Uložení publikace ve formátu dokumentu aplikace Word

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Informace obsažené v aplikaci Microsoft Office Publisher 2007 můžete přenést do dokumentu aplikace Word. Pokud například publikace obsahuje velké množství textu, který budete chtít znovu použít, můžete text z publikace uložit jako dokument aplikace Word. Například, máte-li v aplikaci Publisher navrženu stránku, kterou budete chtít použít jako přebal knihy v dokumentu aplikace Word, můžete tuto stránku vložit do dokumentu aplikace Word a poté ji pomocí této aplikace vytisknout.

Odkazy na další informace o sdílení publikace s uživatelem, který nemá k dispozici aplikaci Publisher, naleznete v oddílu Viz také.

Poznámka : Přestože lze exportovat část publikace do aplikace Word, není možné uložit celou publikaci — veškerý text, grafiku a rozložení — jedním krokem do dokumentu aplikace Word.

V tomto článku:

Způsoby exportu publikace do aplikace Word

Uložení textu publikace ve formátu dokumentu aplikace Word

Zkopírování a vložení stránky nebo objektů na stránce

Uložení stránky, dvou protilehlých stránek nebo objektů na stránce jako souboru s obrázkem

Způsoby exportu publikace do aplikace Word

Celou publikaci nebo její část je možné exportovat do aplikace Word libovolným z následujících způsobů:

 • Uložte text publikace jako dokument aplikace Word:     Tento způsob použijte pro bulletin nebo pro publikaci obsahující velké množství textu, který budete chtít použít v aplikaci Word. Uložte publikaci jako dokument ve formátu souborů aplikace Office Word 2007 , aby uložený soubor mohl být otevřen v aplikaci Microsoft Office Word 2007. Uložte publikaci ve formátu RTF aplikace Word 97-2003 a 6.0/95, aby uložený soubor mohl být otevřen v aplikacích Microsoft Word 6.0, Word 95, Word 97, Word 2000, Word 2002 nebo Microsoft Office Word 2003.

 • Kopírovat a vložit na stránku nebo objekty na stránce     Tímto způsobem brožury, hlavičkový papír stránky nebo publikace, která chcete přenést do aplikace Word a provést změny. Zkopírujte objektu, výběr objektů nebo stránky v publikaci a vložit ho do dokumentu aplikace Word ve formátu (Hypertext Markup Language).

 • Uložte stránku, dvě protilehlé stránky nebo objekty na stránce jako soubor s obrázkem:     Tento způsob použijte pro vytvoření souboru s obrázkem, který můžete vložit do dokumentu aplikace Word. Tohoto způsobu lze využít pro kalendář, knižní obálku, pro publikaci, která obsahuje tabulku nebo v případě, že nepotřebujete provádět změny v aplikaci Word.

Začátek stránky

Uložení textu publikace ve formátu dokumentu aplikace Word

Uložíte-li publikaci jako soubor ve formátu Office Word 2007 Document nebo jako soubor ve formátu RTF aplikace Word 97-2003 a 6.0/95, bude díky vestavěnému převaděči zobrazena zpráva o tom, že vybraný typ souboru podporuje pouze text. Text a formátování písma (typ písma, velikost, styl, podtržení, barva, efekty) zůstanou zachovány. Prvky návrhu, jako například grafika nebo sloupce, ovšem zachovány nebudou.

Tipy k dosažení nejlepších výsledků při ukládání publikace jako dokumentu aplikace Word

 • Zajistěte, aby se textová pole v publikaci nepřekrývala.

 • Záhlaví a zápatí a čísla stránek zůstanou po uložení publikace zachována, funkčnost záhlaví a zápatí ovšem zachována nebude. Chcete-li změnit záhlaví a zápatí, uložte dokument a poté přidejte záhlaví a zápatí v dokumentu aplikace Word.

 • Konce stránek v publikaci budou ignorovány. Konce stránek můžete do dokumentu aplikace Word vložit po jeho uložení.

 • Grafika v publikaci nezůstane zachována. Budete-li chtít přidat grafiku z publikace, můžete ji zkopírovat a vložit do dokumentu aplikace Word samostatně.

Uložení publikace ve formátu dokumentu aplikace Word

 1. Otevřete publikaci aplikace Publisher, kterou chcete uložit jako dokument aplikace Word.

 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit jako.

 3. Do pole Název souboru zadejte název dokumentu aplikace Word.

 4. V rozevíracím seznamu Typ souboru vyberte jednu z následujících možností:

  • Formát RTF aplikace Word 97-2003 a 6.0/95

  • Dokument aplikace Word 2007

  • Dokument aplikace Word 97–2003

  • Dokument aplikace Word 2007 s podporou maker

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Zkopírování a vložení stránky nebo objektů na stránce

Můžete zkopírovat jeden objekt, výběr objektů nebo všechny objekty na stránce publikace a vložit je do dokumentu aplikace Word ve formátu HTML. Pokud vkládáte ve formátu HTML, formátování a styly textu zůstanou zachovány a bude možné změnit jakýkoliv objekt nebo text, který do dokumentu aplikace Word vložíte.

Tipy k dosažení nejlepších výsledků při vkládání objektů do dokumentu aplikace Word ve formátu HTML

 • Pokud zkopírujete stránku publikace, která obsahuje text přetékající do textového pole na další stránce, text nebude do dokumentu aplikace Word vložen. K dosažení nejlepších výsledků kopírujte pouze stránky, které nepřetékají na další stránku.

 • Pokud kopírujete celou stránku z publikace, bude pravděpodobně třeba změnit v dokumentu aplikace Word okraje a orientaci stránky. Můžete to provést před vložením stránky do dokumentu aplikace Word nebo po něm.

