Uložení podrobností o operaci importu nebo exportu jako specifikace

Při spuštění průvodce importem nebo průvodce exportem v aplikaci Microsoft Office Access 2007 lze uložit použitá nastavení jako specifikaci, takže je možné operaci kdykoli opakovat. Specifikace obsahuje všechny informace, které aplikace Access k opakování operace potřebuje, aniž by musel být poskytnut další vstup.

Například specifikace pro import dat ze sešitu aplikace Microsoft Office Excel 2007 obsahuje název zdrojového souboru aplikace Excel, název cílové databáze a další podrobnosti, například údaj, zda jste data připojili data k existující tabulce, nebo data naimportovali do nové tabulky, informace o primárním klíči a názvy polí.

Lze uložit operaci importu nebo exportu, která obsahuje kterýkoli z formátů souborů podporovaných v aplikaci Access. Nelze uložit podrobnosti propojovací operace ani operace, při které je exportována pouze část datového listu.

Ačkoli je hlavním cílem specifikace uložit všechny hlavní detaily, aby mohl být import nebo export opakován bez dalšího vstupu uživatele, specifikace je stále velmi flexibilní. Lze například změnit název zdrojového souboru nebo cílového souboru před opakovaným spuštěním specifikace. Tak lze použít jednu specifikaci s několika různými zdrojovými nebo cílovými soubory.

Specifikace, která exportuje formátovaná data do aplikace Excel nebo Microsoft Office Word 2007, bude respektovat stávající nastavení filtrů a sloupců zdrojového objektu v aplikaci Access. Bude-li při spuštění specifikace otevřen zdrojový objekt (tabulka, dotaz, formulář nebo sestava), bude aplikace Access exportovat pouze data aktuálně zobrazená v zobrazení. Není-li zdrojový objekt otevřen, budou exportovaná data určena nastavením naposledy uloženým s tímto objektem.

Vytvoření specifikace importu nebo exportu

 1. Spusťte operaci importu nebo exportu z aplikace Access.

  Průvodci importem a exportem jsou k dispozici na kartě Externí data. Průvodci importem jsou ve skupině Import a průvodci exportem ve skupině Export.

  Dostupní průvodci pro import nebo export dat z běžných formátů souborů

  Následující články popisují jednotlivé průvodce importem a exportem, kteří jsou k dispozici v aplikaci Access.

 2. Postupujte podle pokynů průvodce. Po klepnutí na tlačítko Dokončit se v případě úspěšného dokončení operace aplikací Access zobrazí v průvodci stránka Uložit kroky importu nebo Uložit kroky exportu.

 3. Na stránce průvodce uložíte klepnutím na možnost Uložit kroky importu nebo Uložit kroky exportu podrobnosti operace jako specifikaci.

  Aplikace Access zobrazí další sadu ovládacích prvků. Tento obrázek znázorňuje dialogové okno s těmito dostupnými ovládacími prvky.

  Stránka Uložit kroky exportu Průvodce exportem do aplikace Excel

 4. Do pole Uložit jako zadejte pro specifikaci název.

 5. Do pole Popis zadejte popis, který vám a ostatním uživatelům pomůže později operaci rozpoznat.

 6. Chcete-li vytvořit úkol aplikace Outlook, který připomene, že je třeba tuto operaci opakovat, klepněte na možnost Vytvořit úkol aplikace Outlook.

 7. Klepnutím na tlačítko Uložit import nebo Uložit export specifikaci uložte.

  Aplikace Access specifikaci vytvoří a uloží ji v aktuální databázi.

 8. Pokud jste zvolili na možnost Vytvořit úkol aplikace Outlook na stránce Uložit kroky importu nebo Uložit kroky exportu průvodce, zobrazí se okno úkolu aplikace Outlook. Vyplňte podrobnosti úkolu a potom klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Nezapomeňte, že specifikace nelze kopírovat ani přesunovat do jiné databáze, ale lze provést následující akce.

 • Provést operaci pomocí specifikace.

  Další informace naleznete v článku Spuštění uložené operace importu nebo exportu.

 • Plánovat automatické provádění specifikace v pravidelných intervalech.

  Další informace naleznete v článku Plánování operace importu nebo exportu.

 • Změnit název nebo popis specifikace nebo odstranit specifikaci z databáze. Můžete rovněž aktualizovat název cílového souboru ve specifikaci importu nebo zdrojového souboru ve specifikaci exportu.

  Další informace naleznete v článku Správa úkolů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×