Uložení nebo otevření souboru aplikace Publisher 2007 ve formátu aplikace Publisher 2003, 2002, 2000 nebo 98

Co chcete udělat?

Uložení nebo otevření souboru ve formátu aplikace Publisher 2003 nebo Publisher 2002

Uložení nebo otevření souboru ve formátu aplikace Publisher 2000

Uložení nebo otevření souboru ve formátu aplikace Publisher 98

Uložení nebo otevření souboru ve formátu aplikace Publisher 2003 nebo Publisher 2002

Aplikace Microsoft Office Publisher 2007 používá stejný formát souborů jako aplikace Microsoft Office Publisher 2003 a Microsoft Publisher 2002. Proto nejsou v seznamu Uložit jako typ k dispozici samostatné položky pro tyto verze.

Důležité : Pokud uložíte soubor aplikace Office Publisher 2007 ve formátu aplikace Publisher 2003 nebo Publisher 2002, určité funkce nebudou podporovány. Další informace naleznete v oddíle Funkce aplikace Office Publisher 2007, které nejsou podporovány v aplikacích Publisher 2003 a Publisher 2002.

Uložení souboru aplikace Office Publisher 2007 ve formátu aplikace Publisher 2003 nebo Publisher 2002

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

  Pokud je třeba, přejděte na jednotku a složku, do které chcete publikaci uložit.

 2. V rozevíracím seznamu Typ souboru vyberte položku Soubory aplikace Publisher.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Otevření souboru aplikace Office Publisher 2007 v aplikaci Publisher 2003 nebo Publisher 2002

Soubor aplikace Office Publisher 2007 můžete otevřít v aplikaci Publisher 2003 nebo Publisher 2002, ale určité funkce nebudou podporovány. Pokud znovu otevřete tentýž soubor v aplikaci Office Publisher 2007, budou funkce, které nebyly v předchozích verzích aplikace Publisher podporovány, znovu k dispozici.

Funkce aplikace Office Publisher 2007, které nejsou podporovány v aplikacích Publisher 2003 a Publisher 2002

Funkce formátování, rozložení a grafiky

Vodítka na účaří

Částečně podporováno. Aplikace Publisher 2003 podporuje vodítka na účaří. Při otevření publikace v aplikaci Publisher 2002 se vodítka na účaří nezobrazí.

Zarovnání účaří

Částečně podporováno. Aplikace Publisher 2003 podporuje zarovnání účaří. V aplikaci Publisher 2002 se nelze zarovnat text na účaří.

Vodítka okrajů a vodítka sloupců

Částečně podporováno. Aplikace Publisher 2003 podporuje vodítka okrajů a vodítka sloupců.

Průvodci a návrhy

Částečně podporováno. Chcete-li publikaci opravit v dřívější verzi aplikace Publisher, nebude možné použít průvodce, návrhy, ani prvky návrhu, které jsou k dispozici v novějších verzích aplikace Publisher.

Více stránek předloh

Částečně podporováno. Aplikace Publisher 2003 podporuje použití více stránek předloh. V aplikaci Publisher 2002 jsou další stránky předlohy převedeny na stránky popředí.

Funkce hromadné korespondence a sloučení katalogů

Sloučení katalogů

Částečně podporováno. V aplikaci Publisher 2002 je Oblast sloučení katalogů šablony pro sloučení katalogů převedena na seskupený objekt. Jakýkoli text Slučovací pole v rámci seskupeného objektu je v publikaci zachován jako slučovací pole. Aplikace Publisher 2003 podporuje sloučení katalogů.

Více zdrojů dat

Nepodporováno. Aplikace Publisher 2003 a Publisher 2002 podporují pouze jeden zdroj dat.

Filtrování a řazení dat

Podporováno v aplikaci Publisher 2003 i Publisher 2002. Zdroj dat (který vytváří seznam příjemců hromadné korespondence) lze seřadit a v seznamu lze přidat či odebrat jednotlivé příjemce.

Individuální hypertextový odkaz

Nepodporováno. Individuální hypertextové odkazy jsou převedeny na statické hypertextové odkazy bez ohledu na to, jaký záznam je při zavření publikace používán.

