Uložení zprávy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikace Microsoft Outlook poskytuje několik možností uložení e-mailové zprávy. Přijatou zprávu lze například uložit jako soubor do počítače nebo můžete vytvářenou zprávu uložit jako koncept a dokončit ji později.

Co chcete udělat?

Uložit přijatou zprávu jako soubor

Změna výchozího formátu souboru pro ukládání zpráv

Uložení přijaté zprávy jako dokumentu aplikace Microsoft Word

Uložení přijaté zprávy jako souboru PDF nebo XPS

Uložení zprávy jako šablony

Uložit koncept zprávy, která bude dokončena později

Uložení přijaté zprávy jako souboru

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na možnost Uložit jako.

 3. V rozevíracím seznamu Uložit do klepněte na umístění, do kterého chcete soubor uložit.

 4. Do rozevíracího pole Název souboru zadejte název souboru.

 5. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na požadovaný typ souboru.

Začátek stránky

Změna výchozího formátu souboru pro ukládání zpráv

Outlook 2010 podporuje standard kódování znaků, který umožňuje většina ručně psaných jazyků na světě a nelze je pomocí jednoho znaku sady Unicode. Pokud pracujete v mezinárodních organizacích nebo sdílíte zprávy a položky s lidmi, kteří používají Outlook v počítačích v jiných jazycích, můžete využít Podpora kódování Unicode v aplikaci Outlook.

Chcete-li ve výchozím nastavení ukládat zprávy ve standardu Unicode, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. V části ukládání zpráv zaškrtněte políčkokontrolovatPoužít Unicode formát.

Začátek stránky

Uložení přijaté zprávy jako dokumentu aplikace Microsoft Word

Outlook 2010 nemůže uložit zprávu jako soubor dokument aplikace Microsoft Word přímo. Můžete však zkopírujte obsah zprávy do Wordového dokumentu.

Můžete kopírovat text zprávy nebo zahrnout také informace záhlaví. Informace záhlaví obsahují informace na řádcích Od, Komu, Kopie a Předmět.

Kopírování textu zprávy

 1. Otevřete zprávu nebo klikněte na text zprávy v podokně čtení.

 2. Stisknutím kláves CTRL + A vyberte celý text zprávy.

 3. Stisknutím kláves CTRL+C zkopírujte obsah do schránky systému Windows.

 4. Otevřete dokument aplikace Word.

 5. Stisknutím kláves CTRL+V vložte obsah ze schránky systému Windows do dokumentu.

 6. Klikněte na kartu Soubor.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Uložení záhlaví a textu

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Poznámka : V tomto kroku se informace záhlaví umístí do textu zprávy, v pozdějších krocích je tedy možné kopírovat obojí. Zpráva se ve skutečnosti nepřepošle.

  • Pokud jste zprávu dosud neotevřeli ve vlastním okně, klikněte na kartě Domů ve skupině Odpovědět na tlačítko Přeposlat.

  • Pokud jste zprávu již otevřeli ve vlastním okně, klepněte na kartě Zpráva ve skupině Odpověď na tlačítko Předat dál.

 2. Stisknutím kláves CTRL + A vyberte celý text zprávy.

 3. Stisknutím kláves CTRL+C zkopírujte obsah do schránky systému Windows.

 4. Otevřete dokument aplikace Word.

 5. Stisknutím kláves CTRL+V vložte obsah ze schránky systému Windows do dokumentu.

 6. Klikněte na kartu Soubor.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

 8. Můžete zavřít okno aplikace Outlook s obsahem zprávy, kterou jste kopírovali.

Začátek stránky

Uložení přijaté zprávy jako souboru PDF nebo XPS

Můžete nelze uložit přímo zprávu jako soubor PDF v aplikaci Outlook 2010. Můžete však můžete informace v části Uložit přijatou zprávu jako dokument aplikace Microsoft Word uložit zprávu v aplikaci Word a uložit nový dokument jako soubor PDF.

Začátek stránky

Uložení zprávy jako šablony

Pro odesílání zpráv obsahujících informace, které se od zprávy ke zprávě nemění, používejte e-mailové šablony. Zprávu můžete vytvořit a uložit jako šablonu a pak používat tuto šablonu. Před odesláním šablony jako zprávy lze přidat případné nové informace.

Tip : Další informace o použití šablon najdete v tématu odeslání e-mailové zprávy založené na šabloně.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nový na tlačítko Nový e-mail.

Klávesová zkratka:    Pokud chcete vytvořit zprávu, stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + M.

 1. V textu zprávy zadejte požadovaný obsah.

 2. V okně zprávy klikněte nakartusoubor a potom klikněte na Uložit jako.

 3. V dialogovém okně Uložit jako klikněte v seznamu Uložit jako typ na položku Šablona Outlook.

 4. Do rozevíracího pole Název souboru zadejte název šablony a klepněte na tlačítko Uložit.

  Ve výchozím nastavení se šablony ukládají v následujících složkách:

  • Windows 7 a Vista   C:\Users\Username\Appdata\Roaming\Microsoft\Templates

  • Windows XP   C:\Documents a Settings\Uživatelské_jméno\Data Data\Roaming\Microsoft\Templates

Začátek stránky

Uložení konceptu zprávy, která bude dokončena později

Ve výchozím nastavení je každá zpráva, kterou vytvoříte, ale neodešlete, automaticky uložena ve složce Koncepty. K neodeslané zprávě se můžete v aplikaci Outlook vrátit později.

Chcete-li ručně uložit koncept zprávy, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 • Klikněte na kartu Soubor a potom na tlačítko Uložit.

Chcete-li se vrátit k uloženému konceptu a pokračovat ve vytváření zprávy, proveďte následující akci:

 • Ve složce Pošta v navigačním podokně klepněte na složku Koncepty a potom poklepejte na zprávu.

Začátek stránky

Změna časového intervalu nebo umístění ukládání konceptů

Ve výchozím nastavení jsou nedokončené zprávy ukládány do složky Koncepty každé tři minuty. Časový interval nebo umístění lze změnit.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. V části Ukládání zpráv proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Změna umístění ukládání konceptů   

   • V seznamu Uložit do této složky klikněte na položku Koncepty, Doručená pošta, Odeslaná pošta nebo Pošta k odeslání.

  • Změna frekvence ukládání konceptů   

   • Do pole Automaticky ukládat neodeslané položky po uplynutí tohoto počtu minut zadejte číslo od 1 do 99.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×