Uložení strany publikace jako souboru EPS

Můžete vytvořit obraz stránky z publikace, který je možné vložit do jiné publikace nebo dokumentu. Toho dosáhnete uložením stránky jako soubor ve formátu Encapsulated PostScript (EPS). Chcete-li soubor uložit v tomto formátu, je třeba použít barevný Ovladač tiskárny v jazyce Jazyk PostScript .

Pokud nemáte k dispozici barevnou tiskárnu s podporou jazyka PostScript, můžete nastavit ovladač tiskárny Generic Color PS for Commercial Printing. Více informací viz. Instalace ovladače tiskárny Generic Color PS for Commercial Printing.

 1. V nabídce Soubor klepněte na možnost Tisk, a potom klepněte na kartu Nastavení papíru a publikace.

 2. V rozbalovacím seznamu Název tiskárny vyberte možnost Generic Color PS for Commercial Printing.

 3. Zaškrtněte políčko Tisk do souboru.

 4. Klepněte na tlačítko Vlastnosti a pak na tlačítko Upřesnit.

 5. V dialogovém okně Upřesňující nastavení název tiskárny rozbalte větev Možnosti dokumentu a pak větev Možnosti jazyka PostScript.

 6. V rozbalovacím seznamu Možnosti výstupu ve formátu PostScript vyberte formát Encapsulated PostScript (EPS). Pro návrat do dialogového okna Tisk klepněte dvakrát na tlačítko OK.

 7. V části Rozsah stránek klepněte na položku Stránky a zadejte číslo jedné stránky, kterou chcete uložit jako soubor ve formátu EPS.

 8. Na kartě Podrobnosti o tiskárně klepněte na tlačítko Rozšířené nastavení tiskárny, a potom klepněte na kartu Separace.

 9. V rozbalovacím seznamu Tisknout barvy jako proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li uložit neseparovaný soubor PostScript určený pro tisk na barevné stolní tiskárně, vyberte možnost Neseparovaný RGB.

  • Chcete-li uložit neseparovaný soubor PostScript určený pro tisk na černobílé tiskárně, vyberte položku Neseparované stupně šedi.

  • Pokud chcete uložit neseparovaný soubor PostScript, který lze použít v programu pro soutisk nebo aplikaci stránky od jiných dodavatelů nebo k tisku na zařízení pro tisk obtahů CMYK, vyberte položku Neseparované barvy CMYK.

 10. Klepněte na tlačítko OK.

 11. V dialogovém okně Tisk klepněte na tlačítko Tisk.

 12. V dialogovém okně Tisk do souboru vyberte umístění pro uložení souboru ve formátu EPS a zadejte název souboru. Ujistěte se, zda jste použili příponu názvu souboru .eps.

 13. Klepněte na tlačítko Uložit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×