Určení potřeb zdrojů v návrh projektu

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Můžete identifikovat zdroje potřebu navrženého projektu na vysokou úroveň projektu, podrobné, úroveň úkolu a kombinace obou.

Co chcete udělat?

Poskytnout odhad potřeb zdrojů vysoké úrovně

Poskytnout podrobný odhad potřeb zdrojů

Zadejte nejvyšší úrovně a podrobné odhad potřeb zdrojů

Poskytnout odhad potřeb zdrojů vysoké úrovně

Můžete použít plán zdrojů vysoké úrovně odhady typy zdrojů projektu vyžaduje komunikaci.

 1. V nabídce Snadné spuštění klikněte v části Projekty na odkaz Centrum projektů.

 2. Klepněte na název projektu ve Název projektu sloupce.

 3. Na Projekt karty v Navigace skupinu, klepněte na tlačítko Plán zdrojů .

 4. Na plán karty v Zdroje skupinu, klepněte na tlačítko Vytvořit tým .

 5. Zaškrtněte políčko ve sloupci nalevo od levé pole pro každý pojmenovaný nebo obecný zdroj si myslíte, že projekt bude vyžadovat.

  Poznámka :  Při volbě obecné zdroje, je nutné vybrat prostředky, které slouží \ldblquote < název role >-Poptávky \rdblquote konvenci pojmenování. Další informace naleznete v tématu Vytvoření obecných zdrojů představující potřebám zdrojů .

 6. Klepněte na tlačítko Přidat přesunete prostředky vybrané pole doprava.

 7. Na Tým karty v Tým skupinu, klepněte na tlačítko Uložit a zavřít .

 8. Na plán karty v Rozsah kalendářních dat skupinu, klepněte na tlačítko Rozsah kalendářních dat .

 9. Zadejte From a To data období, během které zdroje jsou nezbytné a klepněte na tlačítko OK .

 10. Na plán v kartě Zobrazení Seskupit, změnit Jednotky práce a Časová osa Nastavení můžete zvolit, jakým způsobem chcete zadat odhad práce. Vyberte například Ekvivalent plného úvazku z Jednotky práce seznamu, a Měsíce z Časová osa seznamu poskytnout odhadovaný počet měsíců zdroje na plný úvazek by být potřebné pro tento projekt.

 11. Na plán v kartě Využití zdrojů skupinu, klepněte na tlačítko Plán zdrojů v Výpočet od seznamu.

 12. Pro každý zdroj v tabulce zadat velikost (v jednotkách práce) vyžaduje jednotlivé zdroje za jednotku časové osy. Například pokud je nastaven měsíců na časové ose, můžete vyplnit tabulku, kterou chcete určit, kolik jednotlivé zdroje bude třeba tento projekt během každého měsíce v zadaném období.

 13. Klepněte na tlačítko Uložit , klepněte na tlačítko Publikovat a potom klepněte na tlačítko Konec ukončení plánu zdrojů.

Začátek stránky

Poskytnout podrobný odhad potřeb zdrojů

Pokud máte více podrobný plán projektu na místě s očekávanou úkoly, data a doby trvání, vám může poskytnout podrobné odhad váš návrh zdrojů potřebám jednoduše přiřazením pojmenované nebo obecných zdrojů k úkolům v projektu návrhu.

Začátek stránky

Zadejte nejvyšší úrovně a podrobné odhad potřeb zdrojů

Pokud znáte pouze podrobnosti projektu, například úkoly, data a doby trvání na určitém místě ve vašem návrhu projektu, můžete použít kombinaci odhady podrobné, na úrovni úkolů a vysoké, projektu odhadu. Začněte přiřazením pojmenované nebo obecných zdrojů k úkolům, které jste definovali v projektu a přidejte odhady vysoké, projektu pomocí plánu zdrojů.

 1. Pojmenované nebo obecného zdroje přiřadit k úkolům, které jste definovali ve vašem návrhu projektu.

 2. Vytvořit plán zdrojů pro zbývající část váš návrh projektu, pokud si nejste jisti podrobnosti úkolu. Další informace naleznete v tématu \ldblquote obsahuje vysoké úrovni odhad potřeb zdrojů \rdblquote části dříve v tomto tématu.

 3. V plánu zdrojů na plán v kartě Využití zdrojů skupinu, klepněte na tlačítko Plán projektu do v Výpočet od seznamu. Zadejte datum, pokud chcete přepínat mezi použitím podrobné odhady úrovni úkolů odhadů, je k dispozici v plánu projektu.

Nyní omezení zdrojů pro tento návrh se být analyzovány pomocí zadaných přiřazení úkolů a odhadu plánu zdrojů po Výpočet od data, kterou jste identifikovali v kroku 3.

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×