Upřesnit možnosti

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Možnosti úprav

Po stisknutí klávesy Enter přesunout výběr     Díky sousední buňky další aktivní buňku po stisknutí klávesy ENTER v aktuální aktivní buňku. V rozevíracím seznamu směr označuje aktivuje, které sousední buňky.

Směr     Díky sousední buňky další aktivní buňku po stisknutí klávesy ENTER v aktuální aktivní buňku. V rozevíracím seznamu směr označuje aktivuje, které sousední buňky.

Automaticky vložit desetinnou     Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit čísla podle desetinných čárek ve výchozím nastavení.

 • Místa     Zadejte počet desetinných míst v poli umístí k označení místa, kam aplikace Microsoft Office Excel automaticky vložit desetinnou čárku v čísla zadaná jako konstanty na listu. Kladné číslo slouží k přesunutí desetinné čárky vlevo; záporné číslo desetinnou čárku doprava. Pokud pole je prázdné nebo je nastavený na hodnotu 0 (nula), budete muset ručně zadat desetinné čárky. Přepsat tuto možnost, zadejte desetinné čárky v buňce, pokud zadáte číslo.

Povolit operace přetažení úchytem a přetažení a přetažení buňky     Vyberte toto zaškrtávací políčko přesunout a zkopírování buněk a jejich dat přetažením. Při zvolení této možnosti můžete taky přetáhnout úchyt ke kopírování dat a vyplnit sousední buňky řadou dat.

 • Upozornění před přepsáním buněk     Pokud přetáhnete buňky na jiné buňky, které obsahují data, zobrazí se zpráva.

Povolit úpravy přímo v buňce     Zaškrtněte toto políčko Povolit úpravy v buňce, poklepejte na buňku, neinstaluje z úpravu obsahu buňky v řádku vzorců.

Oblast dat rozšířit formáty a vzorce     Zaškrtnutím tohoto políčka Automatické formátování nové položky přidá na konec seznamu podle formátu zbytek seznamu. Zkopíruje se i vzorce, které se opakují v každém řádku. Chcete prodloužit, formáty a vzorce musí být alespoň ve třech z pěti posledních řádků předcházejících nový řádek.

Povolení automatické zadávání procent     Vyberte k násobení číslem 100 všechna čísla menší než 1, který zadáte do buňky, které jsou formátovány procentuální formát. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka vynásobte hodnotou 100 všechna čísla, který zadáte do buňky, které jsou formátovány procento formátovat, včetně čísel rovna nebo větší než 1.

Umožnit automatické dokončování hodnot buněk     Provede textové položky, které začnete psát do sloupce dat. Pokud několik prvních písmen, které zadáváte odpovídá existující položky v tomto sloupci, aplikace Excel v zbývajícího textu za vás vyplní.

Ovládání lupy pomocí IntelliMouse     Pokud máte ukazovacího zařízení Microsoft IntelliMouse, nastaví kolečkem s cílem zvětšit místo posuňte se na svůj sešit nebo list s grafem.

Upozornit uživatele dojde potenciálně časově náročný operace     Vyberte, pokud chcete k potvrzení operace ovlivní velký počet buněk a může trvat dlouho zpracovat.

 • Když bude to mít vliv tento počet buněk (v tisících)     Umožňuje určit maximální počet buněk, které jsou ovlivněny operaci bez oznámení. Pokud se to týká více buněk než maximální počet buněk, zobrazí oznámení.

 • Použití systému oddělovače     Vyberte použít tisíců a výchozí desetinných míst. Zrušte zaškrtnutí políčka k zadání alternativní oddělovače.

  • Oddělovač desetinných míst     Chcete-li změnit výchozí oddělovač desetinných míst, zrušte zaškrtnutí políčka Použít oddělovače ze systému, vyberte výchozí oddělovač v poli oddělovač desetinných míst a zadejte oddělovač, který chcete použít.

  • Tisíců oddělovač     Chcete-li změnit výchozí oddělovač tisíců, zrušte zaškrtnutí políčka Použít oddělovače ze systému, vyberte výchozí oddělovač v tisíců oddělovač a potom zadejte oddělovač, který chcete použít.

Vyjímání, kopírování a vkládání

Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení     Výběr textu v aplikaci Excel automaticky zobrazit dialogové okno s zvláštních možností vložíte, jako jsou Pouze formátování a Propojit buňky.

Tlačítka Zobrazit možnosti vložení     Výběr textu v aplikaci Excel automaticky zobrazit dialogové okno s zvláštních možností při vkládání buněk, řádků a sloupců, jako jsou Stejné formátování jako nahoře a Vymazat formátování.

Vyjmout, kopírovat a řazení vložené objekty k buňkám nadřazené     Na listu pořád grafické objekty, tlačítka, textová pole, nakreslených objektů a obrázků s jejich související buňky při každém vyjmutí, kopírování, filtru nebo třídění.

Zobrazení

Zobrazit tento počet posledních dokumentů     Seznam naposledy použitých sešity v části Poslední dokumenty zobrazí, když kliknete na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office tak, aby tyto sešity můžete rychle otevřít. Zadejte počet sešity, které se má zobrazovat v rozevíracím seznamu Zobrazit tento počet posledních dokumentů. Zadejte nebo vyberte kladné číslo mezi 0 a 50.

Jednotek pravítka     Umožňuje vybrat jednotky, které se má zobrazovat na pravítku zobrazení rozložení.

Zobrazit všechna okna na hlavním panelu      Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte více sešitů na hlavním panelu Windows.

Zobrazit řádek vzorců     Slouží k zobrazení řádku vzorců. Do řádku vzorců se zobrazí v horní části listu.

Zobrazit komentáře k funkcím     Zobrazí stručný popis funkcí, které jste vybrali v seznamu funkcí, který se zobrazí při zapnuté funkci Automatické dokončování vzorce.

Zobrazit názvy prvků grafu na webu hover     Zobrazuje název prvek grafu, když umístíte ukazatel myši nad ním.

Zobrazit hodnoty datových bodů na webu hover     Zobrazí hodnotu na datový bod, když umístíte ukazatel myši nad ním.

Položky zobrazit u buněk s komentáři     Vyberte jednu z následujících možností k určení způsobu zobrazení komentářů na listu.

 • Žádné komentáře ani indikátory     Slouží ke skrytí komentáře a indikátory komentářů v buňkách s komentáře připojené.

 • Pouze indikátory a komentáře při přechodu     Po komentáře připojené k buňce se zobrazí v pravém horním rohu buňky trojúhelníček. Komentáře jsou zobrazeny pouze v případě, že umístíte ukazatel myši na buňku obsahující komentář.

 • Komentáře a indikátory     Slouží k zobrazení komentáře a indikátor komentáře, trojúhelníček v pravém horním rohu buňky, pokud jsou komentáře připojené k buňce.

Zobrazit možnosti pro tento sešit

Zobrazit možnosti pro tento sešit     Vyberte sešit v tomto seznamu, který bude to mít vliv následující možnosti.

Zobrazení vodorovného posuvníku     Slouží k zobrazení vodorovného posuvníku na konci listu.

Zobrazit svislý posuvník     Slouží k zobrazení svislý posuvník na pravé straně listu (Pokud používáte režim jazyka zleva doprava) nebo na levé straně (Pokud používáte režim jazyka zprava doleva).

Zobrazit oušek listů     Zobrazí oušek listů, můžete posouvat mezi a vybrat jednotlivé listy. Ouška listů se zobrazí v dolní části okna listu.

Seskupit data v nabídce Automatický filtr     Hierarchické seskupení dat se změní na seznam nehierarchický kalendářních dat v seznamu kalendářních dat v dolní části nabídky automatického filtru data. Například je možné filtrovat jenom dvouciferným letopočtem formátované ručně výběrem dvouciferným letopočtem formátované nehierarchický seznamu.

Položky zobrazit u objektů     Vyberte jednu z následujících možností pro zobrazení nebo skrytí grafické objekty v sešitu.

 • Všechny     Zobrazí všechny grafické objekty, tlačítka, textová pole, nakreslených objektů a obrázků.

 • Nic (skrýt objekty)     Skryje všechny grafické objekty, tlačítka, textová pole, nakreslených objektů a obrázků. Skryté objekty se nevytisknou.

Zobrazit možnosti pro tento list

Zobrazit možnosti pro tento list    Vyberte list v tomto seznamu, který bude to mít vliv následující možnosti.

Zobrazení záhlaví řádků a sloupců     Zobrazí čísla řádků na levé straně (Pokud používáte režim jazyka zleva doprava) nebo na pravé straně (Pokud používáte režim jazyka zprava doleva) na listu a písmen sloupců v horní části listu.

Zobrazení v buňkách vzorce namísto vypočtených výsledků     Zobrazí vzorců v buňkách místo hodnoty, které vzorci.

Zobrazit konce stránek     Slouží k zobrazení konce stránek, které jsou automaticky nastavit tak, že aplikace Excel.

Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou     Zobrazí hodnotu 0 (nula) do buňky obsahující nulové hodnoty.

Zobrazit symboly přehledu v případě použití     Zobrazí symboly přehledu. Symboly přehledu nejsou zobrazeny, pokud list obsahuje přehled.

Zobrazení mřížky     Slouží k zobrazení mřížky. Tisk mřížky, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Tisk v části Mřížka ve skupině Možnosti listu na kartě Rozložení stránky.

 • Barva čáry mřížky     Nastavení barvy mřížky. Pokud kliknete na tlačítko Automatické barvu mřížky podle barvy textu definované v Ovládacích panelech Windows.

Vzorce

Povolit přepočet ve více vláknech     Vybrané ve výchozím nastavení, tato možnost umožňuje rychlý výpočet pomocí více procesorů. Upozorňujeme, že Excel podporuje pouze pomocí až 64 jádra procesoru.

Počet podprocesů výpočtu     Slouží k určení počtu procesorů použitých při výpočtu.

 • Použití všechny procesory na tomto počítači     Vybrané ve výchozím nastavení používá tuto možnost všechny procesory, které jsou k dispozici v počítači.

