Uložení projektu

Plán projektu lze uložit v mnoha užitečných Formát souboru, včetně předchozích verzí aplikace Microsoft Project, sešitů aplikace Microsoft Excel a Šablona, které je možné využít pro budoucí projekty.

Pokud používáte aplikaci Project Professional 2010, můžete také projekt před publikováním uložit ke sdílení.

Poznámka : Ve zkušební verzi aplikace Project 2010 nelze projekty ukládat.

Co chcete udělat?

Uložení projektu

Uložení projektu jako šablony

Uložení projektu pro sdílení s jinými uživateli

Uložení místního projektu na projektový server

Uložení projektu

Proces ukládání projektu je pro uživatele aplikace Project Standard 2010a pro uživatele aplikace Project Professional 2010, kteří jsou připojeni k projektovému serveru, odlišný. Oba procesy jsou zdokumentovány v této části.

Uložení projektu v aplikaci Project Standard 2010

 1. Klikněte na karta Soubor a poté klikněte na možnost Uložit.

 2. Pokud daný projekt ukládáte poprvé, zadejte jeho název do pole Název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka : Pokud projekt ukládáte do souboru s Více projektů, budete pravděpodobně vyzváni k zadání názvu projektu.

Projekt můžete uložit v různých formátech souborů.

 1. Klikněte na karta Soubor.

 2. Klikněte na položku Uložit a odeslat.

 3. V části Typy souborů klikněte na možnost Uložit projekt jako soubor.

 4. Na pravé straně v části Typy souborů projektu nebo Další typy souborů vyberte typ souboru, do kterého chcete projekt uložit.

  Soubor projektu můžete uložit do jiného formátu dvěma způsoby.

  • Dvakrát klikněte na typ souboru, do kterého chcete projekt uložit.

  • Jednou klikněte na typ souboru, do kterého chcete projekt uložit, a poté klikněte na

   Save As button

 5. Zadejte název souboru.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Projekt lze uložit v následujících formátech souborů:

 • Project 2007

 • Project 2000–2003

 • Formát PDF (Portable Document Format)

 • Formát XPS (XML Paper Specification)

 • Sešit aplikace Excel

 • Text oddělený tabulátory

 • Text oddělený čárkami (CSV)

 • XML

Uložení projektu v aplikaci Project Professional 2010

V aplikaci Project Professional 2010 máte při ukládání svého projektu následující možnosti:

Uložení projektu na projektový server

Uložení projektu není totožné s jeho vrácením se změnami nebo publikováním. Při uložení na projektový server je projekt označen jako rezervovaný a nemůže jej upravovat nikdo jiný. Zavřením vraťte projekt se změnami na projektový server. Chcete-li projekt zpřístupnit členům týmu, publikujte jej.

 1. Klikněte na karta Soubor a poté klikněte na možnost Uložit.

 2. Pokud projekt ukládáte poprvé, zadejte v dialogovém okně Uložit na projektový server jeho název do pole Název.

 3. Chcete-li pro projekt nastavit vlastní pole organizace, klikněte na pole Hodnota pro vlastní pole a vyberte požadovanou hodnotu. Pro vlastní pole označená hvězdičkou (*) je zadání údajů povinné.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

 5. V případě potřeby je možné ověřit, zda je projekt vrácený se změnami nebo rezervovaný na projektovém serveru. Klikněte na karta Soubor a poté klikněte na možnost Otevřít. Zkontrolujte stav projektu v dialogovém okně Otevřít.

 6. Chcete-li projekt vrátit se změnami na projektový server, klikněte na karta Soubor a poté klikněte na možnost Zavřít.

Při zavření okna projektu nebo při pokusu o ukončení aplikace Project bez uložení posledních změn se zobrazí dialogové okno Zavřít.

 1. V části Uložit změny proveďte jednu z následujících akcí:

  • Kliknutím na možnost Uložit uložíte změny, které jste provedli v projektu.

  • Kliknutím na možnost Zrušit změny projekt zavřete bez uložení provedených změn.

 2. V části Vrátit se změnami proveďte jednu z následujících akcí:

  • Kliknutím na možnost Vrátit se změnami vrátíte projekt se změnami zpět na projektový server.

  • Kliknutím na možnost Ponechat projekt rezervovaný necháte projekt rezervovaný na sebe a zabráníte tak uživatelům v provádění změn.

Chcete-li aby provedené změny mohli zobrazit uživatelé aplikace Project Web Access, je nutné plán projektu publikovat.

Uložení projektu do místního počítače

 1. Klikněte na karta Soubor a poté klikněte na možnost Uložit jako.

 2. V dialogovém okně Uložit na projektový server klikněte na možnost Uložit jako soubor.

 3. V dialogovém okně Uložit jako soubor proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li uložit všechny položky z Globální šablona organizace, vyjma vlastních polí, klikněte na možnost Všechny globální položky a vlastní pole projektu organizace.

  • Chcete-li uložit pouze ty položky z globální šablony organizace, které jsou použity v tomto projektu, klikněte na možnost Pouze aktuálně načtená vlastní pole projektu organizace a globální položky projektu organizace.

 4. Vyberte umístění, do kterého chcete soubor uložit, a klikněte na možnost Uložit.

Projekt můžete uložit v různých formátech souborů.

 1. Klikněte na karta Soubor.

 2. Klikněte na položku Uložit a odeslat.

 3. V části Typy souborů klikněte na možnost Uložit projekt jako soubor.

 4. Na pravé straně v části Typy souborů projektu nebo Další typy souborů vyberte typ souboru, do kterého chcete projekt uložit.

