Určení rozměrů pomocí okna Velikost a umístění

Určení rozměrů pomocí okna Velikost a umístění

 • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazit na položku Podokna úloh a potom na položku Velikost a umístění.

Vyberte obrazec, pro který chcete zobrazit a upravit informace.

Určení výšky a šířky obrazce

Okno Velikost a umístění obsahuje pole po výšku a šířku, do kterých lze zadat přesné číslo a měrnou jednotku.

Představme si například, že máte obdélníkový stolek, který chcete umístit do diagramu uspořádání kanceláře. Rozměry stolku jsou 900 mm x 500 mm. Po přetažení obdélníkového stolu ze vzorníku Kancelářský nábytek vidíte, že má rozměry 1000 mm x 1800 mm. Místo zmenšení obrazce stolu pomocí úchytů pro změnu velikosti můžete jeho přesnou velikost nastavit v okně Velikost a umístění.

 1. Vyberte obrazec stolu na stránce výkresu.

 2. V okně Velikost a umístění vyberte hodnotu v poli Šířka (1000 mm), nahraďte ji hodnotou 900 mm a stiskněte klávesu ENTER.

  Neoddělujte čárkou hodnoty různých jednotek, například stopy a palce. V tom případě by aplikace Visio zobrazila chybu.

  Můžete používat různé měrné jednotky. Můžete například zadat 21 cm nebo 583 b.

 3. Vyberte hodnotu v poli Výška (1800 mm) a nahraďte ji hodnotou 500 mm.

Obrazec stolu nyní přesně znázorňuje velikost skutečného stolu.

Nastavení hodnot pomocí vzorců

Hodnoty v okně Velikost a umístění lze nastavit pomocí matematických rovnic s operátory, jako jsou například:

 • Sčítání (+)

 • Odečítání (-)

 • Násobení (*)

 • Dělení (/)

Stisknutím klávesy ENTER se provede výpočet výsledné hodnoty, která se použije pro obrazec.

Hodnoty X, Y a umístění čepu

Hodnoty polí X a Y představují vzdálenost bodu počátku v diagramu a čepu ve vybraném obrazci.

Bodem počátku je obvykle levý dolní roh stránky výkresu, v některých šablonách však může být bod počátku umístěn jinde. Chcete-li u výkresu zjistit bod počátku, vyberte obrazec a nastavte v polích X a Y hodnotu 0 (nula). Obrazec se posune tak, že jeho čep je umístěn přesně v bodu počátku.

Čep obrazce určuje nejen způsob, jakým hodnoty X a Y nastaví umístění obrazce, ale i bod, okolo něhož se obrazec otáčí. Pokud například chcete, aby se obrazec neotáčel okolo středu, ale okolo některého rohu, určete příslušný roh pomocí rozevíracího seznamu v poli Čep.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×