Umístění textu ve tvaru nebo textovém poli v aplikaci Word 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Textová pole a většinu obrazců (s výjimkou čáry, spojnice a obrazce Volný tvar ) můžete zahrnout text, který se připojuje k obrazce nebo textového pole a můžete umístit vodorovně nebo svisle nebo omotané. Můžete také změnit okraje textových polí a obrazcích pro optimální mezery, nebo změna velikosti obrazců vešel text nebo změnit směr textu uvnitř obrazce nebo textového pole.

V tomto článku

Vodorovné a svislé umístění textu ve tvaru nebo textovém poli

Zalomení textu v obrazci nebo v textovém poli

Změna okraje mezi textem a okrajem obrazce nebo textového pole

Přizpůsobení velikosti tvaru nebo textového pole textu

Změna směru textu ve tvaru nebo textovém poli

Vodorovné a svislé umístění textu ve tvaru nebo textovém poli

Můžete určit, jak má být text ve tvaru nebo textovém poli zarovnán vodorovně a svisle.

Vodorovné zarovnání

Vodorovný text ve tvarech

 1. Vyberte text, u kterého chcete určit vodorovné umístění.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Odstavec na požadovanou možnost zarovnání.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

Svislé zarovnání

Tvary znázorňující svislé zarovnání textu

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole.

 2. V místní nabídce proveďte jednu z následujících akcí:

  • U tvaru klepněte na příkaz Formát automatického tvaru a potom na kartu Textové pole.

   Poznámka : Karta Textové pole není k dispozici, pokud tvar neobsahuje text.

  • U textového pole klepněte na příkaz Formát textového pole a pak na kartu Textové pole.

 3. Ve skupinovém rámečku Svislé zarovnání klepněte na požadovanou možnost.

Začátek stránky

Zalomení textu v obrazci nebo v textovém poli

Pokud nastavíte zalamování textu, text se ve tvaru nebo textovém poli zobrazí na více řádcích.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího text, který chcete zalomit.

 2. V místní nabídce proveďte jednu z následujících akcí:

  • U tvaru klepněte na příkaz Formát automatického tvaru a potom na kartu Textové pole.

   Poznámka : Karta Textové pole není k dispozici, pokud tvar neobsahuje text.

  • U textového pole klepněte na příkaz Formát textového pole a pak na kartu Textové pole.

 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti zaškrtněte políčko Zalamování řádků uvnitř automatického tvaru.

Začátek stránky

Změna okraje mezi textem a okrajem obrazce nebo textového pole

Vnitřní okraj je změnitelná vzdálenost mezi textem a vnějším ohraničením tvaru nebo textového pole.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího okraj, který chcete upravit.

 2. V místní nabídce proveďte jednu z následujících akcí:

  • U tvaru klepněte na příkaz Formát automatického tvaru a potom na kartu Textové pole.

   Poznámka : Karta Textové pole není k dispozici, pokud tvar neobsahuje text.

  • U textového pole klepněte na příkaz Formát textového pole a pak na kartu Textové pole.

 3. V části vnitřní okraje proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi levým okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Vlevo.

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi pravým okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Vpravo.

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi horním okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Nahoře.

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi dolním okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Dole.

Začátek stránky

Přizpůsobení velikosti tvaru nebo textového pole textu

Velikost tvaru nebo textového pole můžete automaticky zvýšit ve svislém směru tak, aby se do něj vešel obsažený text.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole, jehož rozměry chcete změnit.

 2. V místní nabídce proveďte jednu z následujících akcí:

  • U tvaru klepněte na příkaz Formát automatického tvaru a potom na kartu Textové pole.

   Poznámka : Karta Textové pole není k dispozici, pokud tvar neobsahuje text.

  • U textového pole klepněte na příkaz Formát textového pole a pak na kartu Textové pole.

 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti zaškrtněte políčko Přizpůsobit velikost automatického tvaru textu.

Začátek stránky

Změna směru textu ve tvaru nebo textovém poli

Můžete změnit směr textu v obrazci nebo textovém poli mezi vodorovné ose (zleva doprava) a na svislé ose (shora dolů nebo zdola nahoru).

 1. Poklikejte na obrazec nebo textové pole ho vyberte a otevřete kartu Formát.

 2. Na kartě Formát ve skupině Text klikněte na Směr textu Směr textu . Který vás přesměruje na Směr textu tisknutím listujte tři možnosti.

Skupina text na kartě Formát

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×