Uložení ve formátu PDF

Pokud máte soubor systému Microsoft Office 2007, který chcete sdílet s jinými uživateli, ale nechcete, aby změnili jeho formát, můžete zvážit jeho uložení ve formátu PDF.

V tomto článku:

Co je formát PDF?

Uložení dokumentu ve formátu PDF v aplikaci sady Office

Co je formát PDF?

Formát PDF (Portable Document Format) zajišťuje, že ve vytištěném nebo zobrazeném souboru bude zachováno stejné formátování, jaké jste zamýšleli. Tento formát je užitečný také v případě, že máte v úmyslu využít metody komerčního tisku.

Důležité   

 • Nezobrazuje se možnost PDF? Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Acrobat z webu společnosti Adobe Systems.

 • Chcete-li zobrazit soubor ve formátu PDF, stáhněte a nainstalujte si do počítače aplikaci Adobe Acrobat/Reader z webu společnosti Adobe Systems. Klikněte na položku Get Adobe Reader (Získat aplikaci Adobe Reader).

 • Chcete-li vytvářet soubory PDF, stáhněte a nainstalujte si aplikaci Acrobat z webu společnosti Adobe Systems.

Uložení dokumentu ve formátu PDF v aplikaci sady Office

V následujícím seznamu vyhledejte aplikaci systému Microsoft Office 2007, kterou používáte, a získáte další informace, jak v ní ukládat ve formátu PDF.

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

PowerPoint

Publisher

Uložení ve formátu PDF ke sdílení nebo distribuci na webu

Uložení ve formátu PDF pro komerční tisk

Visio

Word

Access

 1. Otevřete tabulku nebo sestavu, kterou chcete publikovat ve formátu PDF.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka, přejděte na šipku vedle příkazu Uložit jako a potom klikněte na položku PDF nebo XPS.

 3. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název souboru.

 4. V rozevíracím seznamu Typ souboru klikněte na položku PDF.

 5. Pokud chcete soubor otevřít bezprostředně po jeho uložení, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze v případě, že je v počítači nainstalován program pro čtení souborů PDF.

 6. V části Optimalizovat pro proveďte jeden z následujících kroků v závislosti na tom, zda je pro vás důležitější velikost souboru nebo kvalita tisku:

  • Pokud tabulka nebo sestava vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Pokud je kvalita tisku méně důležitá než velikost souboru, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 7. Chcete-li pro soubor zadat různé možnosti, klikněte na položku Možnosti. (Odkazy na další informace o těchto možnostech naleznete v části Viz také.) Klikněte na tlačítko OK.

 8. V dialogovém okně Publikovat ve formátu PDF nebo XPS klikněte na tlačítko Publikovat.

Chcete-li v souboru PDF provést změny po uložení, vraťte se k původnímu souboru systému Microsoft Office 2007, v němž jste jej vytvořili, a znovu jej uložte ve formátu PDF. Další informace naleznete v části Informace o formátech souborů PDF a XPS.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka, přejděte na šipku vedle příkazu Uložit jako a potom klikněte na položku PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název sešitu.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souboru klikněte na položku PDF.

 4. Pokud chcete soubor otevřít bezprostředně po jeho uložení, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze v případě, že je v počítači nainstalován program pro čtení souborů PDF.

 5. V části Optimalizovat pro proveďte jeden z následujících kroků v závislosti na tom, zda je pro vás důležitější velikost souboru nebo kvalita tisku:

  • Pokud sešit vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Pokud je kvalita tisku méně důležitá než velikost souboru, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 6. Chcete-li zadat různé možnosti souboru, klikněte na položku Možnosti. (Odkazy na další informace o těchto možnostech naleznete v části Viz také.) Klikněte na tlačítko OK.

 7. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Chcete-li v souboru PDF provést změny po uložení, vraťte se k původnímu souboru systému Microsoft Office 2007, v němž jste jej vytvořili, a znovu jej uložte ve formátu PDF. Další informace naleznete v části Informace o formátech souborů PDF a XPS.

