Uložení zprávy

Aplikace Microsoft Outlook 2013 a Outlook 2016 poskytuje několik možností uložení e-mailové zprávy. Přijatou zprávu je například možné uložit jako soubor do počítače nebo můžete vytvářenou zprávu uložit jako koncept a dokončit ji později.

Co chcete udělat?

Uložit přijatou zprávu jako soubor

Změnit výchozí formát souboru pro ukládání zpráv

Uložit přijatou zprávu jako dokument aplikace Microsoft Word

Uložit přijatou zprávu jako soubor PDF nebo XPS

Uložit zprávu jako šablonu

Uložit koncept zprávy, která bude dokončená později

Uložení přijaté zprávy jako souboru

 1. Na kartě Soubor klikněte na Uložit jako.

 2. V části Uložit jako kliknutím vyberte, kam chcete soubor uložit.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na požadovaný typ souboru.

Začátek stránky

Změna výchozího formátu souboru pro ukládání zpráv

Outlook podporuje znakovou sadu Unicode, standard kódování znaků, který umožňuje záznam většiny psaných jazyků světa pomocí jedné znakové sady. Pokud pracujete v mezinárodní společnosti nebo sdílíte zprávy nebo položky s osobami, které používají Outlook v počítačích využívající jiné jazyky, můžete v Outlooku využívat podporu kódování Unicode.

Pokud chcete, aby se vám zprávy automaticky ukládaly v kódování Unicode, postupujte takto:

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti.

 2. V levém podokně klikněte na Pošta.

 3. V části Ukládání zpráv zaškrtněte políčko Používat formát Unicode.

Začátek stránky

Uložení přijaté zprávy jako dokumentu aplikace Microsoft Word

Outlook neumí uložit zprávu přímo jako soubor dokumentu Microsoft Wordu. Její obsah ale jde do wordového dokumentu zkopírovat.

Kopírování a vkládání textu zprávy

 1. Otevřete e-mailovou zprávu.

 2. Stisknutím kláves CTRL+A vyberte celý text zprávy.

 3. Stisknutím kláves CTRL+C zkopírujte obsah do schránky systému Windows.

 4. Otevřete dokument aplikace Word.

 5. Stisknutím kláves CTRL+V vložte obsah ze schránky systému Windows do dokumentu.

 6. Ve Wordu klikněte na kartu Soubor a klikněte na Uložit.

 7. Zvolte, kam chcete soubor uložit, zadejte název souboru a klikněte na Uložit.

Uložení záhlaví a textu

Poznámka : V tomto kroku se informace záhlaví umístí do textu zprávy, v pozdějších krocích je tedy možné kopírovat obojí. Zpráva se ve skutečnosti nepřepošle.

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud jste zprávu dosud neotevřeli ve vlastním okně, klikněte na kartě Domů ve skupině Odpovědět na tlačítko Přeposlat.

  • Pokud jste už zprávu otevřeli ve vlastním okně, klikněte na kartě Zpráva ve skupině Odpovědět na tlačítko Přeposlat.

 2. Stisknutím kláves CTRL+A vyberte celý text zprávy.

 3. Stisknutím kláves CTRL+C zkopírujte obsah do schránky systému Windows.

 4. Otevřete dokument aplikace Word.

 5. Stisknutím kláves CTRL+V vložte obsah ze schránky systému Windows do dokumentu.

 6. Ve Wordu klikněte na kartu Soubor a klikněte na Uložit.

 7. Zvolte, kam chcete soubor uložit, zadejte název souboru a klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Uložení přijaté zprávy jako souboru PDF nebo XPS

V aplikaci Outlook 2013 nebo Outlook 2016 nejde uložit zprávu přímo jako soubor PDF. Pomocí informací uvedených v části Uložení přijaté zprávy jako dokumentu Microsoft Wordu ale můžete zprávu uložit ve Wordu a potom nový dokument uložit jako soubor PDF.

Začátek stránky

Uložení zprávy jako šablony

Pro odesílání zpráv obsahujících informace, které se od zprávy ke zprávě nemění, používejte e-mailové šablony. Zprávu můžete vytvořit a uložit jako šablonu a pak používat tuto šablonu. Před odesláním šablony jako zprávy je možné přidat případné nové informace.

Tip :  Další informace o použití šablon najdete v tématu Odeslání e-mailové zprávy založené na šabloně.

 1. Na kartě Domů klikněte na Nový e-mail.

 2. V textu zprávy zadejte požadovaný obsah.

 3. V okně zprávy klikněte na kartu Soubor a potom klikněte na Uložit jako.

 4. V okně Uložit jako klikněte v seznamu Uložit jako typ na Šablona Outlook.

 5. Do rozevíracího pole Název souboru zadejte název šablony a klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Uložení konceptu zprávy, která bude dokončena později

Každá zpráva, kterou vytvoříte, ale neodešlete, se automaticky uloží ve složce Koncepty. K neodeslané zprávě se můžete v aplikaci Outlook vrátit později.

Pokud chcete koncept zprávy uložit ručně, klikněte na kartu Soubor a potom klikněte na Uložit.

Pokud se chcete vrátit k uloženému konceptu, abyste mohli pokračovat ve vytváření zprávy, klikněte ve složce Pošta v podokno složek na složku Koncepty a potom poklikejte na zprávu.

Začátek stránky

Změna časového intervalu nebo umístění ukládání konceptů

Ve výchozím nastavení jsou nedokončené zprávy ukládány do složky Koncepty každé tři minuty. Časový interval nebo umístění lze změnit.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti.

 2. V levém podokně klikněte na Pošta.

 3. V části Ukládání zpráv proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit umístění ukládání konceptů, klikněte v seznamu Uložit do této složky na Koncepty, Doručená pošta, Odeslaná pošta nebo Pošta k odeslání.

  • Pokud chcete změnit frekvenci ukládání konceptů, udělejte jednu z těchto věcí:

   Do pole Automaticky ukládat neodeslané položky po uplynutí tohoto počtu minut zadejte číslo od 1 do 99.

   Do pole Automaticky ukládat neodeslané položky po uplynutí tohoto počtu minut zadejte číslo od 1 do 99.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×