Uložení souboru

Soubor lze uložit do složky na pevném disku, do umístění v síti, na disk CD, DVD, na plochu, jednotku flash nebo v jiném formátu souborů. Při ukládání je nutné určit cílové umístění v seznamu Uložit do; proces ukládání je však vždy stejný bez ohledu na zvolené umístění.

Důležité   I v případě, že jste povolili funkci Automatické obnovení, doporučujeme rozpracovaný soubor často ukládat, abyste předešli ztrátě dat z důvodu neočekávaného výpadku napájení nebo jiných potíží.

Co chcete udělat?

Uložení souboru

Uložení kopie souboru (příkaz Uložit jako)

Uložení souboru v jiném formátu (příkaz Uložit jako)

Uložení souboru pro použití v dřívější verzi systému Office

Automatické uložení informací automatického obnovení

Uložení souboru

Ve výchozím nastavení jsou soubory v aplikacích systému Microsoft Office ukládány ve výchozí pracovní složce. V případě potřeby můžete zadat jiné umístění.

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom klikněte na tlačítko Uložit nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S.

  Tip   Klikněte na ikonu Uložit Ikona Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 2. Při prvním uložení souboru je třeba zadat jeho název.

Začátek stránky

Uložení kopie souboru (příkaz Uložit jako)

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na příkaz Uložit jako.

  Klávesová zkratka  Chcete-li otevřít dialogové okno Uložit jako, stiskněte klávesy ALT, F, A.

 3. V rozevíracím poli Název souboru zadejte nový název souboru.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Tip   Chcete-li uložit kopii do jiné složky, klikněte v seznamu Uložit do na jinou jednotku nebo v seznamu složek na jinou složku. Pokud chcete kopii uložit do nové složky, klikněte na tlačítko Vytvořit novou složku Vzhled tlačítka.

Pomocí příkazu Uložit jako lze také přejmenovat soubor nebo změnit umístění, kam bude soubor uložen.

Dialogové okno Uložit jako v systému Windows Vista

Soubor je také možné uložit do nového umístění pomocí navigačního podokna.

 1. Chcete-li zvolit složku nebo zadat cestu ke složce, použijte panel Adresa.

 2. Pokud chcete rychle zobrazit umístění, která často používáte, použijte navigační podokno.

 3. Jestliže chcete zobrazit další typy souborů, klikněte na šipku.

Dialogové okno Uložit jako v systému Windows XP

Soubor lze také uložit do nového umístění pomocí seznamu Uložit do nebo prostřednictvím umístění, která jsou uložena na panelu Seznam míst.

Dialogové okno Uložit jako

 1. K výběru složky použijte seznam Uložit do.

 2. Pokud chcete rychle zobrazit umístění, která často používáte, použijte panel Seznam míst.

 3. Jestliže chcete zobrazit další typy souborů, klikněte na šipku.

Začátek stránky

Uložení souboru v jiném formátu (příkaz Uložit jako)

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na příkaz Uložit jako.

  Klávesová zkratka  Chcete-li otevřít dialogové okno Uložit jako, stiskněte klávesy ALT, F, A.

 3. V rozevíracím poli Název souboru zadejte nový název souboru.

 4. V seznamu Uložit jako typ klikněte na formát souboru, ve kterém chcete soubor uložit. Například klikněte na položku Formát RTF (.rtf), Webové stránky (.htm, .html) nebo Text oddělený čárkou (*.csv).

  Další informace o ukládání souborů ve formátu PDF (.pdf) nebo XPS (.xps) naleznete v tématu Uložení ve formátu PDF nebo XPS.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka   Chcete-li provést uložení na disk CD nebo do jiného umístění, klikněte na kartu Soubor, klikněte na příkaz Uložit jako a potom klikněte na položku Jiné formáty. V seznamu Složky vyberte umístění nebo médium, na které chcete soubor uložit.

Začátek stránky

Uložení souboru pro použití v dřívější verzi systému Office

Pokud používáte systém Office 2010, můžete soubory ukládat ve formátu dřívějších verzí systému Microsoft Office po výběru příslušné verze v seznamu Uložit jako typ v dialogovém okně Uložit jako. Můžete například uložit dokument aplikace Word 2010 (DOCX) jako dokument aplikace 97–2003 (DOC).

Poznámky   

 • Systém Office 2010 nadále používá formáty souborů založené na jazyku XML, jako je DOCX, XLSX a PPTX, které byly součástí systému Office 2007. Soubory vytvořené v aplikaci Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 a Microsoft PowerPoint 2010 lze proto otevřít v aplikacích systému Office 2007 bez nutnosti použití speciálních doplňků nebo ztráty funkčnosti. Další informace naleznete v tématu Formáty Open XML a přípony názvů souborů.

 • Další informace o kompatibilitě souborů z různých verzí naleznete v tématu Použití nástroje Kontrola kompatibility.

Začátek stránky

Automatické uložení informací automatického obnovení

Funkce Automatické obnovení nenahrazuje pravidelné ukládání souborů. Pokud se rozhodnete neuložit obnovený soubor po jeho otevření, bude tento soubor odstraněn a změny, které jste neuložili, budou ztraceny. Jestliže obnovený soubor uložíte, nahradí obnovený soubor původní soubor (pokud jej neuložíte pod jiným názvem). Čím častěji budou soubory ukládány, tím více informací bude obnoveno v případě výskytu potíží, například dojde-li při otevřeném souboru k výpadku napájení.

Další informace o obnovení nebo návratu ke starším verzím souboru naleznete v tématu Obnovení neuložených verzí v systému Office 2010.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Nápověda klikněte na příkaz Možnosti a poté klikněte na příkaz Uložit.

 3. Zaškrtněte políčko Ukládat informace pro automatické obnovení každých.

 4. V číselníku min. zadejte nebo vyberte číslo určující interval ukládání dokumentů.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk