Umožnění uživatelům vyhledávat záznamy výběrem hodnoty ze seznamu

Při navrhování formuláře v aplikaci Access můžete vytvořit Seznam nebo Pole se seznamem, pomocí kterých lze najít záznam výběrem hodnoty v seznamu. Díky tomu mohou uživatelé snadno vyhledávat existující záznamy bez nutnosti zadávat hodnotu do dialogového okna Najít.

Poznámka : 

 • Tento postup vyžaduje, aby byl formulář vázán k tabulce nebo uloženému dotazu. Krok 5 obsahuje další informace o požadovaném postupu v případě, že tomu tak není.

 • Při tomto postupu může vzniknout kód, který bude možné spustit, pouze pokud je databázi udělen důvěryhodný stav. Další informace naleznete v článku Rozhodnutí, zda je databáze důvěryhodná (v angličtině).

Vytvoření seznamu či pole se seznamem

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Ovládací prvky se ujistěte, že je vybráno tlačítko Použít průvodce ovládacích prvků Obrázek tlačítka .

 3. Ve skupině Ovládací prvky klikněte na položku Seznam Vzhled tlačítka nebo Pole se seznamem Vzhled tlačítka .

 4. Ve formuláři klikněte na místo, na které chcete seznam nebo pole se seznamem umístit.

 5. Na první stránce průvodce klikněte na položku Hodnoty pro pole se seznamem/seznam načíst z polí na formuláři (podle výběru se nastaví aktuální záznam formuláře) a potom klikněte na tlačítko Další.

  Možnost Hodnoty pro pole se seznamem/seznam načíst z polí... není k dispozici

  Pokud se možnost Hodnoty pro pole se seznamem/seznam načíst z polí na formuláři (podle výběru se nastaví aktuální záznam formuláře) nezobrazí, pravděpodobnou příčinou je skutečnost, že formulář není vázán k tabulce nebo uloženému dotazu. Formulář musí být vázán k objektu, který je k dispozici v navigačním podokně v části Tabulky nebo Dotazy.

  Provedením následujícího postupu zkontrolujte, zda je formulář vázán k tabulce nebo uloženému dotazu:

  1. Klepnutím na tlačítko Storno průvodce ukončete.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na seznam nebo pole se seznamem, které jste předtím vytvořili, a potom klikněte na příkaz Odstranit.

  3. Pokud není zobrazeno podokno úloh Seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

  4. V horní části seznamu vlastností vyberte v seznamu položku Formulář.

  5. Na kartě Datové v seznamu vlastností se podívejte na pole vlastnosti Zdroj záznamů. Abyste mohli použít postup popsaný v tomto článku, musí toto pole obsahovat název tabulky nebo uloženého dotazu. Je-li pole prázdné, můžete jako zdroj záznamů vybrat existující tabulku nebo dotaz, případně můžete vytvořit nový dotaz, který bude sloužit jako zdroj záznamů. Pokud pole obsahuje příkaz SELECT, máte navíc možnost převést tento příkaz na uložený dotaz. Po dokončení jedné z těchto úloh se při dalším spuštění Průvodce polem se seznamem či Průvodce seznamem možnost Hodnoty pro pole se seznamem/seznam načíst z polí... zobrazí.

   Proveďte jeden z následujících postupů v závislosti na tom, co chcete dělat:

   • Výběr existující tabulky nebo dotazu jako zdroje záznamů

    Pokud víte, že v databázi existuje tabulka nebo dotaz obsahující záznamy, které chcete najít, použijte tento postup k navázání formuláře k danému objektu.

    Poznámka : Pokud pole vlastnosti Zdroj záznamů obsahuje příkaz SELECT, tento příkaz se provedením tohoto postupu trvale odstraní. Příkaz může být vhodné zkopírovat do textového souboru nebo jiného textového editoru pro případ, že byste jej chtěli obnovit.

    1. Klikněte na pole vlastnosti Zdroj záznamů a potom na zobrazenou šipku rozevíracího seznamu.

    2. Vyberte jednu z dostupných tabulek nebo dotazů. Pokud vhodná tabulka nebo dotaz není k dispozici, musíte je před dalším pokračováním vytvořit. Další informace naleznete v článcích Vytváření tabulek v databázi nebo Výběr dat pomocí dotazu (v angličtině).

    3. Uložte formulář a potom opakujte postup na začátku tohoto článku. V průvodci by se nyní měla objevit možnost Hodnoty pro pole se seznamem/seznam načíst z polí na formuláři (podle výběru se nastaví aktuální záznam formuláře).

   • Vytvoření nového uloženého dotazu nebo převod příkazu SELECT na uložený dotaz

    Pokud jsou data, která chcete najít, obsažena ve více než jedné tabulce, budete muset formulář navázat k dotazu, který vybírá data z těchto tabulek.

    1. V poli vlastnosti Zdroj záznamů klikněte na tlačítko Vytvořit Builder button .

     Aplikace Access otevře Tvůrce dotazů.

     • Pokud bylo pole vlastnosti Zdroj záznamů původně prázdné, zobrazí Tvůrce dotazů dialogové okno Zobrazit tabulku a můžete začít s vytvářením nového dotazu. Další informace naleznete v článku Výběr dat pomocí dotazu (v angličtině). Po vytvoření dotazu pokračujte krokem 2.

     • Pokud pole vlastnosti Zdroj záznamů původně obsahovalo příkaz SELECT, tento dotaz se zobrazí v Tvůrci dotazů. Pokračujte krokem 2, čímž jej převedete na uložený dotaz.

    2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zavřít na položku Uložit jako.

    3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte v poli Uložit objekt Dotazn do pro dotaz název.

    4. Ověřte, že je v poli Typ vybrána položka Dotaz, a potom klikněte na tlačítko OK.

    5. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zavřít na položku Zavřít.

    6. Kliknutím na tlačítko Ano uložte změny provedené v dotazu a aktualizujte danou vlastnost.

     Aplikace Access zobrazí formulář v návrhovém zobrazení a změní vlastnost Zdroj záznamů tak, že je zobrazen název nového uloženého dotazu.

    7. Klikněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

    8. Opakujte postup na začátku tohoto článku. V průvodci by se nyní měla objevit možnost Hodnoty pro pole se seznamem/seznam načíst z polí na formuláři (podle výběru se nastaví aktuální záznam formuláře).

 6. Postupujte podle pokynů v průvodci. Na poslední stránce průvodce klikněte na tlačítko Dokončit, čímž zobrazíte seznam nebo pole se seznamem v návrhovém zobrazení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×