Uložení zprávy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 poskytuje několik možností uložení e-mailové zprávy. Přijatou zprávu je například možné uložit jako soubor na jednotku pevného disku nebo můžete vytvářenou zprávu uložit jako koncept a dokončit ji později.

Informace o přesunutí zprávy do jiné složky, archivaci položek aplikace Outlook nebo zálohování všech dat aplikace Outlook naleznete v oddílu Viz také připojeném k tomuto článku.

V tomto článku

Uložit přijatou zprávu jako soubor

Změna výchozího formátu souboru pro ukládání zpráv

Uložení přijaté zprávy jako dokumentu aplikace Microsoft Office Word

Uložení přijaté zprávy jako souboru PDF nebo XPS

Uložení zprávy jako šablony

Uložení konceptu zprávy, která bude dokončena později

Změna časového intervalu nebo umístění ukládání nedokončených položek

Uložení přijaté zprávy jako souboru

 1. Klepněte na položku, kterou chcete uložit jako soubor.

 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit jako.

  Poznámka : Pokud je zpráva otevřená a je zobrazena ve vlastním okně, klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na příkaz Uložit jako.

 3. V rozevíracím seznamu Uložit do klepněte na umístění, do kterého chcete soubor uložit.

 4. Do pole Název souboru zadejte název souboru.

 5. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na požadovaný typ souboru.

Začátek stránky

Změna výchozího formátu souboru pro ukládání zpráv

Aplikace Office Outlook 2007 podporuje znakovou sadu Unicode, standard kódování znaků, který umožňuje vyjádření téměř všech psaných jazyků světa pomocí jedné znakové sady. Pokud pracujete v mezinárodní společnosti nebo sdílíte zprávy či položky s osobami, které používají aplikaci Outlook v počítačích spuštěných v jiných jazycích, můžete v aplikaci Outlook využívat podporu kódování Unicode.

Chcete-li ve výchozím nastavení ukládat zprávy v normě Unicode, postupujte takto:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

 2. Na kartě Jiné klikněte na Upřesnit nastavení.

 3. Zaškrtněte políčko Použít při ukládání zpráv formát Unicode.

Začátek stránky

Uložení přijaté zprávy jako dokumentu aplikace Microsoft Office Word

Aplikace Outlook 2007 nemůže e-mailovou zprávu přímo uložit jako soubor dokumentu aplikace Microsoft Office Word. Je však možné kopírovat obsah zprávy do dokumentu aplikace Word.

Můžete kopírovat text zprávy nebo zahrnout také informace záhlaví. Informace záhlaví obsahují informace na řádcích Od, Komu, Kopie a Předmět.

Kopírování textu zprávy

 1. Otevřete e-mailovou zprávu nebo klepněte na text zprávy v podokně čtení.

 2. Stisknutím kláves CTRL+A vyberte celý text zprávy.

 3. Stisknutím kláves CTRL+C zkopírujte obsah do schránky systému Windows.

 4. Otevřete dokument aplikace Office Word.

 5. Stisknutím kláves CTRL+V vložte obsah ze schránky systému Windows do dokumentu.

 6. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit.

  Poznámka : Pokud používáte aplikaci Microsoft Office Word 2003 nebo starší verzi, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit.

Uložení záhlaví a textu

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  Poznámka : V tomto kroku jsou informace záhlaví umístěny do textu zprávy, v pozdějších krocích je tedy možné kopírovat obojí. Zpráva nebude ve skutečnosti předána dál.

  • Není-li zpráva otevřena ve vlastním okně, klepněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Předat dál.

  • Pokud jste zprávu již otevřeli ve vlastním okně, klepněte na kartě Zpráva ve skupině Odpověď na tlačítko Předat dál.

 2. Stisknutím kláves CTRL+A vyberte celý text zprávy.

 3. Stisknutím kláves CTRL+C zkopírujte obsah do schránky systému Windows.

 4. Otevřete dokument aplikace Office Word.

 5. Stisknutím kláves CTRL+V vložte obsah ze schránky systému Windows do dokumentu.

 6. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit.

