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby byly vaše powerpointové prezentace přístupné, zajistěte splnění těchto podmínek:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Videa s dialogem obsahují také titulky nebo skryté titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo sluchově postižené uživatele.

Další informace

iOS: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových powerpointových prezentací, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v prezentaci by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Zpřístupněte videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Použití přístupnějšího návrhu snímku

 1. Vyberte snímek.

 2. Kartu Domů otevřete klepnutím na ikonu Další na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Klepněte na Domů > Návrh.

 4. Klepněte na příkaz Motivy.

Poznámka : Tyto motivy jsou navržené pro přístupnější barvy, kontrast a písma. Dále jsou navržené tak, aby byl obsah snímku pro čtečky obrazovky čitelnější.

Příkaz Motivy s vybranou možností Ion

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Kartu Tabulka otevřete klepnutím na ikonu Další na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. U příkazu Možnosti stylů klepněte na šipku doprava.

 4. Možnost Řádek záhlaví vyberte tak, že na ni klepnete.

 5. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Příkaz Možnosti stylu s vybranou možností Se záhlavím

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Kartu Domů otevřete klepnutím na ikonu Další na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Karta Domů nabízí řadu možností formátování, včetně typu, velikosti, stylu a barvy písma. Vyberte požadované možnosti formátování.

Karta Domů s možnostmi stylu písma

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint 2016 podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

Titulky nebo skryté titulky je nutné do videa zakódovat před jeho vložením do aplikace PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky nebo skryté titulky, které jsou uložené v samostatném souboru mimo videosoubor.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší v závislosti na operačním systému, který používáte. Každý operační systém obsahuje nastavení, pomocí kterého se dá zobrazení titulků nebo skrytých titulků upravit. 

Titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkce Komprimovat multimédia nebo Optimalizovat kompatibilitu multimédií nezachovají. Ani když prezentaci uložíte jako video, se do ukládaného videa nezahrnou titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy ve vložených videích.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby byly vaše powerpointové prezentace přístupné, zajistěte splnění těchto podmínek:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Videa s dialogem obsahují také titulky nebo skryté titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo sluchově postižené uživatele.

Další informace

Android: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových powerpointových prezentací, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, kliparty, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidání alternativního textu ke grafům

Přidání alternativního textu k tabulkám

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v prezentaci by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Zpřístupněte videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k vizuálním prvkům a tabulkám v powerpointových prezentacích.

Poznámka :  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou kliparty, snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nemohou vidět.

 1. Vyberte obrázek.

 2. Kartu Obrázek otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na příkaz Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis a název. Vaše změny se automaticky uloží.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Obrázek

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Vyberte obrázek SmartArt.

 2. Kartu SmartArt otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na příkaz Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis a název. Vaše změny se automaticky uloží.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidejte alternativní text k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Vyberte obrazec.

 2. Kartu Obrazec otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na příkaz Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis a název. Vaše změny se automaticky uloží.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Obrazec

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Vyberte graf.

 2. Kartu Graf otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na příkaz Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis a název. Vaše změny se automaticky uloží.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Graf

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Klepněte na libovolné místo v tabulce.

 2. Kartu Tabulka otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. V pravém podokně vyberte Možnosti obrazce a pak vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Posuňte se dolů na příkaz Alternativní text a klepněte na něj.

 5. Zadejte popis a název. Vaše změny se automaticky uloží.

  Tip : Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Tabulka

Použití přístupnějšího návrhu snímku

 1. Vyberte snímek.

 2. Kartu Domů otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Klepněte na Domů > Návrh.

 4. U příkazu Motivy klepněte na šipku doprava.

Poznámka : Tyto motivy jsou navržené pro přístupnější barvy, kontrast a písma. Dále jsou navržené tak, aby byl obsah snímku pro čtečky obrazovky čitelnější.

Příkaz Motivy s možnostmi motivů

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Kartu Tabulka otevřete klepnutím na šipku dolů na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. U příkazu Možnosti stylů klepněte na šipku doprava.

 4. Možnost Řádek záhlaví vyberte tak, že na ni klepnete.

  Tip : Pokud je možnost vybraná, zobrazuje se šedě.

 5. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Příkaz Možnosti stylu s vybranou možností Se záhlavím

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Kartu Domů otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Karta Domů nabízí řadu možností formátování, včetně typu, velikosti, stylu a barvy písma. Vyberte požadované možnosti formátování.

Karta Domů s možnostmi stylu písma

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint 2016 podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

Titulky nebo skryté titulky je nutné do videa zakódovat před jeho vložením do aplikace PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky nebo skryté titulky, které jsou uložené v samostatném souboru mimo videosoubor.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší v závislosti na operačním systému, který používáte. Každý operační systém obsahuje nastavení, pomocí kterého se dá zobrazení titulků nebo skrytých titulků upravit. 

Titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkce Komprimovat multimédia nebo Optimalizovat kompatibilitu multimédií nezachovají. Ani když prezentaci uložíte jako video, se do ukládaného videa nezahrnou titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy ve vložených videích.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby byly vaše powerpointové prezentace přístupné, zajistěte splnění těchto podmínek:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Videa s dialogem obsahují také titulky nebo skryté titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo sluchově postižené uživatele.

Další informace

Office Online: Doporučené postupy pro zpřístupnění prezentací v PowerPointu Online

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových prezentací v PowerPointu Online, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, kliparty, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, vložené objekty a videa.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti v PowerPointu Online.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo vloženým videím

Přidání alternativního textu k tabulkám

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, prohledejte vizuálně snímky prezentace.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Změna textu hypertextového odkazu

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Pokud chcete vyhledat instance s barevným rozlišením, projděte si vizuálně snímky v prezentaci.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Formátování textu pro zpřístupnění

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Pokud chcete najít nedostatečný barevný kontrast, hledejte text snímku, který jde špatně přečíst nebo jde špatně odlišit od pozadí.

Text v prezentacích by měl být čitelný tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Přidejte na každý snímek jedinečný nadpis.

Pokud chcete vyhledat snímky bez nadpisů, použijte Kontrolu přístupnosti v PowerPointu Online.

Lidé používající čtečky obrazovky a další technologie usnadnění uslyší čtení textů, obrazců a obsahu v určitém pořadí. Proto je vhodné používat v PowerPointu Online rozložení snímků, aby čtečky obrazovky četly objekty v logickém pořadí.

Nevidomí a osoby se zhoršeným zrakem nebo potížemi se čtením se při navigaci spoléhají právě na nadpisy snímků. Seznam nadpisů snímků si můžou rychle prohlédnout zběžným projitím nebo pomocí čtečky obrazovky a pak můžou rovnou přejít na požadovaný snímek.

Použití logického pořadí čtení

Použití jedinečných nadpisů snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Pokud chcete zkontrolovat, jestli tabulky neobsahují rozdělené nebo sloučené buňky, vnořené tabulky nebo zcela prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti v PowerPointu Online.

Čtečky obrazovky sledují svou aktuální polohu v tabulce tím, že počítají její buňky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky, buňka je sloučená nebo rozdělená, ztratí čtečka obrazovky přehled o počtu buněk a nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Uživatele čteček obrazovky také mohou splést prázdné řádky nebo sloupce tabulky, protože vedou k mylnému dojmu, že v tabulce už nic jiného není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Pokud chcete vyhledat potenciální potíže související s písmem nebo prázdným místem, zkontrolujte, jestli vaše snímky neobsahují přeplněné nebo nečitelné oblasti.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Přidání alternativního textu k obrázkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k obrázkům a tabulkám v prezentacích v PowerPointu Online.

Poznámka : Doporučujeme vkládat text jenom do pole popisu a název nechat prázdný. Pro většinu nejpoužívanějších čteček obrazovky, včetně Předčítání, tak zajistíte to nejvhodnější prostředí. Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

 1. Vyberte obrázek, například obrázek, klipart nebo snímek.

 2. V Nástrojích obrázku vyberte kartu Formát.

 3. Ve skupině Vlastnosti vyberte Alternativní text.

 4. V okně Alternativní text zadejte popis.

Snímek obrazovky dialogu Alternativní text s poli Název a Popis

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Vyberte obrázek SmartArt.

 2. V části Nástroje obrázku SmartArt vyberte kartu Návrh.

 3. Ve skupině Vlastnosti vyberte Alternativní text.

 4. V okně Alternativní text zadejte popis.

Snímek obrazovky znázorňuje kartu Návrh v části Nástroje obrázku SmartArt s kurzorem ukazujícím na možnost Alternativní text.

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo vloženým videím

 1. Vyberte obrazec nebo video.

 2. V Nástrojích kreslení vyberte kartu Formát.

 3. Ve skupině Vlastnosti vyberte Alternativní text.

 4. V okně Alternativní text zadejte popis.

Snímek obrazovky znázorňuje kartu Formát v části Nástroje kreslení s kurzorem ukazujícím na možnost Alternativní text.

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Umístěte kurzor do buňky v tabulce.

 2. V Nástrojích tabulky vyberte kartu Rozložení.

 3. Ve skupině Vlastnosti vyberte Alternativní text.

 4. V okně Alternativní text zadejte popis.

Snímek obrazovky znázorňuje kartu Rozložení v části Nástroje tabulky s kurzorem ukazujícím na možnost Alternativní text.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a tabulek

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a tabulky v prezentacích v PowerPointu Online.

Přidání textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, pak klikněte pravým tlačítkem a vyberte Odkaz.

  Vámi vybraný text se zobrazí v poli Zobrazovaný text. Jedná se o text hypertextového odkazu.

  Tip : Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

 2. Do pole Adresa zadejte nebo vložte cílovou adresu URL.

 3. Vyberte Vložení.

Snímek obrazovky znázorňuje dialogové okno Odkaz, ve kterém můžete zadat zobrazovaný text a informace o adrese pro hypertextové odkazy.