 • Pokud publikace obsahuje tabulky, například kalendáře, objekty v publikaci jako soubor s obrázkem uložit pro zachování rozvržení tabulky na stránce.

  Poznámka : Tímto způsobem bude zachováno rozložení, nebude ovšem možné tabulku v dokumentu aplikace Word měnit.

 • Pokud chcete kopírovat více objektů, nejjednodušší je seskupit tyto objekty před jejich kopírováním.

  jak

  1. Klikněte na nástroj Vybrat objekty Tlačítko Ukazatel a potom přetáhněte pole pro výběr kolem objektů, které chcete ve skupině.

  2. V pravém dolním rohu pole pro výběr klikněte na tlačítko Seskupit objekty Obrázek tlačítka .

 • Pokud publikace obsahuje více stránek, je možné zkopírovat celou stránku, ale nelze kopírovat celou publikaci najednou. Zobrazíte-li dvoustránkové rozložení vícestránkové publikace (v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Rozložit na dvě stránky), můžete kopírovat dvě protilehlé stránky najednou.

 • Text, který se zobrazí svisle (shora dolů nebo zdola nahoru) v publikaci se zobrazí s vodorovnou orientací ve Wordovém dokumentu. Po vložení můžete změnit orientaci textu v dokumentu aplikace Word.

  jak

  1. V aplikaci Word klepněte na textové pole obsahující text, který chcete změnit.

  2. V nabídce Nástroje textového pole, na kartě Formát, ve skupinovém rámečku Text, klepejte opakovaně na příkaz Směr textu, dokud nevyberete požadovaný směr.

Zkopírování stránky nebo objektů do aplikace Word

 1. Vyberte objekty aplikace Publisher, které chcete kopírovat.

  Poznámka : Chcete-li vybrat celou stránku, klepněte do prázdné oblasti v publikaci nebo do Pomocná oblast a poté klepněte na příkaz Vybrat vše v nabídce Úpravy .

 2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.

 3. Otevřete dokument aplikace Word.

 4. Klepněte pravým tlačítkem na požadovanou stránku, na kterou chcete objekty vložit, a poté klepněte na příkaz Vložit.

 5. Opakujte kroky 1 až 4, dokud nevložíte všechny požadované objekty nebo stránky.

Začátek stránky

Uložení stránky, dvou protilehlých stránek nebo objektů na stránce jako souboru s obrázkem

Jeden objekt, výběr objektů, celou stránku nebo dvoustránkové rozložení můžete v publikaci uložit jako soubor s obrázkem a poté můžete tento obrázek vložit do dokumentu aplikace Word.

Poznámka : Nelze měnit do publikace textu nebo objektů, které jste vložili ve Wordovém dokumentu při použití tohoto postupu.

Tipy k dosažení nejlepších výsledků při vkládání objektů nebo stránek jako souboru s obrázkem

 • Uložíte-li celou stránku nebo dvoustránkové rozložení z publikace, bude možná zapotřebí změnit okraje nebo orientaci stránky v dokumentu aplikace Word. To je možné provést před nebo po vložení stránky do dokumentu aplikace Word.

 • Obsahuje-li publikace více stránek, je možné zkopírovat celou stránku, ale nelze kopírovat celou publikaci najednou. Zobrazíte-li dvoustránkové rozložení vícestránkové publikace (v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Rozložit na dvě stránky), můžete uložit dvě protilehlé stránky najednou.

 • Nejlepších výsledků při prohlížení a tisku objektů nebo stránky z publikace ve Wordu uložte objekty výběrem PNG Portable Network Graphics Format, JPEG File Interchange Format nebo formát EMF nejvyšší rozlišení a stisknutím ve vysoké kvalitě tisk nebo komerční tisk (300 dpi) a vložte do dokumentu aplikace Word objektů nebo na stránku.

Poznámka : 

 • Některé obrázky ve formátu JPG nebo ve formátu PNG mohou být již komprimovány, jejich rozlišení tedy může být menší než 600 bodů na palec (dpi).

 • Soubory formátu EMF mohou být uloženy pouze v rozlišení 96 dpi.

Vložení stránky, dvou protilehlých stránek nebo objektů z publikace jako obrázku do aplikace Word

 1. Vyberte položky, které chcete uložit, provedením některé z následujících akcí:

  • Klepnutím na příkaz Uložit jako v nabídce Soubor uložíte celou stránku nebo dvě protilehlé stránky jako obrázek.

  • Pravým tlačítkem myši klepněte na obrázek, objekt WordArt, automatický tvar nebo na skupinu objektů, které chcete uložit, a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Uložit jako obrázek.

 2. V seznamu Uložit jako typ vyberte formát obrázku, například PNG Portable Network Graphics Format nebo JPEG File Interchange Format.

 3. Jestliže formát obrázku podporuje více možností rozlišení (tlačítko Změnit je dostupné v dialogovém okně Uložit jako), klepněte na tlačítko Změnit, vyberte možnost rozlišení, kterou požadujete, a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : K dosažení nejlepších výsledků vyberte možnost Tisk ve vysoké kvalitě nebo komerční tisk (300 dpi).

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

 5. Otevřete dokument aplikace Word a klepněte na umístění, kam chcete vložit obrázek.

 6. Na kartě Vložení klepněte na tlačítko Obrázek.

 7. V dialogovém okně Vložit obrázek přejděte na místo, kam jste uložili soubor, klepněte na soubor a poté klepněte na tlačítko Vložit.

 8. Opakujte kroky 1 až 7, dokud nevložíte všechny požadované objekty nebo stránky.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×