Upozornění (pole úkolu)

Pole Upozornění udává, zda aplikace Microsoft Project zjistila potenciální konflikt v plánování s ohledem na datum zahájení, datum dokončení nebo dobu trvání ručně naplánovaný úkol, například problém s Závislosti mezi úkoly nebo Omezení kalendářního data. Informace o potenciálním problému jsou červeně podtrženy. Kliknete-li na toto pole pravým tlačítkem myši, zobrazí se upozornění nebo návrh na vylepšení projektu.

Datový typ:    Pole typu Ano/Ne

Typ položky:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Pokud aplikace Project zjistí potenciální konflikt v plánování u ručně naplánovaného úkolu, zobrazí upozornění a změní nastavení pole Upozornění z hodnoty Ne na hodnotu Ano. Problematické údaje jsou v tomto poli červeně podtrženy.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li vyhledat potenciální konflikty plánování mezi ručně naplánovanými úkoly, přidejte do libovolného seznamu úkolů pole Upozornění. Seřazením, seskupením nebo filtrováním můžete zobrazit všechny úkoly s potenciálními problémy a systematicky je vyřešit. Chcete-li zjistit příčinu konfliktu, klikněte na úkol pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Opravit při kontrole úkolu. Zobrazí se podokno Kontrola úkolu s popisem problému a navrhovaným řešením.

Příklad:    Máte dva ručně naplánované úkoly, které jsou propojeny pomocí závislosti typu Dokončení-Zahájení. U předchůdce jste zadali datum dokončení 4. května a u následníka datum dokončení 5 května. Datum dokončení předchůdce jste poté změnili na 7. května. Protože aplikace Project nemění zadaná kalendářní data ručně naplánovaných úkolů, v plánu je nyní znázorněno, že následník končí 5. května, tedy dva dny před koncem předchůdce, což je zřejmý konflikt plánování. Datum následníka bude červeně podtrženo a pole Upozornění bude přepnuto z hodnoty Ne na hodnotu Ano. Kliknete na tento úkol pravým tlačítkem myši a zvolíte příkaz Opravit při kontrole úkolu.

Poznámky:    Červené podtržení znázorňující potenciální konflikty plánování u ručně naplánovaných úkolů se zobrazuje tak dlouho, dokud nejsou konflikty vyřešeny, nebo dokud se nerozhodnete upozornění úkolu ignorovat. Chcete-li upozornění ignorovat, změňte v poli Ignorovat upozornění hodnotu Ne na hodnotu Ano. Alternativně můžete v podokně Kontrola úkolu zrušit zaškrtnutí políčka Zobrazit indikátory upozornění a návrhů pro tento úkol.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×