 • Ruční     Umožňuje určit počet procesorů, které chcete použít. V dialogovém okně ručně zadejte kladné číslo 1 až 1 024.

Při výpočtech v tomto sešitu

Při výpočtech v tomto sešitu    Vyberte sešit v tomto seznamu, který bude to mít vliv následující možnosti.

Aktualizovat odkazy na další soubory     Vypočítá a aktualizovat vzorce obsahující odkazy na jiné aplikace.

Nastavit přesnost podle zobrazení     Trvale změní uložené hodnoty v buňkách z úplné přesnosti (15 platných číslic) na právě zobrazený formát, včetně počtu desetinných míst.

Použít kalendářní systém 1904     Počáteční datum, ze kterého se počítají všech kalendářních dat od 1. ledna 1900 se změní na 2. ledna 1904.

Uložit hodnoty z vnější spojení     Uloží kopie hodnoty obsažené v dokumentu externí propojený s listem aplikace Excel. Pokud je list obsahující odkazy na velké oblasti dat v externím dokumentu provést neobvyklého částky místa na disku nebo trvá příliš dlouho otevřete, zrušením zaškrtnutí políčka Uložit hodnoty z vnější spojení dá udělat ke zmenšení místa na disku a čas, který je potřeba k otevření práce Karta.

Obecné

Povolit zvukovou signalizaci     Přehraje dostupné zvuky, které jsou přidružené k události programů Microsoft Office, třeba otevření, uložení, tisk souborů a zobrazování chybové zprávy. Zvuky, které jsou připojené k různým událostem můžete změnit v okně Ovládací panely. V systému Microsoft Windows klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na Ovládací panely. Ve Windows Vista klikněte na Hardware a zvuk a potom klikněte na Zvuk. Klikněte na kartu Zvuky. Chcete-li změnit zvuk, který je spojený s události, klikněte na událost programu v seznamu a vyberte zvuk použít. Ve Windows XP klikněte na řeči, zvuky a zvuková zařízení. Klikněte na tlačítko změnit zvukové schéma a potom klikněte na kartu Zvuky. Pokud zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zvukovou signalizaci v jedné aplikaci Office, to je také zapnout nebo vypnout pro všechny ostatní aplikace Office. Zvukovou kartou přehrávaných zvuků většina musí být počítač.

Zpětná animace     Slouží k zobrazení listu pohybu a mění po vložení nebo odstranění buněk, řádků nebo sloupců. Animace může zpomalit videa v některých sítě.

Ignorovat jiné aplikace, které používají Dynamic Data (Exchange DDE)     Zabrání výměny dat s jinými aplikacemi, které používají Dynamic Data (Exchange DDE).

Požádat o aktualizaci automatického propojení     Zobrazí zprávu, která umožňuje před propojené položky se automaticky aktualizují, potvrďte.

Zobrazit chyby v uživatelském rozhraní     Zobrazí chyby v uživatelském rozhraní doplňků, které nainstalovat a používat.

Obsah měřítko pro A4 nebo 8.5 × 11" papíru     U některých zemí nebo oblastí je standardní formát papíru písmeno; jiné standardní velikost je A4. Toto zaškrtávací políčko vyberte, pokud má Excel udělat toto formátování pro standardní formát papíru jiné směrové číslo země (například A4) tak, aby se vytiskly správně na standardní velikost papíru pro vaši zemi nebo oblasti (například písmeno). Tato možnost se týká jenom výtisku. Neovlivňují formátování v dokumentu.

Umístění souborů otevřených při spuštění     Při spuštění Excelu automaticky otevře soubory ve složce, kterou zadáte do tohoto textového pole. Zadejte úplnou cestu ke složce v textovém poli k označení umístění souborů.

Webové možnosti      Nastaví možnosti vypadá a odpoví při zobrazení dat ve webovém prohlížeči dat aplikace Excel.

Možnosti služby     Umožňuje zadat možnosti správy zákazníkovi zpětnou vazbu a dokumentů.

Kompatibilitu s lotusem

Klávesa aplikace Microsoft Office Excel     Nastaví klávesy, která umožňuje přístup k příkazům na pásu karet je součást Fluent systému Microsoft Office.

Klávesy pro navigaci na přechodu     Aktivuje náhradní sadu klávesové zkratky pro navigaci v listu, zadání vzorců, zadání popisků a další akce.

Nastavení kompatibility Lotus

Nastavení kompatibility Lotus     Vyberte list v tomto seznamu, který bude to mít vliv následující možnosti.

Převod výpočtu vzorců     Otevře a vyhodnotí souborů aplikace Lotus 1-2-3 bez ztráty nebo změně informací o. Při zvolení této možnosti aplikace Excel vyhodnotí textové řetězce jako 0 (nula), logické výrazy jsou jako 0 a 1 a kritéria databáze podle pravidel, která se používají v Lotus 1-2-3.

Zadání vzorců přechodu     Převede vzorce, které jsou zadány v Lotus 1-2-3 verze 2.2 na syntaxi syntaxí aplikace Excel a něco v ní názvy, které jsou definované v Excelu se chovají podobně jako názvy, které jsou definované v Lotus 1-2-3.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×