Změna textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text hypertextového odkazu, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit odkaz.

 2. V poli Zobrazovaný text upravte text, který se má pro hypertextový odkaz zobrazovat.

 3. Vyberte OK.

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky, abyste zobrazili Nástroje tabulky.

 2. Na kartě Návrh v Nástrojích tabulky vyberte Řádek záhlaví.

 3. Do záhlaví zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky skupiny Možnosti stylu tabulky na kartě Návrh v části Nástroje tabulky s vybranou možností Řádek záhlaví

Zpřístupnění snímků

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější snímky prezentací v PowerPointu Online.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Motiv Office je navržený pro přístupnější barvy, kontrast a písma. Dále je navržený tak, aby byl obsah snímku pro čtečky obrazovky čitelnější.

 • Na kartě Návrh ve skupině Motivy vyberte Motiv Office.

Snímek obrazovky Motiv Office na kartě Návrh

Tady je několik tipů pro zlepšení viditelnosti:

 • Vyhněte se použití oranžové, červené a zelené barvy v šabloně a textu.

 • Ke zvýraznění bodů zájmu použijte v grafech místo barev vzorky.

 • Informace zvýrazněte pomocí kroužkování nebo animace a nespoléhejte na laserová ukazovátka nebo barvy.

 • Snažte se dosáhnout vysokého celkového kontrastu prezentace.

Použití logického pořadí čtení

Pokud vaše snímky obsahují objekty, které nejsou součástí šablony snímků, musíte je uspořádat v logickém pořadí. Objekty se čtou v pořadí, ve kterém jste je vytvářeli. V čtečce obrazovky to nemusí dávat smysl.

Jednodušší je vyzkoušet pořadí čtení v desktopovém PowerPointu, protože můžete pořadí objektů změnit v podokně výběru. V PowerPointu Online můžete změnit pořadí objektů na snímku tak, že je zkopírujete a vložíte.

 • Pokud chcete pořadí objektů na snímku vyzkoušet, vyberte objekt a pak opakovaným stisknutím klávesy Tab přepínejte fokus mezi jednotlivými objekty.

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Písmo, která obsahuje možnosti pro typ, velikost, styl a barvu písma, vyberte požadované možnosti formátování.

Pokud chcete zlepšit přístupnost textu, zvažte tyto nápady:

 • K barevnému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení. Barvoslepým lidem tak umožníte zjistit, že text je odkazem, i když jeho barvu nevidí.

 • Pokud se k indikaci stavu používají barvy, přidejte obrazce. Pokud třeba označujete správný výsledek zelenou barvou, přidejte symbol zaškrtnutí, a pro špatný výsledek označený červeně přidejte velké X.

Použití jedinečných nadpisů pro snímky

 1. Vyberte snímek bez nadpisu.

 2. Na kartě Domů vyberte ve skupině Snímky možnost Rozložení.

 3. V dialogovém okně Rozložení snímku vyberte rozložení snímku, které obsahuje zástupný symbol nadpisu, a vyberte Změnit rozložení. Přidá se nový snímek.

 4. Do zástupného symbolu nadpisu zadejte jedinečný název.

Poznámka : Aby byl nadpis přístupný, nemusí být nutně viditelný. Například uživatelé, kteří používají čtečku obrazovky, uslyší nadpis snímku, i když není viditelný. V desktopovém PowerPointu 2016 můžete pomocí podokna výběru zapnout nebo vypnout viditelnost nadpisů a dalších objektů na snímku.

Snímek obrazovky znázorňuje kartu Domů s kurzorem ukazujícím na možnost Rozložení ve skupině Snímky.

Použití Kontroly přístupnosti v PowerPointu Online

 1. Vyberte kartu Revize.

 2. Vyberte Zkontrolovat přístupnost.

  Snímek obrazovky znázorňuje kartu Revize s kurzorem ukazujícím na možnost Zkontrolovat přístupnost.

 3. Prohlédněte si výsledky v podokně Kontrola přístupnosti. Výsledky jsou uspořádané podle závažnosti zjištěného problému:

  • Chyby. Obsah je pro osoby s postižením velmi obtížně srozumitelný nebo úplně nesrozumitelný.

  • Upozornění. Obsah je pro osoby s postižením obtížně srozumitelný.

  • Tipy. Tipy upozorňují na případy, kdy je obsah pro osoby se zdravotním postižením sice srozumitelný, ale mohl by být lépe uspořádaný nebo prezentovaný, aby byl přístupnější.

 4. Opravte problémy.

Poznámka : Kontrola přístupnosti zkontroluje dokument a najde všechny problémy, které se dají opravit v prohlížeči. Pokud chcete dokument kompletně zkontrolovat, otevřete ho v aplikaci na počítači a použijte desktopovou verzi Kontroly přístupnosti pro Windows nebo Mac.

Další informace

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×