  Poznámka : Pokud používáte aplikaci Microsoft Office Word 2003 nebo starší verzi, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit.

 7. Můžete zavřít okno aplikace Outlook s obsahem zprávy, kterou jste kopírovali.

Začátek stránky

Uložení přijaté zprávy jako souboru PDF nebo XPS

V aplikaci Outlook 2007 není možné přímo uložit e-mailovou zprávu jako soubor PDF. Pomocí informací uvedených v oddílu Uložení přijaté zprávy jako dokumentu aplikace Microsoft Office Word však můžete zprávu uložit ve formátu aplikace Microsoft Office Word 2007 a nový dokument potom uložit jako soubor PDF.

Systém Microsoft Office 2007 nabízí bezplatný doplněk pro ukládání nebo export tohoto typu souborů, tento doplněk je však nejprve nutné nainstalovat, než jej budete moci použít. Další informace o povolení podpory formátu souborů PDF a XPS v aplikaci Office Word 2007 najdete v tématu Povolení podpory jiných formátů souborů (jako PDF a XPS).

Začátek stránky

Uložení zprávy jako šablony

Pro odesílání zpráv obsahujících informace, které se od zprávy ke zprávě nemění, používejte e-mailové šablony. Zprávu můžete vytvořit a uložit jako šablonu a pak tuto šablonu použít pokaždé, když ji budete potřebovat. Před odesláním šablony jako e-mailové zprávy pouze přidáte případné nové informace.

Tip : Další informace o použití šablon najdete v tématu Odeslání e-mailové zprávy založené na šabloně.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Poštovní zpráva.

  Klávesová zkratka k vytvoření nové e-mailové zprávy, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + M.

 2. V textu zprávy zadejte požadovaný obsah.

 3. V okně zprávy klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Uložit jako.

 4. V dialogovém okně Uložit jako klikněte v rozevíracím seznamu Typ souboru na položku Šablona Outlook (*.oft).

 5. Do pole Název souboru zadejte název šablony a klepněte na tlačítko Uložit.

Ve výchozím nastavení se šablony ukládají v následujících složkách:

 • Windows Vista   c:\users\username\appdata\roaming\microsoft\templates 

 • Microsoft Windows XP   c:\Documents a Settings\Uživatelské_jméno\Data data\roaming\microsoft\templates 

Začátek stránky

Uložení konceptu zprávy, která bude dokončena později

Ve výchozím nastavení se aplikace Microsoft Office Outlook automaticky pokouší ukládat všechny e-mailové zprávy, které vytvoříte, ale neodešlete. Do aplikace Outlook se můžete vrátit později a neodeslanou zprávu dokončit.

Chcete-li ručně uložit koncept zprávy, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

  Rychlý přístup nástrojů Obrázek

 • Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit.

Chcete-li se vrátit k uloženému konceptu a pokračovat ve vytváření zprávy, proveďte následující akci:

 • Ve složce Pošta v navigačním podokně klepněte na složku Koncepty a potom poklepejte na zprávu.

Začátek stránky

Změna časového intervalu nebo umístění ukládání nedokončených položek

Aplikace Microsoft Outlook automaticky ukládá všechny nedokončené zprávy. Ve výchozím nastavení jsou nedokončené zprávy ukládány do složky Koncepty každé tři minuty. Tento časový interval, stejně jako umístění, však můžete změnit.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti e-mailu a pak klepněte na tlačítko Upřesnit možnosti e-mailu.

 3. Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Změna umístění ukládání konceptů   

   • V části ukládání zpráv klikněte v seznamu ukládat neodeslané položky doKoncepty, Doručená pošta, Odeslaná pošta nebo Pošta k odeslání.

  • Změna frekvence ukládání konceptů   

   • Ve skupinovém rámečku Ukládání zpráv zadejte do pole Automaticky uložit neodeslané zprávy každých n minut číslo od 1 do 99.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×