  Soubor projektu můžete uložit do jiného formátu dvěma způsoby.

  • Dvakrát klikněte na typ souboru, do kterého chcete projekt uložit.

  • Jednou klikněte na typ souboru, do kterého chcete projekt uložit, a poté klikněte na

   Save As button

 5. Zadejte název souboru.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Projekt lze uložit v následujících formátech souborů:

 • Project 2007

 • Project 2000–2003

 • Formát PDF (Portable Document Format)

 • Formát XPS (XML Paper Specification)

 • Sešit aplikace Excel

 • Text oddělený tabulátory

 • Text oddělený čárkami (CSV)

 • XML

Začátek stránky

Uložení projektu jako šablony

Chcete-li existující projekt použít znovu jako základ pro nový projekt, můžete jej uložit jako šablonu.

 1. Klikněte na karta Soubor a poté klikněte na možnost Uložit jako.

 2. Uživatelé aplikace Project Professional: Pokud je projekt, který chcete uložit jako šablonu, uložen na projektovém serveru, proveďte následující akci:

  1. V dialogovém okně Uložit na projektový server klikněte na tlačítko Uložit jako soubor.

  2. Chcete-li uložit pouze položky z globální šablony organizace, které jsou použity v daném projektu, klikněte v dialogovém okně Uložit jako soubor na možnost Pouze aktuálně načtená vlastní pole projektu organizace a globální položky projektu organizace.

 3. Vyberte jednotku a složku, kam chcete šablonu uložit.

 4. Do rozevíracího pole Název souboru zadejte název šablony.

 5. V poli Uložit jako typ klikněte na možnost Šablona (*.mpt) nebo Šablony aplikace Microsoft Project 2007 (*.mpt).

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

 7. Zaškrtněte políčka pro data, která chcete ze souboru projektu odebrat, a poté klikněte na možnost Uložit.

  Poznámka : Je možné odebrat údaje ve směrném plánu, Skutečnost, Sazba, informace o Pevné náklady a stav publikování úkolů.

Začátek stránky

Uložení projektu pro sdílení s jinými uživateli

Poznámka : Potřebujete v aplikaci Project Professional 2010 uložit projekt tak, abyste ho mohli sdílet.

Pokud musíte plán projektu sdílet s někým, kdo nemá k dispozici server Microsoft Project, můžete projekt uložit v místním počítači, poslat ho někomu ke kontrole a poté ho vrátit se změnami zpět na projektový server.

Důležité : Uživatel, se kterým projekt sdílíte, musí mít nainstalovánu aplikaci Project 2010.

 1. Klikněte na karta Soubor a poté klikněte na možnost Uložit jako.

 2. V dialogovém okně Uložit na projektový server klikněte na tlačítko Uložit jako soubor.

 3. V dialogovém okně Uložit jako soubor proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li uložit všechny položky z Globální šablona organizace, klikněte na možnost Všechny globální položky a vlastní pole projektu organizace.

  • Chcete-li uložit pouze ty položky z globální šablony organizace, které jsou použity v tomto projektu, klikněte na možnost Pouze aktuálně načtená vlastní pole projektu organizace a globální položky projektu organizace.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

 5. Vyberte jednotku a složku, kam chcete projekt uložit.

 6. Do pole Název souboru zadejte název sdíleného projektu.

  Tip : Na konec názvu souboru s projektem přidejte slovo sdílený, aby bylo zřejmé, že se jedná o sdílený projekt.

 7. Pošlete uložený soubor jinému uživateli, aby provedl změny přímo do plánu projektu.

Poznámka : Při sdílení projektu nelze pro úpravy otevřít soubor na serveru Project Server.

Uložení sdíleného souboru zpět na projektový server

Po provedení všech změn ve sdíleném souboru tyto změny uložte zpět na projektový server.

 1. Otevřete sdílený soubor v počítači, do kterého jste původně uložili soubor pro sdílení, a připojte se k serveru Project Server.

  Poznámka : Sdílený soubor lze uložit zpět na Project Server pouze z počítače, ve kterém byl původně uložen pro sdílení.

 2. Klikněte na karta Soubor, klikněte na možnost Uložit jako a poté klikněte na možnost Uložit.

  Verze souboru uloženého na server je aktualizována a lze ji znovu upravit.

Poznámka : 

 • Chcete-li ve sdíleném projektu provést další změny po jeho uložení zpět na Project Server, je nutné projekt znovu uložit pro sdílení. Sdílený soubor lze uložit zpět na Project Server pouze jednou.

 • Pokud dojde ke ztrátě sdíleného souboru nebo soubor není z nějakého důvodu k dispozici, může správce serveru vynutit vrácení projektu na Project Server.

Začátek stránky

Uložení místního projektu na projektový server

Poznámka : Abyste mohli ukládat místní projekty na projektový server, potřebujete aplikaci Project Professional 2010.

Místně uložený projekt lze uložením na projektový server zpřístupnit ostatním uživatelům v organizaci.

 1. Otevřete aplikaci Project a připojte se k serveru Project Server.

 2. Otevřete místně uložený projekt.

 3. Klikněte na karta Soubor a poté klikněte na možnost Uložit jako.

 4. V dialogovém okně Uložit na projektový server zadejte název projektu do pole Název.

 5. Chcete-li do projektu zahrnout vlastní pole organizace, klikněte na pole Hodnota pro vlastní pole a nastavte požadovanou hodnotu.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

 7. Chcete-li projekt vrátit se změnami na projektový server, klikněte na karta Soubor a poté klikněte na možnost Zavřít.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×