Začátek stránky

InfoPath

Při vyplňování formuláře v aplikaci Office InfoPath 2007 proveďte následující akci:

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Exportovat do a potom klikněte na položku PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název formuláře.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souboru klikněte na položku PDF.

 4. Pokud chcete soubor otevřít bezprostředně po jeho uložení, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze v případě, že je v počítači nainstalován program pro čtení souborů PDF.

 5. V části Optimalizovat pro proveďte jeden z následujících kroků v závislosti na tom, zda je pro vás důležitější velikost souboru nebo kvalita tisku:

  • Pokud formulář vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Pokud je kvalita tisku méně důležitá než velikost souboru, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 6. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Chcete-li v souboru PDF provést změny po uložení, vraťte se k původnímu souboru systému Microsoft Office 2007, v němž jste jej vytvořili, a znovu jej uložte ve formátu PDF. Další informace naleznete v části Informace o formátech souborů PDF a XPS.

Začátek stránky

OneNote

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat ve formátu PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název souboru.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souboru klikněte na položku PDF.

 4. V části Rozsah stránek klikněte na přepínač odpovídající části poznámkového bloku, kterou chcete uložit ve formátu PDF.

 5. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Chcete-li v souboru PDF provést změny po uložení, vraťte se k původnímu souboru systému Microsoft Office 2007, v němž jste jej vytvořili, a znovu jej uložte ve formátu PDF. Další informace naleznete v části Informace o formátech souborů PDF a XPS.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka, přejděte na šipku vedle příkazu Uložit jako a potom klikněte na položku PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název prezentace.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souboru klikněte na položku PDF.

 4. Pokud chcete soubor otevřít bezprostředně po jeho uložení, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze v případě, že je v počítači nainstalován program pro čtení souborů PDF.

 5. V části Optimalizovat pro proveďte jeden z následujících kroků v závislosti na tom, zda je pro vás důležitější velikost souboru nebo kvalita tisku:

  • Pokud prezentace vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Pokud je kvalita tisku méně důležitá než velikost souboru, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 6. Chcete-li pro soubor zadat různé možnosti, klikněte na položku Možnosti. (Odkazy na další informace o těchto možnostech naleznete v části Viz také.) Klikněte na tlačítko OK.

 7. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Chcete-li v souboru PDF provést změny po uložení, vraťte se k původnímu souboru systému Microsoft Office 2007, v němž jste jej vytvořili, a znovu jej uložte ve formátu PDF. Další informace naleznete v části Informace o formátech souborů PDF a XPS.

Začátek stránky

Publisher

Uložení ve formátu PDF ke sdílení nebo distribuci na webu

Chcete-li publikaci sdílet v pevném formátu na webu nebo v síti, proveďte následující akci:

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat ve formátu PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název publikace.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souboru klikněte na položku PDF.

 4. V části Optimalizovat pro a klikněte na tlačítko Změnit.

 5. V dialogovém okně Možnosti publikování klikněte v seznamu Určete, jakým způsobem bude tato publikace vytištěna nebo distribuována na požadovanou optimalizaci publikace. Pokud například bude publikace distribuována online a kvalita tisku je méně významná než malá velikost souboru, klikněte na položku Minimální velikost. Pokud je kvalita tisku důležitější než velikost souboru, klikněte na položku Tisk ve vysoké kvalitě.

 6. Chcete-li zobrazit úplné dialogové okno a vybrat požadovaná nastavení, klikněte na tlačítko Upřesnit. (Odkazy na další informace o těchto možnostech naleznete v části Viz také.)

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Pokud chcete soubor otevřít bezprostředně po jeho uložení, zaškrtněte v dialogovém okně Uložit jako políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze v případě, že je v počítači nainstalován program pro čtení souborů PDF a v dialogovém okně Možnosti publikování není vybrána položka Komerční tiskárna.

