Uložení obrázku SmartArt

Při uložení dokumentu sady Microsoft Office 2007 jsou společně s dokumentem automaticky uloženy obrázky SmartArt. Pokud však chcete s obrázky SmartArt pracovat ve starších verzích sady Microsoft Office, je nutné dokument uložit ve formátu této starší verze. Obrázek SmartArt nebo snímek aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007 obsahující obrázek SmartArt můžete také uložit do samostatného souboru, který pak Vložený objekt do libovolného programu, který podporuje formát GIF, JPEG nebo PNG.

Co chcete udělat?

Uložení obrázku SmartArt za účelem úpravy ve starší verzi sady Office

Uložení obrázku SmartArt ve formátu grafického souboru

Uložení snímku aplikace PowerPoint ve formátu grafického souboru

Uložení obrázku SmartArt za účelem úpravy ve starší verzi sady Office

Důležité : Chcete-li obrázek SmartArt upravit pomocí starší verze aplikace Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word nebo Microsoft Office PowerPoint, je nutné jej rozložit na jednotlivé tvary a potom je znovu ručně seskupit, aby se s nimi dalo pracovat jako s celkem. Po rozložení obrázku SmartArt na jednotlivé tvary nelze tvary převést zpět na obrázek SmartArt, ani když dokument později otevřete v některé aplikaci sady Office 2007. Každý tvar, který obsahuje text, je dále rozdělen na dva tvary, které jsou seskupeny: tedy na tvar a jeho vlastnosti a tvar, který obsahuje text.

 1. Otevřete dokument sady Office 2007, který obsahuje obrázek SmartArt.

 2. Vyberte všechny tvary v obrázku. Stiskněte klávesy CTRL+A nebo klepněte na první tvar, podržte klávesu CTRL a postupně klepněte na další tvary.

 3. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na tlačítko Vyjmout.

  Obrázek pásu s kartami skupiny Schránka

 4. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit a klepněte na položku Vložit jinak.

 5. V dialogovém okně Vložit jinak vyberte v seznamu Typ položku Grafický objekt sady Microsoft Office a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Klepněte na ohraničení obrázku SmartArt a stisknutím klávesy DELETE toto ohraničení odstraňte.

 7. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka přejděte na příkaz Uložit jako a potom klepněte na požadovaný formát souboru dřívější verze.

 8. Vyberte požadované možnosti v dialogovém okně Uložit jakoa klepněte na tlačítko Uložit.

  Poznámky : 

Uložení obrázku SmartArt ve formátu grafického souboru

Důležité : K uložení obrázku SmartArt ve formátu grafického souboru, jako je formát GIF, JPEG nebo PNG, lze použít pouze aplikaci Office PowerPoint 2007.

 1. V aplikaci Office PowerPoint 2007 klepněte na snímek obsahující obrázek SmartArt, který chcete uložit ve formátu grafického souboru.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na tlačítko Kopírovat.

  Obrázek pásu s kartami skupiny Schránka

 3. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit a klepněte na položku Vložit jinak.

 4. V dialogovém okně Vložit jinak vyberte v seznamu Typ požadovaný formát grafického souboru.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete se souborem pracovat v jiném programu, vložte jej jako Objekt.

  • Chcete-li obrázek SmartArt rychle uložit jako obrázek, klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrázku SmartArt a v místní nabídce klepněte na příkaz Uložit jako obrázek.

Uložení snímku aplikace PowerPoint ve formátu grafického souboru

Jestliže chcete ve formátu grafického souboru uložit celý snímek aplikace Office PowerPoint 2007 obsahující obrázek SmartArt a nikoli pouze samotný obrázek SmartArt, postupujte takto:

Důležité : K uložení obrázku SmartArt ve formátu grafického souboru, jako je formát GIF, JPEG nebo PNG, lze použít pouze aplikaci Office PowerPoint 2007.

 1. V aplikaci Office PowerPoint 2007 klepněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka , umístěte ukazatel myši na šipku vedle příkazu Uložit jako a klepněte na položku Prezentace aplikace PowerPoint 97-2003.

 2. Do pole Název souboru zadejte nový název dokumentu nebo přijměte navržený název souboru.

 3. V seznamu Typ souboru vyberte požadovaný formát grafického souboru.

 4. V zobrazené zprávě klepněte na položku Pouze aktuální snímek.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×