Slučování obrázků

Částečně podporováno. Aplikace Publisher 2003 podporuje slučování obrázků. V aplikaci Publisher 2002 nebudou slučovací pole vložená jako pole s obrázky fungovat.

Webové funkce

Webové publikace

Částečně podporováno. Aplikace Publisher 2003 podporuje webové publikace. V aplikaci Publisher 2002 jsou webové publikace převedeny na tiskové publikace.

Průvodci navigačních panelů

Nepodporováno. Navigační panely vytvořené v nejnovější verzi aplikace Publisher budou převedeny na seskupené objekty a k jejich úpravě nebude možné použít průvodce. Hypertextové odkazy v navigačních panelech budou nadále fungovat.

Začátek stránky

Uložení nebo otevření souboru ve formátu aplikace Publisher 2000

Důležité : Soubor aplikace Office Publisher 2007 lze uložit ve formátu aplikace Publisher 2000, ale některé funkce nebudou podporovány. Další informace naleznete v oddílu Funkce aplikace Office Publisher 2007, které nejsou podporovány v aplikaci Publisher 2000.

Uložení souboru aplikace Office Publisher 2007 ve formátu aplikace Publisher 2000

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

  Pokud je třeba, přejděte na jednotku a složku, do které chcete publikaci uložit.

 2. V rozevíracím seznamu Typ souboru vyberte položku Soubory aplikace Publisher 2000.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Otevření souboru aplikace Office Publisher 2007 v aplikaci Publisher 2000

Pokud soubor uložíte ve formátu aplikace Publisher 2000, některé funkce aplikace Microsoft Office Publisher 2007 nejsou podporovány a nebudou k dispozici. Následující funkce nejsou podporovány nebo jsou podporovány pouze částečně.

Funkce aplikace Office Publisher 2007, které nejsou podporovány v aplikaci Publisher 2000

Funkce písem a tiskové funkce

Více než dvě přímé barvy

Nepodporováno. Další přímé barvy (jiné než černá barva a první dvě přímé barvy) jsou převedeny na stupně šedi a přesunuty na černý plát.

Přímá a výtažková barva

Nepodporováno. Publikace tohoto typu jsou převedeny na publikace s výtažkovými barvami.

Funkce formátování, rozložení a grafiky

Vodítka na účaří

Nepodporováno. Vodítka na účaří se při otevření publikace v dřívější verzi aplikace Publisher nezobrazí.

Zarovnání účaří

Nepodporováno. Text již nebude zarovnán na účaří.

Vodítka okrajů a vodítka sloupců

Částečně podporováno.

Čárkované čáry

Částečně podporováno. Čárkované čáry jsou převedeny na formu, která se nejvíce podobá formátu aplikace Publisher 2000.

Spojovací čáry

Nepodporováno. Spojovací čáry jsou převedeny na čáry.

Šipky

Částečně podporováno. Šipky jsou převedeny na formu, která se nejvíce podobá formátu aplikace Publisher 2000.

Velké grafiky

Částečně podporováno. Grafiky větší než 16 megabajtů (MB) budou převedeny na prázdné rámečky obrázků.

Vlastní tvary a popisky

Částečně podporováno. Některé tvary a popisky budou převedeny na nejbližší odpovídající formu v aplikaci Publisher 2000. Tvary, které nelze převést, budou změněny na obrázky.

Vzhled výplně obsahující obrázek, vzorek, barevných nádech, stín, barevný přechod nebo texturu

Částečně podporováno. Vzhledy výplně jsou převedeny na nejbližší odpovídající formu v aplikaci Publisher 2000.

Vložené objekty

Nepodporováno. Vložené objekty se zobrazí ve vlastním Rámeček odděleně od textu.

Záhlaví a zápatí

Nepodporováno. Záhlaví a zápatí budou převedena na textová pole.

Průvodci a návrhy

Částečně podporováno. Chcete-li revidovat publikaci, nebude možné použít průvodce, návrhy a prvky návrhu nově zařazené do aplikace Office Publisher 2007.

Více stránek předloh

Částečně podporováno. Pokud je na stránkách publikace použito více stránek předloh, budou další stránky předlohy převedeny na stránky popředí.

Funkce hromadné korespondence a sloučení katalogů

Sloučení katalogů

Nepodporováno. Oblast sloučení katalogů šablony pro sloučení katalogů bude převedena na seskupený objekt. Jakýkoli text Slučovací pole v rámci seskupeného objektu je v publikaci zachován jako slučovací pole.

Slučování obrázků

Nepodporováno. Slučovací pole vložená jako pole obrázků nebudou fungovat.

Webové funkce

Webové publikace

Nepodporováno. Webová publikace bude převedena na tiskovou publikaci.

Průvodci navigačních panelů

Nepodporováno. Navigační panely vytvořené v aplikaci Office Publisher 2007 budou převedeny na seskupené objekty a k jejich úpravě nebude možné použít průvodce. Hypertextové odkazy v navigačních panelech budou nadále fungovat.

Více pozadí

Nepodporováno. Pokud je pozadí první stránky plné nebo se jedná o obrázek, bude pozadí všech webových stránek převedeno tak, aby odpovídalo první stránce publikace. Obsahuje-li pozadí první stránky přechod, budou pozadí všech stránek odebrána.

Vodorovná vodítka

Nepodporováno. Vodorovná vodítka budou odstraněna.

Začátek stránky

Uložení nebo otevření souboru ve formátu aplikace Publisher 98

Důležité : Soubor aplikace Office Publisher 2007 lze uložit ve formátu aplikace Publisher 98, ale některé funkce nebudou podporovány. Další informace naleznete v oddílu Funkce aplikace Office Publisher 2007, které nejsou podporovány v aplikaci Publisher 98.

Uložení souboru aplikace Office Publisher 2007 ve formátu aplikace Publisher 98

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

  Pokud je třeba, přejděte na jednotku a složku, do které chcete publikaci uložit.

 2. V rozevíracím seznamu Typ souboru vyberte položku Soubory aplikace Publisher 98.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Otevření souboru aplikace Office Publisher 2007 v aplikaci Publisher 98

Pokud soubor uložíte ve formátu aplikace Publisher 98, některé funkce aplikace Microsoft Office Publisher 2007 nejsou podporovány a nebudou k dispozici. Následující funkce nejsou podporovány nebo jsou podporovány pouze částečně.

Funkce aplikace Office Publisher 2007, které nejsou podporovány v aplikaci Publisher 98

Funkce písem a tiskové funkce

Písma

Částečně podporováno. Písma lze v aplikaci Publisher 98 používat pouze v případě, že byla nainstalována aplikace Office Publisher 2007.

Vkládání písem

Nepodporováno. V publikaci jsou použita stejná písma, ale nejsou nadále vložena.

Výtažková barva

Nepodporováno. Barvy CMYK a Systém Pantone jsou konvertovány na barvy RGB. Tisk výtažkových barev se změní na tisk na stolní tiskárně.

Soutisk objektu a dokumentu

Nepodporováno. Všechny informace o soutisku budou ztraceny.

Upřesňující nastavení tiskárny formátu PostScript

Nepodporováno. Veškerá upřesňující nastavení tiskárny formátu PostScript budou ztracena.

Více než dvě přímé barvy

Nepodporováno. Další přímé barvy (jiné než černá barva a první dvě přímé barvy) jsou převedeny na stupně šedi a přesunuty na černý plát.

Přímá a výtažková barva

Nepodporováno. Publikace tohoto typu jsou převedeny na publikace s výtažkovými barvami.

Funkce formátování, rozložení a grafiky

Vodítka na účaří

Nepodporováno. Vodítka na účaří se při otevření publikace v aplikaci Publisher 98 nezobrazí.

Zarovnání účaří

Nepodporováno. Text již nebude zarovnán na účaří.

Vodítka okrajů a vodítka sloupců

Částečně podporováno.

Čárkované čáry

Nepodporováno. Čárkované čáry budou převedeny na nečárkované čáry o stejné šířce.

Spojovací čáry

Nepodporováno. Spojovací čáry jsou převedeny na čáry.