 9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Uložení ve formátu PDF pro komerční tisk

Pokud byla publikace odeslána komerční tiskárně, proveďte následující akci:

 1. V nabídce Soubor přejděte na položku Na cesty a potom klikněte na příkaz Přenést do komerční tiskárny.

 2. V levém podokně v seznamu Jak bude tato publikace vytištěna? klikněte na požadovanou možnost. Pokud chcete použít tiskárnu s ofsetovým tiskem, klikněte na položku Komerční tiskárna. Pokud chcete použít kopírovací službu s vysokou kvalitou výstupu, klikněte na položku Tisk ve vysoké kvalitě.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti tisku.

 4. V dialogovém okně Možnosti tisku vyberte požadované možnosti. (Odkazy na další informace o těchto možnostech naleznete v části Viz také.) Klikněte na tlačítko OK.

 5. V části Vyberte položku, kterou chcete opravit odstraňte případné problémy, které byly v aplikaci Publisher zjištěny.

 6. V části Exportovat zaškrtněte políčko Vytvořit soubor PDF.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

 8. V okně Průvodce na cesty zvolte umístění, do kterého chcete soubor exportovat, a potom klikněte na tlačítko Další.

Chcete-li v souboru PDF provést změny po uložení, vraťte se k původnímu souboru systému Microsoft Office 2007, v němž jste jej vytvořili, a znovu jej uložte ve formátu PDF. Další informace naleznete v části Informace o formátech souborů PDF a XPS.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat jako soubor ve formátu PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název výkresu.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souboru klikněte na položku PDF.

 4. Pokud chcete soubor otevřít bezprostředně po jeho uložení, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze v případě, že je v počítači nainstalován program pro čtení souborů PDF.

 5. V části Optimalizovat pro proveďte jeden z následujících kroků v závislosti na tom, zda je pro vás důležitější velikost souboru nebo kvalita tisku:

  • Pokud výkres vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Pokud je kvalita tisku méně důležitá než velikost souboru, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 6. Chcete-li vytisknout pouze výběr stránek nebo specifikovat další možnosti publikování, klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte požadovaná nastavení. (Odkazy na další informace o těchto možnostech naleznete v části Viz také.) Klikněte na tlačítko OK.

 7. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Chcete-li v souboru PDF provést změny po uložení, vraťte se k původnímu souboru systému Microsoft Office 2007, v němž jste jej vytvořili, a znovu jej uložte ve formátu PDF. Další informace naleznete v části Informace o formátech souborů PDF a XPS.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka, přejděte na šipku vedle příkazu Uložit jako a potom klikněte na položku PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název dokumentu.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souboru klikněte na položku PDF.

 4. Pokud chcete soubor otevřít v aplikaci Adobe Reader bezprostředně po jeho uložení, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze v případě, že je v počítači nainstalován program pro čtení souborů PDF.

 5. V části Optimalizovat pro proveďte jeden z následujících kroků v závislosti na tom, zda je pro vás důležitější velikost souboru nebo kvalita tisku:

  • Pokud dokument vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Pokud je kvalita tisku méně důležitá než velikost souboru, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 6. Chcete-li nastavit rozsah stránek, které mají být vytištěny, určit, zda mají být vytištěny značky, a zvolit možnosti výstupu, klikněte na tlačítko Možnosti. (Odkazy na další informace o těchto možnostech naleznete v části Viz také.) Klikněte na tlačítko OK.

 7. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Chcete-li v souboru PDF provést změny po uložení, vraťte se k původnímu souboru systému Microsoft Office 2007, v němž jste jej vytvořili, a znovu jej uložte ve formátu PDF. Další informace naleznete v části Informace o formátech souborů PDF a XPS.

Poznámka   Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft; společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Začátek stránky

Použít na: Visio Standard 2007, OneNote 2007, Excel 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk