Uložení prezentace jako videa

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když budete chtít kolegům nebo zákazníkům nabídnou kopii vaší prezentace, můžete ho uložit jako video, které můžete na disk CD nebo DVD nebo publikované na videa sdílení webu, jako je YouTube pro snadné sdílení a distribuce.

Uložení prezentace jako videa

 1. Vytvořte prezentaci.

 2. (Volitelné) Zaznamenejte mluvený komentář a časování snímků a přidejte je do prezentace a změňte myš na laserové ukazovátko.

 3. Uložte prezentaci.

 4. Klikněte na Soubor > Exportovat > Vytvořit video.

 5. V části Vytvořit video klikněte na Displeje pro počítače a vysoké rozlišení (HD) a pokračujte jedním z následujících kroků:

  • Chcete-li vytvořit video velmi vysoké kvality, ale s větší velikostí souboru, klikněte na položku Displeje pro počítače a vysoké rozlišení (HD).

  • Chcete-li vytvořit video střední kvality se střední velikostí souboru, klikněte na položku Internet a DVD.

  • Chcete-li vytvořit video nízké kvality s nejmenší možnou velikostí souboru, klikněte na položku Přenosná zařízení.

   Tip : Je vhodné jednotlivé možnosti vyzkoušet, abyste zjistili, která vám vyhovuje.

 6. Pokud jste se vlastně záznam časových mluvený komentář a pohyby ukazovátka, klikněte na Nepoužívat zaznamenané časování ani mluvený komentář a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  • Pokud jste nezaznamenali a nenačasovali mluvený komentář a pohyby laserovým ukazovátkem, klikněte na položku Nepoužívat zaznamenané časování ani mluvený komentář.

   Tip : Výchozí časový interval pro každý snímek je nastaven na 5 sekund. Chcete-li tuto hodnotu změnit, klikněte na šipku nahoru (zvýšit) nebo dolů (snížit) napravo od textu Počet sekund na každý snímek.

  • Pokud jste zaznamenali a načasovali komentář a pohyby ukazovátkem, klikněte na položku Použít zaznamenané časování a mluvený komentář.

 7. Klikněte na tlačítko Vytvořit video.

 8. Do pole Název souboru zadejte název videosouboru a potom vyhledejte složku s daným souborem.

 9. V seznamu Uložit jako typvyberte podporovaný formát videosouboru a klikněte na Uložit.

  Poznámky : 

  • Průběh vytváření videa můžete sledovat na stavovém řádku v dolní části obrazovky. Celý proces může trvat několik hodin s ohledem na délku videa a složitost prezentace.

  • U delších videí můžete nastavit jejich vytvoření přes noc. Připravíte si tak video na následující ráno.

 10. Chcete-li nově vytvořený soubor přehrát, přejděte do příslušné složky a poklikejte na vytvořený soubor.

Pokyny pro uložení prezentace jako videa

Při vytváření prezentace, která bude uložená jako video, zvažte následující skutečnosti:

 • Ve svém videu můžete zaznamenat a načasovat mluvený komentář a vložit pohyby laserového ukazovátka.

 • Můžete řídit velikost multimediálního souboru a kvalitu videa.

 • Video může obsahovat animace a přechody.

 • Diváci nepotřebují k přehrání videa aplikaci PowerPoint.

 • Pokud vaše prezentace obsahuje vložené video, toto video se přehraje správně, aniž byste je museli ovládat.

 • S ohledem na obsah prezentace může vytvoření videa chvíli trvat. Delší prezentace a prezentace s animacemi, přechody a dalším multimediálním obsahem se budou pravděpodobně vytvářet déle. Během vytváření videa však naštěstí můžete pokračovat v práci v aplikaci PowerPoint.

Které části prezentace nebudou zahrnuté do videa?

Do videa nebudou zahrnuty následující položky vytvořené v aplikaci PowerPoint:

 • Média vložená v předchozích verzích aplikace PowerPoint. Chcete-li zahrnout tyto položky, můžete příslušný objekt média převést nebo upgradovat.

  Tip : Pokud jste například vložili média pomocí aplikace PowerPoint 2007, budou propojená a budou se v prezentaci přehrávat.  Pokud však exportujete soubor jako video, propojená média budou odpojena.  Soubor můžete převést na nový formát (klikněte na kartu Soubor a ve skupině Informace klikněte na tlačítko Převést) nebo můžete na objekt média kliknout pravým tlačítkem myši a potom jej kliknutím na příslušný příkaz upgradovat – poté bude soubor vložen a jeho export proběhne správně.

 • Média ve formátu programu QuickTime (pokud jste nenainstalovali kódovací filtr třetí strany ffdShow programu QuickTime). Je třeba provést optimalizaci kompatibility.

 • Makra

 • Ovládací prvky OLE/ActiveX

Co dělat s videem po jeho vytvoření?

Jakmile video vytvoříte, můžete ho sdílet s ostatními několika způsoby.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×