Šipky

Částečně podporováno. Šipky jsou převedeny na nejbližší odpovídající formu v aplikaci Publisher 98.

Velké grafiky

Částečně podporováno. Grafiky větší než 16 MB budou převedeny na prázdné rámečky obrázků.

Vlastní tvary a popisky

Částečně podporováno. Některé tvary a popisky budou převedeny na nejbližší odpovídající formu v aplikaci Publisher 98. Tvary, které nelze převést, budou změněny na obrázky.

Vzhled výplně obsahující obrázek, vzorek, barevných nádech, stín, barevný přechod nebo texturu

Částečně podporováno. Vzhledy výplně jsou převedeny na nejbližší odpovídající formu v aplikaci Publisher 98.

Vložené objekty

Nepodporováno. Vložené objekty se zobrazí ve vlastním Rámeček odděleně od textu.

Záhlaví a zápatí

Nepodporováno. Záhlaví a zápatí budou převedena na textová pole.

Průvodci a návrhy

Částečně podporováno. Chcete-li revidovat publikaci, nebude možné použít průvodce, návrhy a prvky návrhu nově zařazené do aplikace Office Publisher 2007.

Více stránek předloh

Částečně podporováno. Další stránky předlohy budou převedeny na stránky popředí.

Informace o datu a času

Částečně podporováno. Datum a čas jsou neustále automaticky aktualizovány, pokud byla nastavena jejich aktualizace, ale může se stát, že jejich formát bude ztracen. Pokud jste datum a čas vložili jako prostý text, bude formát zachován.

Vlastní barevná schémata

Částečně podporováno. Vlastní barevná schémata aplikace Office Publisher 2007 se zobrazí jako (Vlastní).

Přebarvení obrázku

Částečně podporováno. Je podporována pouze jedna barva. Pokud chcete, aby černé části zůstaly černé, změní se na jedinou podporovanou barvu.

Klipart

Částečně podporováno. Kliparty aplikace Publisher, které je aktuálně uloženy v publikaci, nebudou ztraceny. Nové kliparty lze však přidávat pouze v případě, že je nainstalována aplikace Office Publisher 2007.

Překlopená grafika

Nepodporováno. Překlopená grafika bude převedena do původní orientace.

Propojená grafika

Nepodporováno. Veškerá propojená grafika se stane vloženou.

Rozvržení publikace

Částečně podporováno. Publikace bude rozvržena podle výchozího nastavení tiskárny. To může mít za následek například změnu konců řádků v textových polích.

Funkce hromadné korespondence a sloučení katalogů

Hromadná korespondence pomocí aplikace Microsoft Office Outlook

Nepodporováno.

Hromadná korespondence s využitím dat aplikací sady Office

Částečně podporováno. Hromadná korespondence s daty ze souborů sady Microsoft Office 97 je podporována. Pokud chcete použít datový soubor vytvořený ve vyšší verzi některé aplikace ze sady Office, nejprve soubor uložte ve formátu souboru příslušné aplikace sady Office 97.

Sloučení katalogů

Nepodporováno. Oblast sloučení katalogů šablony pro sloučení katalogů bude převedena na seskupený objekt. Jakýkoli text Slučovací pole v rámci seskupeného objektu je v publikaci zachován jako slučovací pole.

Slučování obrázků

Nepodporováno. Slučovací pole vložená jako pole obrázků nebudou fungovat.

Webové funkce

Průvodci navigačních panelů

Nepodporováno. Navigační panely vytvořené v nejnovější verzi aplikace Publisher budou převedeny na seskupené objekty a k jejich úpravě nebude možné použít průvodce. Hypertextové odkazy v navigačních panelech budou nadále fungovat.

Více pozadí

Nepodporováno. Pokud je pozadí první stránky plné nebo se jedná o obrázek, bude pozadí všech webových stránek převedeno tak, aby odpovídalo první stránce publikace. Obsahuje-li pozadí první stránky přechod, budou pozadí všech stránek odebrána.

Kódování jazyka webového serveru

Částečně podporováno. Kódování jazyka webového serveru vybrané v nejnovější verzi aplikace Publisher může být v aplikaci Publisher 98 převedeno na nejvhodnější kódování.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×